Cúrsa Measartha Ar Líne Saor in Aisce 2021 ICNC ar Fhriotaíocht Shibhialta

Cúrsa Ar Líne

Don deichiú bliain as a chéile, óstálfaidh an tIonad Idirnáisiúnta ar Choimhlint Neamhviolentach (ICNC) a gcúrsa bliantúil ar líne saor in aisce, measartha, “People Power: The Dynamics Strategic of Civil Resistance.” Dátaí an chúrsa: 1 Deireadh Fómhair trí Samhain 18. Spriocdháta iarratais: 8 Meán Fómhair.

Oiliúint Fhíorúil ar Thógáil Síochána MPI 2021 - Réamhrá le Monatóireacht, Meastóireacht agus Foghlaim do Chleachtóirí Tógála Síochána

Zúmáil

Tá Institiúid Tógála Síochána Mindanao (MPI) ag tairiscint an dara sraith cúrsaí ar líne do Chlár Oiliúna Fíorúil um Thógáil Síochána MPI 2021. Rithfidh Réamhrá maidir le Monatóireacht, Meastóireacht agus Foghlaim do Chleachtóirí Tógála Síochána ón 25 Deireadh Fómhair go dtí an 17 Samhain, 2021.

$ 475
athfhillteacha

Lá Idirnáisiúnta Oideachais

Domhanda

Is ceart daonna é an t-oideachas, leas an phobail agus freagracht phoiblí. D’fhógair Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe an 24 Eanáir mar Lá Idirnáisiúnta Oideachais, mar cheiliúradh ar ról an oideachais ar son na síochána agus na forbartha.

athfhillteacha

Lá Domhanda an Cheartais Shóisialaigh

Domhanda

Ar 26 Samhain 2007, dhearbhaigh an Comhthionól Ginearálta go ndéanfar 20 Feabhra a cheiliúradh gach bliain mar Lá Domhanda an Cheartais Shóisialaigh, ag tosú ón tríú seisiún is seasca den Chomhthionól Ginearálta.

athfhillteacha

Lá na Cruinne

Domhanda

Gach bliain an 22 Aibreán, déanann Lá na Cruinne comóradh ar bhreith na gluaiseachta comhshaoil ​​nua-aimseartha i 1970.

athfhillteacha

Lá Idirnáisiúnta chun Deireadh a chur le Foréigean Gnéasach i gCoinbhleacht

Domhanda

Fógraíonn na Náisiúin Aontaithe an 19 Meitheamh gach bliain an Lá Idirnáisiúnta chun Deireadh a chur le Foréigean Gnéis i gCoinbhleacht, d’fhonn feasacht a mhúscailt faoin ngá le deireadh a chur le foréigean gnéasach a bhaineann le coinbhleacht, chun ómós a thabhairt d’íospartaigh agus do mharthanóirí an fhoréigin ghnéasaigh timpeall domhan, agus ómós a thabhairt dóibh siúd go léir a chaith a saol go misniúil agus a chaill a mbeatha agus iad ag seasamh suas chun na coireanna seo a dhíothú.

athfhillteacha

Lá Hiroshima

Domhanda

Breathnaítear ar Lá Hiroshima gach bliain ar an 6 Lúnasa ar chomóradh na buamála adamhaí ar Hiroshima agus Nagasaki i 1945. 

athfhillteacha

Lá Nagasaki

Domhanda

Tugtar faoi deara Lá Nagasaki gach bliain ar an 9 Lúnasa ar chomóradh bhuamáil adamhach Nagasaki i 1945.

athfhillteacha

Lá Idirnáisiúnta na hÓige

Domhanda

Déantar Lá Idirnáisiúnta na nÓg a chomóradh gach bliain an 12 Lúnasa, ag tabhairt aird an phobail idirnáisiúnta ar shaincheisteanna na hóige agus ag ceiliúradh acmhainn na hóige mar chomhpháirtithe i sochaí dhomhanda an lae inniu.

athfhillteacha

Lá Idirnáisiúnta an Fhoréigin

Domhanda

Tugtar faoi deara Lá Idirnáisiúnta an Fhoréigin an 2 Deireadh Fómhair, lá breithe Mahatma Gandhi, ceannaire ghluaiseacht neamhspleáchais na hIndia agus ceannródaí fealsúnacht agus straitéis an neamh-fhoréigin.

athfhillteacha

Lá Domhanda na Múinteoirí

Domhanda

Ar siúl gach bliain an 5 Deireadh Fómhair ó 1994, cuimhníonn Lá Domhanda na Múinteoirí comóradh ar ghlacadh Mholadh 1966 ILO / UNESCO maidir le Stádas Múinteoirí. Socraíonn an Moladh seo tagarmharcanna maidir le cearta agus freagrachtaí múinteoirí agus caighdeáin maidir lena n-ullmhúchán tosaigh agus a mbreisoideachas, earcaíocht, fostaíocht, agus coinníollacha teagaisc agus foghlama.

athfhillteacha

Lá Idirnáisiúnta na Leanaí Cailín

Domhanda

Ó 2012, tá 11 Deireadh Fómhair marcáilte mar Lá Idirnáisiúnta an Chailín. Tá sé mar aidhm ag an lá aird a tharraingt ar na riachtanais agus na dúshláin a bhíonn ag cailíní agus aghaidh a thabhairt orthu, agus cumhachtú cailíní agus comhlíonadh a gcearta daonna a chur chun cinn.