Amnesty International: Comhordaitheoir Oideachais um Chearta an Duine

Dáta Deiridh: 11 Bealtaine 2017
Suíomh: Londain
Cineál: Buan
Uaireanta Oibre: 35
Tuarastal: £ 46910

[icon type = ”glyphicon glyphicon-share-alt” color = ”# dd3333 ″] Tabhair cuairt ar Amnesty International chun tuilleadh faisnéise a fháil agus chun iarratas a dhéanamh

Comhordaitheoir Réigiúnach um Oideachas um Chearta an Duine - Londain

Tá Oifig Réigiúnach Amnesty International ag lorg Comhordaitheoir Oideachais um Chearta an Duine a bhfuil taithí aige. Tá tú spreagtha, tiomanta do luachanna chearta an duine. Is breá leat turais foghlama ar chearta an duine a fhorbairt ar líne agus as líne do spriocghrúpaí éagsúla. Tá suim agat iniúchadh a dhéanamh in éineacht le comhghleacaithe ar na straitéisí ar leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus domhanda d’oideachas tionchair, dírithe ar ghníomhaíocht ar chearta an duine. Tá taithí agat go háirithe ar chomhtháthú an oideachais ar chearta an duine san oideachas foirmiúil, ag obair le rialtais chomh maith leis an tsochaí shibhialta san Eoráise. Cruthaíonn rochtain ar oideachas um chearta an duine an bunús le haghaidh cearta a urramaíonn an tsochaí, chun (ath) cearta a éileamh. Tá sé mar bhonn agus taca le hobair chearta daonna Amnesty.

MAIDIR LEIS AN bPOST:

Oibreoidh tú go dlúth le feachtais ón Oifig Réigiúnach don Eoraip agus ó fhoireann Lár na hÁise agus um Oideachas um Chearta an Duine chun cur le forbairt, le cur i bhfeidhm pleananna, straitéisí agus tionscadal réigiúnacha. Tacóidh tú le cur i bhfeidhm obair oideachais um chearta an duine ar líne agus as líne, cinnteoidh tú an t-ailíniú le feachtais dhomhanda agus réigiúnacha, cuirfidh tú peirspictíocht an oideachais um chearta an duine sa réigiún le beartais, cuir chuige, straitéisí, gníomhachtúlacht agus taighde inmheánach AI.

Oibreoidh tú i gcomhar le comhghleacaithe chun ár gcuid oibre um Oideachas um Chearta an Duine sa réigiún a mhéadú. Áirítear leis seo rannchuidiú le dearadh modúl agus cúrsaí ar líne agus as líne, ceardlanna um fhorbairt cumais agus próisis foghlama a dhíríonn ar eolas, scileanna, dearcaí agus luachanna a chothú; oideachas chearta an duine a chomhtháthú i gcuraclaim lárnacha scoile, téacsleabhair agus oiliúint múinteoirí; cur le forbairt ábhair oiliúna oideachais cearta daonna ábhartha agus rannpháirteacha; agus tacú le seachadadh oiliúna do spriocghrúpaí éagsúla lena n-áirítear gníomhaithe cearta daonna agus baill Amnesty International.

FAOI TUSA:

  • Le taithí a bheith agat ar obair in oideachas chearta an duine, caithfidh eolas agus taithí phearsanta a bheith agat ar an gcomhthéacs soch-pholaitiúil agus eacnamaíoch chomh maith le taithí ar obair leis na struchtúir agus na timpeallachtaí foirmiúla agus neamhfhoirmiúla oideachais i réigiún na hEoráise agus na Rúise.
  • Léirigh tú tuiscint ar mhodheolaíocht oideachais um chearta an duine, lena n-áirítear rannpháirtíocht agus taithí ar chúrsaí oiliúna a tháirgeadh agus a éascú agus oibriú le rialtais, scoileanna agus spriocghrúpa. Beidh tuiscint agat freisin ar Theicneolaíocht an Oideachais agus a impleachtaí.
  • Tá taithí agat ar obair le comhtháthú an Oideachais um Chearta an Duine i suíomh an oideachais fhoirmiúil laistigh de na curaclaim, téacsleabhair, oiliúint múinteoirí srl.
  • Tá taithí agat ar thionscadail chasta a bhainistiú le páirtithe leasmhara agus maoinitheoirí éagsúla.
  • Tá sé de chumas agat oibriú ar do thionscnamh féin agus mar bhall d’fhoireann mhór éagsúil, faoi bhrú go minic.
  • Tá scileanna cumarsáide scríofa agus briathartha den scoth agat i mBéarla agus i Rúisis.
  • FÚINN

Gluaiseacht dhomhanda de níos mó ná 7 milliún duine is ea Amnesty International a théann i mbun feachtais ar son domhan ina dtaitníonn gach duine le cearta an duine. Sroicheann muid beagnach gach tír ar domhan agus tá:

  • níos mó ná 2 mhilliún ball agus lucht tacaíochta a spreagann ár dtroid ar son cearta
  • níos mó ná 5 mhilliún gníomhaí a neartaíonn ár nglaonna ar cheartas

Is é an aidhm atá againn simplí: deireadh a chur le mí-úsáid chearta an duine. Neamhspleách, idirnáisiúnta agus tionchair, déanaimid feachtais ar son an chirt, na cothroime, na saoirse agus na fírinne cibé áit a ndiúltaítear dóibh. Agus cibé an bhfuil brú á chur i bhfeidhm againn trí thaighde cumhachtach nó trí stocaireacht dhíreach, oll-thaispeántais nó feachtasaíocht ar líne, táimid go léir spreagtha ag dóchas go mbeidh domhan níos fearr againn. Ceann ina bhfuil meas agus cosaint ar chearta an duine ag gach duine, i ngach áit.

Ag Amnesty International, táimid paiseanta faoin méid a dhéanaimid agus táimid bródúil as ár n-éachtaí mar ghluaiseacht. Chun ár bhfostaithe a chúiteamh as an obair chriticiúil a dhéanann siad, tugaimid luach saothair dóibh trí mheascán de phacáiste tuarastail agus sochair iomaíoch tarraingteach agus earnála, leibhéil arda rannpháirtíochta agus rannpháirtíochta, agus tiomantas d’fhorbairt fostaithe.

I measc na sochar tá 37 lá saoire bliantúla (lena n-áirítear laethanta saoire poiblí agus laethanta grásta), scéim pinsin, clár cúnaimh d’fhostaithe, árachas saoil agus go leor buntáistí eile atá deartha chun freastal ar do stíl mhaireachtála pearsanta féin. Seo ar fad, i dtimpeallacht ghairmiúil, tharraingteach.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar ár buntáistí, tabhair cuairt ar https://www.amnesty.org/en/careers/benefits/

CÉN UAIR A BHFUIL SÉ FÉIDIR LEIS SEO

Má tá tú cumasach, paiseanta faoi chearta an duine agus má theastaíonn uait do scileanna, eolas agus taithí a úsáid chun an domhan a athrú, mholfaimis duit cliceáil 'Déan iarratas ar an Ról seo'thíos.

Saoirse, Dlí agus Cirt, Comhionannas. A ligean ar a fháil ag obair.

Tá Amnesty International tiomanta do thimpeallacht oibre a chruthú agus a chothú ina mbeidh comhdheiseanna ag gach duine a gcumas a chomhlíonadh agus fáiltímid roimh iarratais ó dhaoine le cáilíochtaí oiriúnacha ó gach cuid den phobal.

Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

Leave a Comment

Nach mbeidh do sheoladh r-phoist a fhoilsiú. Réimsí riachtanacha atá marcáilte *

Scrollaigh go dtí an Barr