Glao ar ainmniúcháin: Gradam Síochána, Díothú Núicléach agus Óige i mBaineann Aeráide (PACEY).

(Arna fhreagairt ó: Oifig Síochána Basel)

An bhfuil a fhios agat faoi thionscadal óige a thugann aghaidh ar shíocháin, ar dhí-armáil núicléach agus/nó ar cheisteanna aeráide agus a d’fhéadfaí cur leis trí ghradam mór le rá le €5000 mar dhuais chun cabhrú leis? Más ea, molaimid duit ainmnigh é don bhliain 2023 Dámhachtain Síochána, Díothú Núicléiche agus Óige Rannpháirteach Aeráide (PACEY).. Tá ainmniúcháin éasca. Agus má tá tú óg agus páirteach i dtionscadal (nó togra) den sórt sin, is féidir leat é féin a ainmniú. Is é an 30 Nollaig, 2022 an spriocdháta le haghaidh ainmniúchán.

Bunaíodh an gradam ag Oifig Síochána Basel in 2020 mar dhámhachtain €5000 do Thionscadal Óige Eorpach. In 2021, cuireadh an Cathair : Basel (An Eilvéis) agus chuir siad duais de €5000 leis don Tionscadal Óige Thar na hEorpa/Domhanda. Agus tá áthas orainn a fhógairt, ó 2023, go bhfuil an Eaglais Soiscéalach Leasaithe Basel-Stadt le tacaíocht do dhámhachtain eile de €5000 don dara Tionscadal Óige Thar Eoraip/Domhanda, ag bronnadh trí dhámhachtain san iomlán.

Cuirfidh na hiomaitheoirí deiridh i ngach catagóir a dtionscadail/tograí i láthair ag ócáid ​​Ghradaim PACEY a bheidh ar siúl ar líne an 21 Eanáir, i gcomhar le Fóram Síochána Basel 2023 agus an bliantúil Fóram Idirghlúine Basel ar Shíocháin, Dí-armáil agus Gníomhú ar son na hAeráide (imeachtaí hibrideacha). Vótálfaidh rannpháirtithe ag ócáid ​​Ghradaim PACEY chun an triúr buaiteoirí a chinneadh.

AINMNIGH TIONSCADAL ÓIGE DO DHÁMHACHTAIN PACEY 2023

Eagraithe agus urraitheoirí Gradaim PACEY

Eagraíonn an Dámhachtain PACEY ag Oifig Síochána Basel agus Comhleá Óige. Gabhaimid buíochas leis na hurraitheoirí, an tOllamh Andreas Nidecker MD, Oifig an Uachtaráin Basel-Stadt Kanton agus an Eaglais Soiscéalach Athchóirithe Basel-Stadt as an maoiniú a chur ar fáil do na trí dhuais agus as an searmanas bronnta, imeacht poiblí leantach níos déanaí sa bhliain agus tacaíocht eagraíochtúil bhreise do bhuaiteoirí na nduaiseanna.

Bí spreagtha ag buaiteoirí PACEY roimhe seo:

* Buaiteoirí Ghradam PACEY 2021

Buaiteoirí na Gaeilge Dámhachtain PACEY 2021 an raibh Ardán don tSíocháin agus don Daonnacht tionscadal chun an ceart dlíthiúil agus daonna chun na síochána a chur chun cinn trí a Comhghuaillíocht Dhomhanda Ambasadóirí Óige ar son an Chirt chun Síochána, agus tionscadal de Óige an Domhain um Cheartas Aeráide ceist an athraithe aeráide a chur faoi bhráid na Cúirte Breithiúnais Idirnáisiúnta. Bhain an dá thionscadal leas as airgead Dámhachtain PACEY agus tacaíocht cláir bhreise ó Oifig Síochána Basel agus Youth Fusion, chun a gcuid tionscadal a chur chun cinn ó bhuaigh siad an dámhachtain.

Ardán don tSíocháin agus don Daonnacht Tá grúpa Ambasadóirí Óige bunaithe agus rinne siad seisiúin oiliúna éagsúla dóibh, chomh maith le hionchur a dhéanamh i bpróiseas athbhreithnithe na Cúirte Coiriúla Idirnáisiúnta ar Crimes Against Peace agus tógáil líonra de lucht tacaíochta saineolaithe agus ardleibhéil (Féach nuashonrú tionscadail). Léiríonn ionradh na Rúise ar an Úcráin agus a tionchair thromchúiseacha ar leas an duine an tábhacht a bhaineann le cogadh a chosc trí aitheantas níos láidre a thabhairt don Chirt Uilechoiteann chun Síochána.

Óige an Domhain um Cheartas Aeráide Reáchtáil siad roinnt imeachtaí ar líne agus pearsanta chomh maith le dian-abhcóideacht chun a dtionscadal a chur chun cinn, lena n-áirítear ag cruinnithe COP agus ag na Náisiúin Aontaithe. D’éirigh leo croíghrúpa tíortha, faoi stiúir Vanuatú, a bhogadh go dtí tús a chur leis an bpróiseas i gComhthionól Ginearálta na NA chun an cás a chur os comhair na cúirte.

* Buaiteoirí Ghradam PACEY 2022

Buaiteoirí na Gaeilge Dámhachtain PACEY 2022 Bhí Creideamh don Domhan Bosna agus Hercegovina, clár atá á stiúradh ag an aos óg a chothaíonn comhar idir ógánaigh Chaitliceacha agus Mhoslamacha ar ghníomhaíocht chomhshaoil, agus Coinnigh i bhForas na Síochána é, feachtas atá á stiúradh ag daoine óga chun stop a chur le heastóscadh breosla iontaise san Afraic. Ar an 8 Samhain, labhair ceannairí óige an dá thionscnamh ag a imeacht poiblí in Basel chun tuairisc a thabhairt ar an dul chun cinn atá déanta sna tionscadail trí thacaíocht ó Dhámhachtain PACEY.

Le haghaidh tuilleadh eolais ar na tionscadail seo féach le do thoil:

Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

Bí ar an bplé ...

Scrollaigh go dtí an Barr