Díothú Cogaidh 101 (World BEYOND War)

Cúrsa Ar Líne

Is cúrsa ar líne sé seachtaine é War Abolition 101 (18 Aibreán-29 Bealtaine) a thugann deis do rannpháirtithe foghlaim ó, idirphlé le, agus straitéis a dhéanamh le haghaidh athraithe le saineolaithe World BEYOND War, gníomhaithe piaraí, agus lucht athraithe ó ar fud an domhain.

$ 100

athfhillteacha

Sraith Webinar: Oideolaíocht Chlaochlaitheach ar mhaithe le Síocháin agus Athléimneacht a Thógáil agus Cosc ar Fhoircheann Fhoréigneach

Webinar / Imeacht Fíorúil

Bí páirteach le Arigatou International don tsraith seimineár gréasáin seo a chomhroinneann eispéiris óna gcuid oibre ar fhoréigean a chosc agus ar chothú na síochána trí oideachas san Afraic a chur chun cinn (19 Bealtaine, 8 Meitheamh, 22 Meitheamh, agus 6 Iúil, 2022).

Saotharlann Réitigh Dhomhanda

Comhdháil Fhíorúil

Tugtar cuireadh duit teacht chuig deis thábhachtach oideachais - réitigh fhíorshaolacha a fhorbairt ar na fadhbanna is tábhachtaí ar domhan mar rannpháirtí sa 18ú Saotharlann Réitigh Dhomhanda bliantúil - 12-25 Meitheamh, 2022.

athfhillteacha

Lá Idirnáisiúnta chun Deireadh a chur le Foréigean Gnéasach i gCoinbhleacht

Domhanda

Fógraíonn na Náisiúin Aontaithe an 19 Meitheamh gach bliain an Lá Idirnáisiúnta chun Deireadh a chur le Foréigean Gnéis i gCoinbhleacht, d’fhonn feasacht a mhúscailt faoin ngá le deireadh a chur le foréigean gnéasach a bhaineann le coinbhleacht, chun ómós a thabhairt d’íospartaigh agus do mharthanóirí an fhoréigin ghnéasaigh timpeall domhan, agus ómós a thabhairt dóibh siúd go léir a chaith a saol go misniúil agus a chaill a mbeatha agus iad ag seasamh suas chun na coireanna seo a dhíothú.

Lá Hiroshima

Domhanda

Breathnaítear ar Lá Hiroshima gach bliain ar an 6 Lúnasa ar chomóradh na buamála adamhaí ar Hiroshima agus Nagasaki i 1945. 

Lá Nagasaki

Domhanda

Tugtar faoi deara Lá Nagasaki gach bliain ar an 9 Lúnasa ar chomóradh bhuamáil adamhach Nagasaki i 1945.

athfhillteacha

Lá Idirnáisiúnta na hÓige

Domhanda

Déantar Lá Idirnáisiúnta na nÓg a chomóradh gach bliain an 12 Lúnasa, ag tabhairt aird an phobail idirnáisiúnta ar shaincheisteanna na hóige agus ag ceiliúradh acmhainn na hóige mar chomhpháirtithe i sochaí dhomhanda an lae inniu.

athfhillteacha

Lá Idirnáisiúnta an Fhoréigin

Domhanda

Tugtar faoi deara Lá Idirnáisiúnta an Fhoréigin an 2 Deireadh Fómhair, lá breithe Mahatma Gandhi, ceannaire ghluaiseacht neamhspleáchais na hIndia agus ceannródaí fealsúnacht agus straitéis an neamh-fhoréigin.

athfhillteacha

Lá Domhanda na Múinteoirí

Domhanda

Ar siúl gach bliain an 5 Deireadh Fómhair ó 1994, cuimhníonn Lá Domhanda na Múinteoirí comóradh ar ghlacadh Mholadh 1966 ILO / UNESCO maidir le Stádas Múinteoirí. Socraíonn an Moladh seo tagarmharcanna maidir le cearta agus freagrachtaí múinteoirí agus caighdeáin maidir lena n-ullmhúchán tosaigh agus a mbreisoideachas, earcaíocht, fostaíocht, agus coinníollacha teagaisc agus foghlama.

athfhillteacha

Lá Idirnáisiúnta na Leanaí Cailín

Domhanda

Ó 2012, tá 11 Deireadh Fómhair marcáilte mar Lá Idirnáisiúnta an Chailín. Tá sé mar aidhm ag an lá aird a tharraingt ar na riachtanais agus na dúshláin a bhíonn ag cailíní agus aghaidh a thabhairt orthu, agus cumhachtú cailíní agus comhlíonadh a gcearta daonna a chur chun cinn.

athfhillteacha

Lá Domhanda na Leanaí

Domhanda

Bunaíodh Lá Domhanda na Leanaí den chéad uair i 1954 mar Lá Uilíoch Leanaí agus déantar é a cheiliúradh an 20 Samhain gach bliain chun comhcheangail idirnáisiúnta, feasacht i measc leanaí ar fud an domhain a chur chun cinn, agus leas leanaí a fheabhsú.

athfhillteacha

Lá Idirnáisiúnta Oideachais

Domhanda

Is ceart daonna é an t-oideachas, leas an phobail agus freagracht phoiblí. D’fhógair Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe an 24 Eanáir mar Lá Idirnáisiúnta Oideachais, mar cheiliúradh ar ról an oideachais ar son na síochána agus na forbartha.