An Afganastáin: Taliban chun rialacha nua a shocrú maidir le hobair chabhrach na mban, a deir na Náisiúin Aontaithe

“Mura n-oibríonn mná in oibríochtaí daonnúla, ní dhéanaimid teagmháil, ní dhéanaimid comhaireamh, na mná agus na cailíní ar gá dúinn éisteacht leo. I ngach oibríocht dhaonnúil ar fud an domhain, is iad mná agus cailíní na cinn is leochailí.”

Réamhrá an Eagarthóra

Mar shaoránaigh dhomhanda, féachaimid ar na NA mar chroílár institiúideach an phobail Idirnáisiúnta ar thug Mná na hAfganastáine aghaidh air sa phost roimhe seo sa tsraith seo (tuilleadh clúdach a fheiceáil anseo). Tá a ndíomá againn mar gheall ar an neamhaistritheacht leanúnach atá ag ceannaireacht reatha an Taliban, agus iad ag diúltú aontú le hargóintí thoscaireacht ardleibhéil na NA le déanaí maidir le haisiompú na dtoirmeasc ar oideachas agus ar fhostaíocht na mban. Is cúis áthais dúinn, áfach, an tuairisc a thug Martin Griffiths ar an Afganastáin tar éis na cuairte ardleibhéil. Leagann an Fo-Rúnaí um Ghnóthaí Daonnúla béim ar na géarchéimeanna géara a díríodh i ráiteas na mban, ach díríonn sé aird ar idirghníomhaíochtaí leis an Taliban a léiríonn scoilteanna i monolith an údaráis reatha. Is cosúil go bhfuil líon spreagúil Taliban cúige réidh le hathrú.

Léirítear sa tuarascáil freisin a thábhachtaí atá sé bogadh ó dhearcadh Cabúl-lárnach ar an gcás go dtí na cúigí, nár tugadh dóthain aire dó ar feadh na mblianta sular tharraing an ghéarchéim reatha aird idirnáisiúnta ar a ndíothacht. Tá súil againn go spreagfaidh ár léitheoirí agus ár gcomhaltaí a gcuid aireachtaí eachtracha idirghníomhú leanúnach leis an Taliban a spreagadh, amhail an ceann a thuairiscíonn USG Griffiths le go bhfreastalófar ar an tír ar fad agus go n-urramófar cearta daonna na mban. (BAR, 1/27/23)

An Afganastáin: Taliban chun rialacha nua a shocrú maidir le hobair chabhrach na mban, a deir na Náisiúin Aontaithe

Le Lyse Doucet. Príomhchomhfhreagraí idirnáisiúnta, BBC News

(Arna fhreagairt ó: Nuacht BBC. 25 Eanáir, 2023)

Tá sé ráite ag airí na Taliban le hoifigeach sinsearach de chuid na NA go bhfuil sé beartaithe acu treoirlínte nua a tharraingt suas chun ligean do mhná na hAfganastáine oibriú i roinnt oibríochtaí daonnúla.

Dúirt Martin Griffiths leis an BBC go bhfuair sé “freagraí spreagúla” ó raon leathan airí Taliban le linn cainteanna i gCabúl, fiú mura n-aisiompaítear edict na míosa seo caite a chuir cosc ​​ar mhná na hAfganastáine a bheith ag obair d’Eagraíochtaí Neamhrialtasacha.

Agus ról ríthábhachtach ag mná na hAfganastáine maidir le cúnamh a sholáthar, tá imní ann go bhfuil an toirmeasc ag cur oibríochtaí daonnúla tarrthála práinneacha sa tír i mbaol.

“Is fiú a mheabhrú gurb í an Afganastáin an clár cúnaimh dhaonnúil is mó ar domhan riamh i mbliana,” a dúirt an tUasal Griffiths, Fo-Rúnaí Ginearálta Gnóthaí Daonnúla na NA, liom i gCabúl.

Tá an uimhríocht chabhrach ag teacht chun cinn. I mbliana, déanfaidh gníomhaireachtaí iarracht 28 milliún Afganach a bhaint amach, níos mó ná leath an daonra, lena n-áirítear sé mhilliún atá, a deir an tUasal Griffiths, “ag cnagadh ar dhoras an ghorta”.

I mbliana tá an geimhreadh is fuaire san Afganastáin le deich mbliana, agus tá sé cruálach. Le coicís anuas, tá níos mó ná 126 hAfganastáine tar éis bás a fháil i dteocht reo, ag titim ó hipiteirme, nó á shárú ag múch tocsaineach ó théitheoirí gáis.

Agus buaileann soinneáin oighreata an gheimhridh daoine atá ina gcónaí go contúirteach cheana féin ar an imeall. Tá comhréir eipiciúil ag baint le cúnamh a sholáthar don Afganastáin freisin.

I dteach láib agus tuí a bhí suite go contúirteach ar chnoc géar le fána faoi shneachta i gCúige Parwan lastuaidh de Cabúl, bhuaileamar le teaghlach amháin a raibh a ngearáin chomh searbh leis an bhfuacht.

“Ní thugann aon ghníomhaireachtaí cúnaimh cuairt orainn anseo,” a mhaígh an mháthair Qamar Gul, agus an teaghlach cuachta thart ar “sandali” – téitheoir traidisiúnta gualaigh a bhfuil na hAfganastáine ag brath air leis na céadta bliain chun a bheith te. “Níor tháinig aon duine ón rialtas deireanach, níor tháinig aon duine ó rialtas Taliban.”

An tseachtain seo, agus héileacaptair mhíleata an rialtais ag streachailt le teacht ar na pobail is iargúlta go hiomlán gearrtha amach ag bainc sneachta ollmhór agus stoirmeacha dallóga, bhí an tUasal Griffiths ag reáchtáil cruinnithe cúl le cúl i gCabúl le ceannairí sinsearacha rialtais Taliban faoin edict nua a chuir cosc ​​ar mhná na hAfganastáine ó. ag obair le heagraíochtaí cúnaimh.

“Mura n-oibríonn mná in oibríochtaí daonnúla, ní shroichimid, ní áirímid, na mná agus na cailíní a gcaithfimid éisteacht leo,” leagann an tUasal Griffiths béim ar nuair a bhuailimid le chéile ag ionad sprawling na NA ag deireadh a mhisin. “I ngach oibríocht dhaonnúil ar fud an domhain, is iad mná agus cailíní na cinn is leochailí.”

Ina oifigeach cúnaimh a raibh taithí na mblianta aige i dtimpeallachtaí deacra, lena n-áirítear an Afganastáin, bhí sé aireach, ach soiléir, faoi thorthaí a mhisin ard-gheallta.

“Sílim go bhfuil siad ag éisteacht,” a dúirt sé faoi airí an Taliban ar bhuail sé leo, “agus dúirt siad liom go mbeidh treoirlínte nua á n-eisiúint acu in am trátha agus tá súil agam go gcuideoidh siad linn ról na mban a neartú.”

Tagann cuairt an Uasail Griffiths ar sála cuairt eitilte na seachtaine seo caite ó dara ceannasaí na NA, Amina Mohammed, bean Mhoslamach na Breataine-na Nigéire a chuir a láithreacht béim ar aláram méadaitheach na NA maidir le líon mór edicts Taliban ag bagairt ar “ban a scriosadh as an saol poiblí. ”.

Dúirt sí linn go raibh a comhráite “an-deacair”. Bhí roinnt cruinnithe chomh macánta, bhí siad beagnach gearrtha gearr. Ach dúirt sí linn go raibh sí spreagtha ag toilteanas a bheith páirteach.

Is é misean an Uasail Griffiths – a dhéanann ionadaíocht ar an mBuanchoiste Idirghníomhaireachta (IASC), fóram an leibhéil is airde de chuid na NA chun cabhair dhaonnúil a chomhordú – ná mionsonraí an-sonrach a chuimsiú thar raon earnálacha ríthábhachtacha ó thalmhaíocht go sláintíocht agus seachadtaí bia.

Níl aon duine ag súil go réalaíoch leis an gcosc, a fógraíodh an mhí seo caite, a aisiompú. Ach is cosúil go bhfuil go leor bealaí éalaithe aige.

D’aibhsigh an tUasal Griffiths “patrún comhsheasmhach ceannairí Taliban ag cur eisceachtaí, díolúintí agus údaruithe do mhná chun oibre i láthair dúinn”. Go dtí seo, tá solas glas tugtha do réimsí ríthábhachtacha mar oideachas sláinte agus pobail ina bhfuil rannpháirtíocht na mban riachtanach.

Ach tá sé soiléir freisin nach bhfuil na ceannairí is coimeádaí de chuid an Taliban chun iompú.

“Tá fir ag obair linn cheana féin sna hiarrachtaí tarrthála agus níl aon ghá le mná a bheith ag obair linn,” a áitíonn an cléireach féasóg bhán atá i gceannas ar an Aireacht Stáit um Bainistíocht Tubaiste. Nuair a shuíomar síos leis ina oifig, chuir an t-aire gníomhach Mullah Mohammad Abbas Akhund i leith na NA agus gníomhaireachtaí cúnaimh eile gur labhair siad “i gcoinne ár gcreideamh reiligiúnach”.

“Tá brón orm, ní aontaím,” ba é freagra daingean an Uasail Griffith, ag cur béime go raibh na NA agus gníomhaireachtaí cúnaimh eile ag obair san Afganastáin le blianta fada. “Tá meas againn ar nósanna agus ar noirm na hAfganastáine, mar a dhéanaimid i ngach tír ina n-oibrímid.”

Moillíodh an rás chun faoiseamh a bhfuil géarghá leis a sheachadadh ag an bpróiseas dian seo chun déileáil le húdarás atá á rialú ag na ceannairí Taliban is sinsearaí agus is déine. Ceistíonn daoine sinsearacha eile edicts ach ní féidir leo iad a chur ar neamhní.

Ach thug an tUasal Griffiths le fios go raibh rochtain dhaonnúil i bhfad níos fearr anois ó scuabadh an Taliban chun cumhachta in 2021. Bhí sé i bhfad níos éasca anois limistéir a bhí gearrtha amach roimhe seo ag bagairtí ionsaithe Taliban nó oibríochtaí míleata faoi stiúir na SA a bhaint amach. An geimhreadh seo caite, tharraing idirghabháil dhaonnúil 11 uair an chloig i réigiúin iargúlta, lena n-áirítear ardchríocha láir Ghor, teaghlaigh ar ais ó imeall an ghorta.

Tá sé ina phointe oifigigh Taliban strus i gcónaí. Spreag an tAire Gnóthaí Eachtracha Gníomhach Amir Khan Muttaqi an tUasal Griffiths a gcuid “éachtaí agus deiseanna a roinnt… seachas gearáin agus easnaimh”.

Ach de réir mar a dhúnann an geimhreadh is measa, tá an fhuinneog ag druidim le hiarracht faoisimh phráinneach. Tá a n-oibríochtaí curtha ar fionraí cheana féin ag go leor gníomhaireachtaí cúnaimh, a bhíonn ag brath go mór ar a mbaill foirne Afganacha.

“Ní féidir liom smaoineamh ar thosaíocht idirnáisiúnta chomh hard leis an gceann seo chun an clár ollmhór thar a bheith tábhachtach seo a choinneáil beo,” mar a thug ardoifigeach cúnaimh na NA achoimre ar an nóiméad seo.

Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

Bí ar an bplé ...

Scrollaigh go dtí an Barr