Deis uathúil chun comhthoil dhomhanda ar oideachas don tsíocháin agus do chearta an duine (UNESCO) a athbheochan

Tá Tony Jenkins, Comhordaitheoir an Fheachtais Dhomhanda um Oideachas Síochána, ag tacú le hathbhreithniú ar Mholadh 1974 trí rannchuidiú le nóta teicniúil a fhorbairt a úsáidfear mar bhonn comhairliúcháin le saineolaithe agus ionadaithe na mBallstát.  

(Arna fhreagairt ó: UNESCO. 15 Nollaig, 2021)

Le linn an 41ú seisiún de UNESCOanna Comhdháil Ghinearálta, D’aithin 193 Ballstát UNESCO, arís, ról lárnach an oideachais maidir le meonta aigne, dearcthaí agus iompraíochtaí a athrú mar bhealach chun cultúr na síochána, chearta an duine agus an chaoinfhulaingt a bhaint amach.

Cheadaigh an 41ú seisiún de Chomhdháil Ghinearálta UNESCO togra an Ard-Stiúrthóra go hoifigiúil athbhreithniú a dhéanamh ar an 1974 Moladh maidir le hOideachas um Thuiscint Idirnáisiúnta, Comhoibriú agus Síocháin agus Oideachas a bhaineann le Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha - dá ngairtear Moladh 1974.

Dréachtaíodh agus glacadh leis an Moladh le linn an Chogaidh Fhuair mar mhian morálta le haghaidh na síochána uilíche, i gcomhthéacs teannas geo-pholaitiúil géarmhíochaine. Ó shin i leith, tá an ionstraim dlí neamhcheangailteach seo ag soláthar caighdeáin idirnáisiúnta chun cearta an duine, comhar idirnáisiúnta, tuiscint, maireachtáil an duine agus síocháin dhomhanda a chur chun cinn tríd an oideachas.

Fiú sa lá atá inniu ann ní féidir a thábhacht a dhiúltú. Is príomhuirlis é an Moladh chun monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn ar Chlár Oibre 2030 um Fhorbairt Inbhuanaithe, go háirithe maidir le Spriocanna 4.7 (Oideachas um Fhorbairt Inbhuanaithe agus Saoránacht Dhomhanda), 12.8 (tuiscint uilíoch ar stíleanna maireachtála inbhuanaithe a chur chun cinn) agus 13.3 (Oideachas, ardú feasachta agus cumas daonna agus institiúideach a fheabhsú maidir le maolú, oiriúnú, laghdú tionchair agus luathrabhadh ar athrú aeráide).

Tá athrú mór tagtha ar an gcomhthéacs domhanda, áfach, ó glacadh é agus tá tionchar aige. Le 50 bliain anuas, tá teicneolaíochtaí nua tagtha chun cinn, tá córais oideachais athmhúnlaithe ag forbairtí eolaíochta agus teicneolaíochta, agus tá litearthacht na meán agus na faisnéise curtha i gcroílár na gcóras oideachais nua-aimseartha. Chomh maith leis na dul chun cinn seo, tá bagairtí agus dúshláin gan fasach tagtha chun cinn, lena n-áirítear cineálacha nua foréigin, idé-eolaíochtaí fuatha agus athrú aeráide.

Leis an gcinneadh le déanaí an Moladh a athbhreithniú, táthar ag súil go mbeidh ról níos mó fós ag an ionstraim chun cabhrú le tíortha aghaidh a thabhairt ar dhúshláin chomhaimseartha agus suaití amach anseo.

D’fhonn a chinntiú go ndéanann sé, beidh sraith comhairliúchán teicniúil agus foirmiúil le Ballstáit, eagraíochtaí neamhrialtasacha, líonraí gairmiúla, an tsochaí shibhialta agus saineolaithe aonair i gceist leis an bpróiseas athbhreithnithe, i bhfianaise doiciméad athbhreithnithe a ullmhú. Is deis uathúil é an próiseas athbhreithnithe chun an comhdhearcadh domhanda maidir le ról an oideachais in ullmhú foghlaimeoirí de gach aois agus ar feadh an tsaoil, chomh maith le glúine na todhchaí, a athbheochan chun aghaidh a thabhairt ar suaití amach anseo agus todhchaí níos cothroime, níos inbhuanaithe agus níos síochánta a mhúnlú.

Tosóidh an próiseas athbhreithnithe i mí Eanáir 2022.

gar
Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

Smaoineamh 1 ar “Deis uathúil chun comhdhearcadh domhanda a athbheochan ar oideachas ar son na síochána agus cearta daonna (UNESCO)”

  1. Pingback: Oideachas Síochána: Bliain faoi Athbhreithniú agus Machnamh (2021) - Feachtas Domhanda um Oideachas Síochána

Bí ar an bplé ...

Scrollaigh go dtí an Barr