Achomharc ar Thacaíocht Leanúnach don Ardoideachas san Afganastáin

Tá mná ag Ollscoil Gawhar Shad ag foghlaim altranais agus oideachas sláinte ag díriú ar Shláinte na Máthar Leanaí. (Grianghraf: Faoiseamh Díreach trí Flickr, CC BY-NC-ND 2.0.)

Iarraimid ar gach ball Meiriceánach den Fheachtas Domhanda um Oideachas Síochána beart a dhéanamh láithreach chun stop a chur le cúnamh SAM don ardoideachas san Afganastáin a chosc. Seol an téacs thíos chuig d’ionadaí Comhdhála, chuig do Sheanadóir, chuig Riarthóir USAID agus chuig an Uachtarán.

Go raibh maith agat as seasamh i ndlúthpháirtíocht le muintir na hAfganastáine. (BAR, 1/8/22)

Achomharc ar Thacaíocht Leanúnach don Ardoideachas san Afganastáin

Le fiche bliain anuas, tá Rialtas na Stát Aontaithe ar cheann de na tacadóirí is éifeachtaí don oideachas san Afganastáin. Na gnóthachain a dhéanann cailíní agus mná san earnáil oideachais, .i. go háirithe san ardoideachas, atá thar a bheith suntasach. Le tacaíocht ó cháiníocóirí SAM, tháinig athbheochan ar ollscoileanna poiblí, tháinig borradh faoi na deiseanna le haghaidh clár céimithe intíre agus mheall siad go leor teagascóirí baineanna, tháinig méadú suntasach ar ardú céime d’ollúna baineanna agus mar thoradh air sin bhí poist mhór le rá acu mar Sheansailéir, Leas-Seansailéir, Déin, agus go leor eile. poist cheannaireachta in ollscoileanna, agus bunaíodh go leor clár céime breise ag gach ollscoil. Bhí na mílte scoláireachtaí mar thoradh ar thacaíocht USG chun leibhéil scileanna na léachtóirí agus na mac léinn a fheabhsú. Ba é an toradh a bhí air seo ar fad ná rollú breis is 700,000 mac léinn in ollscoileanna faoi Lúnasa 2021 (33% díobh ina mná).

Chomh maith leis an méid thuas, forbraíodh iliomad polasaithe acadúla agus treoirlínte chun cáilíocht, rochtain, cothromas, scileanna i measc dámha agus mac léinn na hAfganastáine a fheabhsú, agus chun táimhe agus éilliú in ollscoileanna a chomhrac. Ós rud é go bhfuair iníon le mianadóir guail an scór ab airde i scrúdú iontrála na hollscoile in 2020 ina raibh 170,000 mac léinn ardscoile san iomaíocht, labhraíonn sé go leor faoin méid a bhain cláir mhaoinithe Cháiníocóirí na SA amach san Afganastáin. Ina theannta sin, tháirg mic léinn ar chlár céime comhlach a bunaíodh le cistí USAID in Ollscoil Eolaíochtaí Leighis Kabul aerálaí ina n-aonar ag am a raibh deacrachtaí móra ag an Afganastáin le linn na paindéime; léiríonn an sampla seo tionchar dearfach agus éifeachtúlacht na tacaíochta a sholáthraíonn an USG. Níos tábhachtaí fós, ag tosú le nialas ar ollscoileanna príobháideacha i 2000, faoi Lúnasa 2021 bhí níos mó ná 135 institiúid ardoideachais phríobháideacha ag an Afganastáin, rud a mhéadaigh rochtain ardoideachais sa chuid is mó den tír.

De réir mar a dhéanann USG/USAID straitéis maidir le tacaíocht oideachais san Afganastáin, tá sé ríthábhachtach go bhfanann tacaíocht don ardoideachas lárnach sa straitéis nua. Ní mór do USG tacú le hobair le hollscoileanna príobháideacha (más féidir, fiú le hollscoileanna poiblí) ionas gur féidir le mic léinn baineanna leanúint ar aghaidh ag clárú agus ag dul chun cinn go hacadúil trí scoláireachtaí agus tionscnaimh eile chun cumas a fhorbairt. Teastaíonn tacaíocht ó bhaill na dáimhe baineanna chun leanúint lena bpoist in ollscoileanna. Faoi láthair, tá gá le níos mó baill dáimhe baineanna chun mic léinn baineanna a mhúineadh.

Mura dtacófaí leis an ardoideachas, bhainfeadh sé sin le móiminteam dul chun cinn an ardoideachais san Afganastáin nach bhfacthas riamh roimhe – móiminteam a spreag tacaíocht fhlaithiúil cáiníocóirí SAM. Is iad céimithe ollscoile cnámh droma na cobhsaíochta eacnamaíoch i dtír. Mura dtugtar tacaíocht don ardoideachas san Afganastáin, bheadh ​​an léirscrios fioscach mar gheall ar fhórsa saothair ar chaighdeán íseal contúirteach agus chuirfeadh sé an tír isteach i dtimthriall fí an fhoréigin agus an éadóchais. Ní bheadh ​​iarmhairtí scriosta ag aon deiseanna ardoideachais do mhná go háirithe ar chreatlach shóisialta na hAfganastáine.

Iarraimid ar bhall na Comhdhála dul i dteagmháil le comhghleacaithe USAID agus iad a spreagadh chun staidéar a dhéanamh ar gach taobh agus straitéis a dhéanamh maidir le cláir éifeachtacha ardoideachais a cheapadh san Afganastáin a bheidh tairbheach don aos óg, go háirithe cailíní agus mná.

Wahid Omar
Comhairleoir Oideachais

Soraidh Omar
Gníomhaí um chearta an duine

Chloe Breyer
Denter Idirchreidmheach na Nua-Eabhrac

Ellen Chesler
Institiúid Ralphe Bunch, CUNY

Betty Reardon
An Institiúid Idirnáisiúnta um Oideachas Síochána

Tony Jenkins
Feachtas Domhanda um Oideachas Síochána
Ollscoil Georgetown

gar

Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!

Bí ar an chéad trácht a dhéanamh

Bí ar an bplé ...