Beyond Dividing Lines: Réaltacht na síochánaíochta faoi stiúir an aosa óig san Afganastáin, sa Cholóim, sa Libia agus i Siarra Leon

Tuarascáil Taighde
Líonra Aontaithe na Tógálaithe Síochána Óga

Tógálaithe Síochána UNOY. (2018). Seachas línte a roinnt: Réaltacht na síochánaíochta faoi stiúir an aosa óig san Afganastáin, sa Cholóim, sa Libia agus Siarra Leon. An Háig: An Ísiltír.

[icon name = "download" class = "" unprefixed_class = ""] [icon name = "file-pdf-o" class = "" unprefixed_class = ""] íoslódáil an tuarascáil

Maidir leis an tionscadal taighde

Cuireann an tuarascáil seo torthaí an taighde a rinne Líonra Aontaithe na Tógálaithe Síochána Óga (UNOY Peacebuilders) le tacaíocht ó Thionscadal Foghlama YouthPower USAID san Afganastáin, sa Cholóim, sa Libia agus i Siarra Leon idir Eanáir agus Deireadh Fómhair 2018. Tugadh faoin tionscadal i gcomhar le ceithre bhall-eagraíocht UNOY Peacebuilders: Afghans for Progressive Smaointeoireacht, Fundación Escuelas de Paz, Together We Built It agus Rannpháirtíocht na hÓige i Síocháin agus Forbairt-Siarra Leon (YPPD-SL). Is é príomhaidhm an tionscadail seo cur le cur chuige atá bunaithe ar fhianaise i leith beartas agus clár a bhaineann le síocháin agus slándáil. Déanann sé é sin trí rannpháirtíocht shibhialta na n-óg sna tíortha seo a dhoiciméadú agus a scrúdú, na bacainní agus na spreagthaí atá air, chomh maith leis na tionchair a fheictear ar rannpháirtíocht shibhialta faoi stiúir na hóige ar son na síochána.

Ghlac an taighde cur chuige rannpháirtíoch, faoi stiúir an aosa óig, ina raibh 241 freagróir, an óige den chuid is mó.

[icon name = "download" class = "" unprefixed_class = ""] [icon name = "file-pdf-o" class = "" unprefixed_class = ""] íoslódáil an tuarascáil

 

Bí ar an chéad trácht a dhéanamh

Bí ar an bplé ...