Teachtaireacht chuig Ballstáit uile na NA agus chuig Ceannairí na Náisiún Aontaithe (Úcráin)

“Tá an cogadh san Úcráin ag bagairt ní hamháin ar fhorbairt inbhuanaithe, ach ar mharthanacht na daonnachta. Iarraimid ar gach náisiún, ag feidhmiú de réir Chairt na NA, an taidhleoireacht a chur chun fónaimh don chine daonna trí dheireadh a chur leis an gcogadh trí idirbheartaíocht sula gcríochnaíonn an cogadh sinn go léir.” – Líonra Réitigh Forbartha Inbhuanaithe, Aibreán, 2022

Iarraimid ar chomhaltaí agus ar léitheoirí an Fheachtais Dhomhanda um Oideachas Síochána an glao seo a shíniú chun cur ar chumas na NA a fhreagracht a chomhlíonadh chun an chaibidlíocht maidir le deireadh a chur leis an gcogadh san Úcráin a éascú, rud a chuireann cosc ​​ar an gcogadh núicléach atá anois ina bhagairt don chine daonna agus don Domhan.

Réamhrá an Eagarthóra

DÍOTHÚ “chun na glúnta atá le teacht a shábháil…”
Tosaigh tríd an gCroiste a Fhionraí sa Chomhairle Slándála

Léirigh ionsaí na Rúise i gcoinne na hÚcráine an gá do-shéanta atá le hathrú suntasach ar an gcóras idirnáisiúnta, toisc go n-ardaíonn sé an fhéidearthacht go mbeidh cogadh núicléach ann, coinbhleacht domhanda a bhfuil baint againn go léir leis. Cé go bhfuil tacaíocht mhíleata á cur ar fáil ag Ballstáit aonair do fhrithsheasmhacht na hÚcráine, níl aon idirghabháil shuntasach tionscanta ag an eagraíocht atá freagrach as an tsíocháin a bhaint amach agus a chothabháil chun deireadh a chur leis an gcoinbhleacht armtha. Toisc gur dealraitheach go bhfuil pairilis ag na Náisiúin Aontaithe agus iad ag tabhairt aghaidh ar cheann de na dúshláin is mó atá acu, tá an tsochaí shibhialta domhanda i mbun gnímh, amhail an glao a d’eisigh an Coimisiún. Líonra Réitigh Forbartha Inbhuanaithe (SDSN) postáilte thíos.

Tá ag an GCPE altanna a postáladh le déanaí ag tabhairt faoi deara roinnt céimeanna sonracha i dtreo an athraithe. Beartaítear leis an nglao seo gníomhaíochtaí riachtanacha, ar féidir iad a ghlacadh faoi chuimsiú Chairt reatha na NA, cé is moite den chros a chur ar fionraí sa Chomhairle Slándála. Tá an Líonra Réitigh Forbartha Inbhuanaithe, spreagann tionscnamh domhanda do na Náisiúin Aontaithe na céimeanna seo; rún ón gComhthionól Ginearálta a rith ag iarraidh caibidlíochtaí síochána; an crosadh a chur ar fionraí sa Chomhairle Slándála le linn di an tsíocháin a chaibidil; coimeádaithe síochána a sheoladh chun an tsíocháin a chur i bhfeidhm. Chuirfeadh bearta den sórt sin ar chumas na NA a bhunchuspóir a chur i gcrích, “na glúine atá le teacht a shábháil ó sciúirse an chogaidh” agus an ghlúin seo a shábháil ó dhíothú núicléach.

Seo agus poist roimhe seo rinne siad tagairt d'fhéidearthachtaí eile do ghníomhaíocht na NA. Díreoidh poist ina dhiaidh sin ar fhéidearthachtaí eile laistigh den Chairt reatha agus ar fhéidearthachtaí d’athbhreithniú cairte a gheallfaidh gníomhaíocht níos leithne agus níos ábhartha ón t-aon institiúid dhomhanda atá ann faoi láthair a bhfuil sé de chúram air deireadh a chur le cogadh. Beidh na nithe seo a leanas chun tosaigh i measc na dtograí a thíolacfar lena mbreithniú go gairmiúil agus le haghaidh gníomhaíochta polaitiúla ó chomhaltaí an GCPE, léitheoirí, agus i réimse an oideachais síochána: crosta na Comhairle Slándála; airm núicléacha; agus institiúid cogaidh. D’fhéadfadh gach oideachasóir síochána agus gach mac léinn machnamh a dhéanamh ar athruithe sna NA agus sa chóras idirnáisiúnta a d’fhéadfadh “deireadh a chur le sciúirse an chogaidh.”

Le do thoil an ráiteas a shíniú phostáil anseo, scaipeadh ar dhaoine eile é, agus seol cóipeanna chuig aire gnóthaí eachtracha do náisiúin nó a chomhionann agus chuig d’ionadaí buan chuig na Náisiúin Aontaithe (ambasadóir na NA.) [BAR, 4/17/22]

Teachtaireacht chuig Ballstáit uile na NA agus chuig Ceannairí na Náisiún Aontaithe

(Arna fhreagairt ó: Cumann SDSN. 15 Aibreán, 2022).

cliceáil anseo chun an ráiteas a shíniú

Ó Bhaill de Chomhairle Ceannaireachta Líonra Réitigh Forbartha Inbhuanaithe na NA agus Baill de Chomhphobal SDSN [1]

Aibreán 14, 2022

Tá an cogadh san Úcráin ina bhagairt ní hamháin ar fhorbairt inbhuanaithe, ach ar mharthanacht na daonnachta. Iarraimid ar na náisiúin go léir, ag feidhmiú de réir Chairt na NA, an taidhleoireacht a chur chun fónaimh don chine daonna trí dheireadh a chur leis an gcogadh trí idirbheartaíocht sula dtiocfaidh deireadh leis an gcogadh dúinn go léir.

Caithfidh an domhan filleadh go práinneach ar chonair na síochána. Is beannaithe na síochánaithe, a mhúineann Íosa sna Soiscéil. Tugann an Qur'an cuireadh do na righteous chun an Dar as-Salam, áit chónaithe na síochána. Múineann Búda ahimsa, neamhfhoréigean do gach neach beo. Déanann Isaiah prophesizes an lá nach mbeidh náisiún ag troid a thuilleadh i gcoinne an náisiúin, ná a oiliúint chun cogaidh a thuilleadh.

Is iad an tsíocháin agus an tslándáil idirnáisiúnta céad chuspóirí na Náisiún Aontaithe. Ní leomh go dteipeann ar náisiúin an domhain síocháin a thabhairt don Úcráin sna huaireanta tábhachtacha atá romhainn.

I bhfocail an Phápa Proinsias, tá ionradh na Rúise ar an Úcráin droimneach, cruálach, agus íobartach, rud a fhágann gurb é cuardach na síochána an riachtanas is práinní dúinn. Tá sé seo fíor go háirithe agus achrann míleata níos scriosta fós ag tógáil in Oirthear na hÚcráine. D’fhógair an tUachtarán Vladimir Putin le déanaí go bhfuil na cainteanna síochána “deireadh marbh”. Ní féidir leis an domhan glacadh leis seo. Ní mór do gach náisiún agus na Náisiúin Aontaithe gach a gcumhacht a dhéanamh chun na cainteanna síochána a athbheochan agus na páirtithe a thabhairt ar chomhaontú rathúil agus tapa.

Teastaíonn idirphlé agus taidhleoireacht don tsíocháin, ní armra níos troime a leagfaidh an Úcráin ina scrios. Tá cosán an fhormhéadaithe mhíleata san Úcráin ar cheann de fhulaingt agus éadóchas ráthaithe. Níos measa fós, bíonn coinbhleacht i mbaol ó ghéarmhéadú míleata a théann chuig Armageddon.

Léiríonn an stair gur beag an toradh a bhí ar Ghéarchéim Dhiúracáin Chúba fiú cogadh núicléach tar éis tháinig ceannairí na SA agus an Aontais Shóivéadaigh ar réiteach taidhleoireachta. Mar gheall ar mhíthuiscintí, ba bheag nár lainseáil fomhuireán Sóivéadach faoi mhíchumas torpedo a raibh sracadh núicléach air a d'fhéadfadh freagairt núicléach iomlán a spreagadh ó na Stáit Aontaithe. Níor chuir ach gníomhaíochtaí cróga oifigeach páirtí Shóivéadaigh aonair ar an bhfomhuir stop le lámhach an torpedo, rud a shábháil an domhan.

Is cinnte gur féidir leis an Rúis agus an Úcráin teacht ar chomhaontú a chomhlíonann dhá bhunaidhm Chairt na NA: sláine críche agus slándáil don Úcráin agus don Rúis araon.

D’aithin Uachtarán Volodymyr Zelensky na hÚcráine réiteach taidhleoireachta cheana féin: neodracht na hÚcráine – gan aon bhallraíocht de NATO – agus a sláine críochach urraithe ag an dlí idirnáisiúnta. Caithfidh trúpaí na Rúise an Úcráin a fhágáil, ach gan trúpaí NATO nó armra trom a chur ina n-áit. Tugaimid faoi deara go n-úsáideann Cairt na Náisiún Aontaithe na focail “síocháin” agus “síochánta” 49 uair, ach ní úsáidtear an focal “alliance” nó an frása “comhghuaillíocht mhíleata” uair ar bith.

Is ró-éasca ar fad é coinbhleachtaí a mhéadú, agus éilíonn idirbheartaíocht eagna agus cumhacht toiliúil. Tá baill na Náisiún Aontaithe deighilte go mór ina dtuiscintí ar an gcoinbhleacht, ach ba cheart go mbeidís aontaithe go hiomlán lena leas comhroinnte i sos comhraic láithreach, stop a chur le hionsaithe ar shibhialtaigh, agus filleadh ar an tsíocháin. Tá an cogadh ag cruthú básanna uafásacha agus scrios ollmhór – na céadta billiúin dollar de dhamáiste do chathracha na hÚcráine, a laghdaíodh go brablach i seachtainí beaga anuas – agus anord eacnamaíoch ag dul i méid ar fud an domhain: ardú as cuimse ar phraghsanna bia agus ganntanas, na milliúin dídeanaithe, briseadh síos ar trádála domhanda agus slabhraí soláthair, agus éagobhsaíocht pholaitiúil ag ardú ar fud an domhain, ag cur ualaí uafásacha ar na náisiúin agus na teaghlaigh is boichte.

Tá freagracht naofa an domhain ar Chomhairle Slándála na NA (UNSC) an tsíocháin a choinneáil. Deir roinnt daoine nach féidir leis an UNSC an ról seo a imirt leis an Rúis ar an gComhairle Slándála. Ach tá dul amú iomlán ar an dearcadh seo. Is féidir leis an UNSC an tsíocháin a áirithiú go beacht toisc gur buanchomhaltaí iad an Rúis, an tSín, SAM, an Fhrainc agus an Ríocht Aontaithe. Ní mór don chúigear buanchomhalta sin, mar aon leis na deich gcomhalta eile den CNAC, dul i mbun caibidlíochta lena chéile chun bealach chun cinn a aimsiú a chaomhnaíonn sláine críche na hÚcráine agus ag an am céanna freastal ar riachtanais slándála na hÚcráine, na Rúise, agus go deimhin an 191 ballstát eile de chuid na NA. .

Molaimid iarrachtaí dána agus cruthaitheacha Uachtarán na Tuirce Tayyip Erdogan cuidiú leis an dá pháirtí teacht ar chomhaontú, ach is cúis áthais dúinn fós an easpa cainteanna díreacha laistigh de Chomhairle Slándála na NA. Nílimid ag éileamh go mbeadh níos mó giota fuaime ann ina ndéanann taidhleoirí ionfhabhtuithe a chamán ar a chéile. Táimid ag iarraidh caibidlíochtaí fíora faoi threoir Chairt na NA. Táimid ag caint faoi shíocháin trí smacht reachta na NA, ní trí chumhacht, bagairtí, agus comhghuaillíochtaí míleata deighilte.

Níor cheart go mbeadh orainn leochaileacht uafásach na laethanta seo a mheabhrú do náisiúin an domhain. Tá an cogadh i mbaol dul in airde faoin uair. Agus tarlaíonn sé seo le linn na paindéime leanúnach COVID-19, a éilíonn thart ar 5,000 duine gach lá. Fiú amháin anois, sa tríú bliain den phaindéim, tá teipthe ar an domhan dáileoga vacsaíne a sholáthar do dhaoine bochta agus leochaileacha an domhain agus níor éirigh leis go mór mar gheall ar an teannas geopolitical i measc na náisiún a tháirgeann vacsaíní.

Mar gheall ar easáitiú ollmhór na ndídeanaithe agus an t-ocras méadaitheach ar fud an domhain mar gheall ar an gcogadh san Úcráin, tá borradh níos mó fós de ghalair, bás agus éagobhsaíocht agus cruatan airgeadais níos doimhne do náisiúin bhochta i mbaol. Agus taobh thiar den chogadh agus den phaindéim tá beithíoch mall an athraithe aeráide de bharr an duine, mairg eile ag tarraingt na daonnachta i dtreo na haille. Meabhraítear dúinn sa tuarascáil is déanaí ón IPCC go bhfuil lamháil na sábháilteachta aeráide ídithe againn. Teastaíonn gníomhaíocht aeráide láithreach uainn. Ach cuireann an cogadh an aird, an comhar iltaobhach, agus an maoiniú a theastaíonn chun sinn a tharrtháil ón éigeandáil aeráide de dhéantús an duine.

Mar oideachasóirí agus ceannairí ollscoile, aithnímid freisin ár bhfreagrachtaí ardaithe féin i leith ár gcuid mac léinn. Ní mór dúinn ní amháin fios gnó eolaíoch agus teicniúil a mhúineadh chun forbairt inbhuanaithe a bhaint amach, chomh tábhachtach leis na hábhair sin inniu, ach freisin na bealaí chuig an tsíocháin, réiteach fadhbanna agus réiteach coinbhleachta. Ní mór dúinn oideachas a chur ar dhaoine óga ionas go bhfaighidh óige an lae inniu an eagna chun meas a léiriú ar éagsúlacht dhomhanda agus chun díospóidí a réiteach go síochánta, trí idirbheartaíocht mhachnamhach agus comhréiteach.

De mheon Chairt na NA agus Dearbhú Uilechoiteann um Chearta an Duine, iarraimid ar gach náisiún de Chomhthionól Ginearálta na NA, d’aon toil agus gan eisceacht, rún a ghlacadh ag iarraidh síocháin phráinneach idirbheartaithe a fhreastalaíonn ar riachtanais agus ar shlándáil na hÚcráine, na Rúise. , agus gach náisiún eile.

Iarraimid ar Chomhairle Slándála na NA teacht le chéile i seisiún éigeandála, chomh fada agus is gá, chun a áirithiú go gcuirfear an meáchan iomlán i gCairt na NA i bhfeidhm chun deireadh a chur leis an gcogadh san Úcráin trí mhodhanna taidhleoireachta.

Iarraimid ar bhuanchomhaltaí UNSC dul i mbun caibidlíochta le taidhleoireacht seachas le feall agus a aithint go gcaithfidh an tsíocháin cheart freastal ar riachtanais slándála na dtíortha uile. Níl gá le crosadh nó níl spás ann; tacóidh na náisiúin uile le comhaontú cóir agus is féidir le coimeádaithe síochána na NA tacú leis.

Chuir an Úcráin, chun creidiúna as cuimse, in iúl go bhfuil sí réidh chun freastal ar an Rúis ar théarmaí réasúnta; Caithfidh an Rúis an rud céanna a dhéanamh anois. Agus ní mór don domhan cabhrú leis an dá náisiún seo chun an tasc deacair seo a chur i gcrích

Mar fhocal scoir, iarraimid ar gach rialtas agus polaiteoir béim a leagan ar chúis na taidhleoireachta agus an vitriol a laghdú, glaonna ar ghéarú, agus fiú machnamh oscailte ar chogadh domhanda. Caithfidh cogadh domhanda sa lá atá inniu ann fanacht doshamhlaithe, mar ní bheadh ​​ann ach comhaontú féinmharaithe don chine daonna, nó comhaontú dúnmharaithe polaiteoirí.

Ní suairceas í an tsíocháin, agus ní gárda iad na síochánaithe. Is iad na peacaigh cosantóirí cróga na daonnachta.

Jeffrey Sachs, Uachtarán, Líonra Réitigh um Fhorbairt Inbhuanaithe na NA (SDSN); Ollamh Ollscoile, Ollscoil Columbia

Anthony Annett, Comhalta Gabrieli, Ollscoil Fordham

Tamer Atabarut, Stiúrthóir, Ionad Foghlama ar Feadh an tSaoil Ollscoil Bogazici (BULLC); Ball Boird, Acadamh Inbhuanaitheachta (SA); Ball Ard-Chomhairle & Ionadaí Léitheoirí, Comhairle Preasa na Tuirce; Ball den Choiste Stiúrtha & Iar-Uachtarán, Comhairle na nIonaid Oideachais Leanúnaigh de chuid Ollscoileanna na Tuirce (TUSEM)

Ambasadóir Richard L. Bernal, Ollamh le Cleachtadh, SALISES, Ollscoil na nIndiacha Thiar

Irina Bokova, Iar-Ard-Stiúrthóir UNESCO

Helen Bond, Ollamh Comhlach na hOllscoile le Curaclam agus Teagaisc, Scoil an Oideachais, Ollscoil Howard; Comhchathaoirleach SDSN USA

Jeffrey Cheah, Seansailéir, Ollscoil Sunway | Cathaoirleach, SDSN Mhalaeisia

Jacqueline Corbelli, Bunaitheoir agus POF, US Coalition on Inbhuanaitheacht

Diakhaté Mouhamadou, Ollamh, Université Gaston Berger

Hendrik du Toit, Bunaitheoir & POF, Nócha a hAon

Jennifer Stengaard Comhlán, Comhbhunaitheoir Blue Chip Foundation

Pavel Kabat, Ard-Rúnaí, Clár Eolaíochta Teorainneacha Daonna; Iar-Phríomh-Eolaí, WMO-NA; Iar-Ard-Stiúrthóir, IIASA

Caoma Brighton, Stiúrthóir Domhanda, Líonra Réitigh Forbartha Inbhuanaithe na NA – An Óige

Phoebe Koundouri, Ollamh, Scoil na hEacnamaíochta, Ollscoil Eacnamaíochta & Gnó na hAithne; Uachtarán, Cumann Eorpach na nEacnamaithe Comhshaoil ​​agus Acmhainní Nádúrtha (EAERE)

Slatko Lagumdzija, Ollamh, Iar-Phríomh-Aire na Boisnia agus na Heirseagaivéine; comhchathaoirleach SDSN na mBalcán Thiar

Upmanu Lall, Stiúrthóir, Ionad Uisce Columbia; Eolaí Sinsearach Taighde, An Institiúid Taighde Idirnáisiúnta don Aeráid agus don tSochaí; Alan & Carol Silberstein Ollamh Innealtóireachta, Ollscoil Columbia

Felipe Larrain Bascuñan, Ollamh le hEacnamaíocht, Pontificia Universidad Católica de Chile

Klaus M. Leisinger, Uachtarán, Fondúireacht Global Values ​​Alliance; Iar-Chomhairleoir Speisialta d'Ard-Rúnaí na NA ar Chomhshocrú Domhanda na NA

Justin Yifu Lín, Déan, Institiúid na hEacnamaíochta Struchtúrtha Nua & an Institiúid um Chomhar agus Fhorbairt Theas-Theas, Scoil Náisiúnta Forbartha, Ollscoil Peking

Gòrdan G. Liu, Ollscoil Peking BOYA Ollamh Sainiúil le hEacnamaíocht sa Scoil Náisiúnta Forbartha; agus Déan Institiúid PKU um Shláinte agus Fhorbairt Dhomhanda

Siamak Loni, Stiúrthóir, Clár na Scoileanna Domhanda, Líonra Réitigh um Fhorbairt Inbhuanaithe na NA (SDSN)

Gordon McCord, Ollamh Comhlach Teagaisc & Déan Comhlach, Scoil an Bheartais Dhomhanda agus na Straitéise, Ollscoil California, San Diego

Miguel Ángel Moratinos, Iar-Aire Gnóthaí Eachtracha na Spáinne

Joanna Newman, Comhalta Taighde Sinsearach, Coláiste an Rí Londain

Amadou Ibra Niang, POF, Afrik Innovations

Odiaka do Ifeoma, Ollamh, Roinn Táirgeadh Barr, Coláiste na Agranamaíochta, Ollscoil Chónaidhme na Talmhaíochta Makurdi, Benue State, An Nigéir (Anois Ollscoil Joseph Sarwuan Tarka)

Roza Otunbayeva, Iar-Uachtarán na Cirgeastáine, Ceann na Fondúireachta “Tionscnaimh Roza Otunbayeva”

Antoni Plasència, Ard-Stiúrthóir, Institiúid Barcelona um Shláinte Dhomhanda (ISGlobal)

Labod Popola, Ollamh le hEacnamaíocht Foraoise & Forbairt Inbhuanaithe, An Roinn Foraoiseachta Sóisialta agus Comhshaoil, Dámh na nAcmhainní Nádúrtha In-athnuaite, Ollscoil Ibadan

Stefano Quintarelli, Fiontraí Idirlín

Sabina Ratti, Comhghuaillíocht na hIodáile um Fhorbairt Inbhuanaithe, Ardán Gníomhaíochta Laudato Si agus comhalta boird feidhmiúcháin Fuori Quota

Irwin Redlener, Scoláire Taighde Sinsearach, Ollscoil Columbia; Ollamh Cliniciúil le Péidiatraiceach, Coláiste an Leighis Albert Einstein

Angelo Riccaboni, Ollamh, Scoil na hEacnamaíochta agus Bainistíochta, Ollscoil Siena; Cathaoirleach, Fondúireacht PRIMA

Katherine Richardson, Ollamh agus Ceannaire ar an Ionad Eolaíochta Inbhuanaithe, Ollscoil Chóbanhávan

SE Mons. Marcelo Sánchez, Seansailéir, Acadamh Pontifical na nEolaíochtaí

A Mhórgacht, Khalifa Muhammad Sanusi II, Abhcóide SDG na NA agus 14ú Emir Kano

Marco F. Simoes Coelho, Ollamh agus Taighdeoir, Ionad COPPEAD um Staidéar Gnó Idirnáisiúnta, Rio de Janeiro

David Smith, Comhordaitheoir, An Institiúid um Fhorbairt Inbhuanaithe, Ollscoil na nIndiacha Thiar

Nicolaos Theodossiou, Ollamh Comhlach, Roinn na hInnealtóireachta Sibhialta, Scoil na Teicneolaíochta, Ollscoil Aristotle Thessaloniki

John Thwaites, Cathaoirleach, Institiúid Forbartha Inbhuanaithe Mhuineacháin

Rocky S. Tuan, Leas-Seansailéir agus Uachtarán, Ollscoil na Síne Hong Cong

Albert van Jaarsveld, Ard-Stiúrthóir, An Institiúid Idirnáisiúnta um Anailís ar Chórais Fheidhmeach (IIASA)

Patrick Paul Walsh, Ollamh Iomlán le Staidéar Forbartha Idirnáisiúnta, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

Hirokazu Yoshikawa, Courtney Sale Ross Ollamh le Domhandú agus Oideachas agus

Ollamh Ollscoile, Ollscoil Nua-Eabhrac

Soogil Óg, Cathaoirleach Oinigh, SDSN An Chóiré Theas

*Más mian leat an ráiteas a shíniú, téigh le do thoil anseo.

____________________________________________________

[1] Líonra Réitigh um Fhorbairt Inbhuanaithe na NA (SDSN) líonra domhanda ollscoileanna, scoláirí, polaiteoirí, ceannairí gnó, agus ceannairí creidimh a oibríonn faoi choimirce Ard-Rúnaí na NA, António Guterres. Is é ár misean cabhrú le bealaí chuig an bhforbairt inbhuanaithe a aithint.

Íoslódáil an pdf anseo

gar

Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!

Bí ar an chéad trácht a dhéanamh

Bí ar an bplé ...