Formheasann Ollscoil Stáit California Riachtanas Ginearálta um Staidéar Eitneach agus Ceartas Sóisialta

(Grianghraf: Ollscoil Stáit California)

Tiocfaidh riachtanas nua i bhfeidhm don Bhliain Acadúil 2023-24

(Arna fhreagairt ó: Ollscoil Stáit California. 22 Iúil, 2020)

* Le haghaidh anailíse breise, féach: Ar chóir go mbeadh staidéir eitneacha ina riachtanas grád? Bíonn Cal State ag teacht salach ar lucht déanta dlí (Cal Matters) agus Formheasann Cal State Riachtanas Nua Céime: Staidéar Eitneach nó Aicme um Cheartas Sóisialta (NPR).

Vótáil Bord Iontaobhaithe Ollscoil Stáit California (CSU) 22 Iúil chun leasú ar Theideal 5 de Chód Rialacháin California a cheadú. Déanfaidh an leasú seo riachtanais Oideachais Ghinearálta (GE) na hollscoile a mhodhnú chun cúrsa a thabharfaidh aghaidh ar staidéir eitneacha agus ceartas sóisialta a áireamh. Is é seo an chéad athrú suntasach ar riachtanais GE na hollscoile le 40 bliain.

“Is é ár gcuspóir go mbeadh mic léinn CSU, as gach mór agus i ngach ionad oibre, chun tosaigh i sochaí níos cothroime agus níos cothroime a chruthú,” a dúirt Seansailéir an CSU Timothy P. White. “Ardaíonn an gníomh seo, ón CSU agus don CSU, Staidéar Eitneach go háit fheiceálach inár gcuraclam, nascann sé é le guthanna agus peirspictíochtaí grúpaí eile atá faoi bhrú go stairiúil, agus cuireann sé an réimse chun cinn trí lionsa an cheartais shóisialta a chur i bhfeidhm. Tabharfaidh sé cumhacht dár gcuid mac léinn freastal ar an nóiméad seo i stair ár náisiúin, ag tabhairt an eolais, na peirspictíochtaí leathana agus na scileanna atá riachtanach chun na fadhbanna is práinní sa tsochaí a réiteach. Agus neartóidh sé luach céim CSU a thuilleadh. "

Cuirfear an riachtanas aon chúrsa i bhfeidhm sa scoilbhliain 2023-24 chun am a cheadú don dámh ar 23 champas pleananna agus obair chúrsa a fhorbairt a fhreastalóidh ar riachtanais uathúla a gcuid mac léinn agus pobail. Bunaithe sa disciplín traidisiúnta um Staidéar Eitneach, comhdhéanta de staidéir Mheiriceá Afracacha, Mheiriceá na hÁise, Latinx agus Meiriceánach Dúchasach, is féidir an riachtanas a chomhlíonadh trí speictream leathan tairiscintí cúrsa a thugann aghaidh ar staidéir stairiúla, reatha agus éiritheacha agus saincheisteanna ceartais shóisialta. Cuireann an riachtanas fócas uathúil chun cinn ar thrasnú agus staidéar comparáideach ar chine, eitneachas, aicme, inscne, gnéasacht, reiligiún, stádas inimirce, cumas agus / nó aois. Chomhlíonfadh cúrsaí CSU ar litríocht na hAfraice, peirspictíochtaí Dúchasacha California, athchóiriú póilíní, difríochtaí i sláinte an phobail agus eacnamaíocht an chiníochais, gan ach cúpla ceann a lua, an riachtanas nua.

Tá stair fhada ceannaireachta ag an CSU i réimse an Léinn Eitnigh, agus chruthaigh Ollscoil Stáit San Francisco an chéad Choláiste Staidéar Eitneach sa tír i 1969. Ó shin i leith tá rath ar go leor ranna staidéir eitneacha ar fud an CSU ag tairiscint na céadta cúrsa gach seimeastar.

# # #

Maidir le hOllscoil Stáit California
An Ollscoil Stáit California Is é an córas ardoideachais ceithre bliana is mó sa tír, le 23 champas, 53,000 dámh agus foireann agus 482,000 mac léinn. Aistríonn leath de mhic léinn an CSU ó choláistí pobail California. Cruthaithe i 1960, is é misean an CSU oideachas ardchaighdeáin inacmhainne a sholáthar chun freastal ar riachtanais athraitheacha California. Leis an tiomantas atá aici do cháilíocht, deis agus rath mac léinn, tá cáil ar an CSU as sár-theagasc, taighde nuálach agus as céimithe atá réidh le poist a tháirgeadh. Gach bliain, bronnann an CSU níos mó ná 127,000 céim. Is céimí de chuid an CSU duine as gach 20 Meiriceánach a bhfuil céim choláiste aige agus tá ár n-alumni 3.8 milliún láidir. Ceangail leis an CSU agus foghlaim níos mó faoi Ionad Nuachta CSU.

 

Bí ar an chéad trácht a dhéanamh

Bí ar an bplé ...