Reáchtáladh Fóram Síochána Nanjing 2023 “Síocháin, Slándáil, agus Forbairt: An Óige i mBun Gníomhaíochta” i Jiangsu, an tSín

(Arna fhreagairt ó: UNESCO. 27 Meán Fómhair, 2023)

Is fóram bliantúil é Fóram Síochána Nanjing arna thionscnamh i gcomhpháirt ag Oifig Réigiúnach Ilearnála UNESCO don Áise Thoir, Coimisiún Náisiúnta Daon-Phoblacht na Síne do UNESCO, Oifig Faisnéise Rialtas Daoine Cúige Jiangsu, agus Rialtas Daoine Bardasach Nanjing ó 2020. Na fóraim roimhe seo tá rannpháirtithe óga bailithe acu ó go leor tíortha, le haghaidh idirphlé, malartú agus ardán a chruthú chun pobal a thógáil le todhchaí roinnte don chine daonna.

Ar 19-20 Meán Fómhair 2023, reáchtáladh an tríú Fóram Síochána Nanjing leis an téama “Síocháin, Slándáil agus Forbairt: An Óige i mBun Gníomhaíochta” i nGairdín Jiangsu Expo. Bhí Fóram Síochána Nanjing 2023, dírithe ar “Síocháin agus Forbairt Inbhuanaithe”, ag tabhairt cuireadh do rannpháirtithe agus ionadaithe ó eagraíochtaí idirnáisiúnta, institiúidí rialtais náisiúnta agus cúige, comhlachtaí san earnáil phríobháideach, buanna óga, atá dírithe ar idirphlé a chur chun cinn, agus pobal a thógáil le todhchaí roinnte. agus síocháin bhuan agus forbairt inbhuanaithe a bhaint amach. 

Sa searmanas oscailte ar an 19úth Meán Fómhair ag Amharclann na hAille i nGairdín Expo Jiangsu, thug Gabriela Ramos Uasal, Ard-Stiúrthóir Cúnta UNESCO le haghaidh Earnáil na nEolaíochtaí Sóisialta agus Daonna a óráid fáilte trí fhíseán. Leag sí béim ar an ról suntasach atá ag gníomhaíocht óige ar an tsíocháin agus ar an bhforbairt. Chuir sí a buíochas in iúl do na hinstitiúidí comhpháirtíochta as a dtacaíocht agus chuir sí béim ar théama Fóram Síochána Nanjing 2023, agus chuir sí béim ar “Ní mór dúinn mná agus daoine óga úinéireacht a ghlacadh ar phróisis síochána - is é seo an t-aon bhealach inar féidir leo a bheith inbhuanaithe.”

Ina óráid chuir sé síos ar dhul chun cinn na forbartha domhanda trí shíocháin, ar an tábhacht a bhaineann le hidirphlé cuimsitheach a chothú, agus ar ról na hóige mar phríomhcholún do thodhchaí inbhuanaithe.

Thug an tOllamh Shahbaz Khan, Stiúrthóir Oifig Réigiúnach Ilearnála UNESCO don Áise Thoir, príomhóráid ag an searmanas oscailte ar an ábhar “Le Chéile ar son na Forbartha Domhanda, Le Chéile ar Son Todhchaí Inbhuanaithe”. Ina óráid chuir sé síos ar dhul chun cinn na forbartha domhanda trí shíocháin, ar an tábhacht a bhaineann le hidirphlé cuimsitheach a chothú, agus ar ról na hóige mar phríomhcholún do thodhchaí inbhuanaithe. “Is trí ghníomhartha comhchoiteanna na n-óg a ullmhaímid ár n-óg chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin agus deiseanna nach féidir a thuar amach anseo” a dúirt sé.  

Le linn an phríomhfhóraim ar 20 Meán Fómhairth 2023, thug saineolaithe, daoine óga agus scoláirí ó réimsí éagsúla príomhóráidí faoin téama agus chuir siad i láthair ar ábhair éagsúla ar dhúshláin chomhshaoil ​​agus ar Straitéisí na Síne, Guthanna na nDaoine Óga i bhForbairt Inbhuanaithe, Gníomhú Óige agus Ceannaireacht maidir le Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a Bhaint Amach, etc. Rinneadh fo-fhóraim agus plé a ailíniú le clár oibre beartais Rialtas na Síne amhail rathúnas comhroinnte, sibhialtacht éiceolaíoch, nuachóiriú ailínithe leis an ngeilleagar digiteach, an geilleagar glas agus claochlú na gcóras oideachais. Tá an óige mar thosaíocht straitéiseach i gCreat Comhair um Fhorbairt Inbhuanaithe na NA don tSín (2021-25). Bhí fo-fhóraim comhthreomhara ar siúl ag an am céanna freisin, ag Fóram Síochána Nanjing 2023 faoi théamaí éagsúla cosúil le Cothú na Síochána Réigiúnacha a chur chun cinn trí Fhorbairt Ghlais, Laghdú ar Riosca Tubaiste, Oidhreacht chultúrtha agus doláimhsithe, Tógáil Síochána agus Forbairt Inbhuanaithe, Treoir Churaclaim ar Oideachas Síochána, Ag Tacú le Cultúr na Síochána agus ag Cur Rannpháirtíocht Óige i gComhoibriú um Oideachas na Síochána chun cinn.

Phléigh an fo-fhóram Ag Tacú le Cultúr na Síochána agus Ag Cur Chun Cinn an Chomhar Oideachais Síochána don Óige an dréacht-treoir curaclaim ar oideachas síochána d'Oirthuaisceart na hÁise. Phléigh breis agus 50 rannpháirtí, múinteoirí agus saineolaithe ón tSín an dréacht-treoir curaclaim chun síocháin a chur chun cinn sa réigiún. Feidhmíonn an treoir síochána seo mar chreat a thacaíonn le hoideachas síochána i bpobail éagsúla ar fud Oirthuaisceart na hÁise.

Phléigh an fo-fhóram Ag Tacú le Cultúr na Síochána agus Ag Cur Chun Cinn an Chomhar Oideachais Síochána don Óige an dréacht-treoir curaclaim ar oideachas síochána d'Oirthuaisceart na hÁise. Phléigh breis agus 50 rannpháirtí, múinteoirí agus saineolaithe ón tSín an dréacht-treoir curaclaim chun síocháin a chur chun cinn sa réigiún. Feidhmíonn an treoir síochána seo mar chreat a thacaíonn le hoideachas síochána i bpobail éagsúla ar fud Oirthuaisceart na hÁise. Phléigh na saineolaithe ó Ollscoileanna ón tSín, ón tSeapáin, ó Phoblacht na Cóiré agus ó UNESCO an dréacht deiridh den treoirleabhar curaclaim choitinn don Oirthuaisceart na hÁise. Chuaigh an tUasal Robert Parua, Speisialtóir Cláir san Earnáil Oideachais in Oifig Réigiúnach Ilearnála UNESCO d’Oirthear na hÁise, isteach sna malartuithe agus idirphlé le saineolaithe agus scoláirí ag an bhFo-fhóram chun treoir an churaclaim choitinn d’oideachas síochána a thabhairt chun críche. 

Mar chomhpháirt thábhachtach d’Fhóram Síochána Nanjing, reáchtáladh an fo-fhóram comhthreomhar leis an téama Cumhacht na Síochána sa Chultúr ar 18 Meán Fómhair in Ollscoil Tsinghua, agus tionólfar fo-fhóram comhthreomhar eile ar Shlándáil agus Forbairt Dhomhanda i mí na Samhna. 13ú ag Campas Scoil Ghnó Emlyon i bPáras.

Ag searmanas deiridh Fhóram Síochána Nanjing 2023, scaoileadh Tuarascáil an Fhóraim “Peirspictíochtaí Slándála na nÓg ar an Tionscnamh Creasa agus Bóthair” chun suntais na príomhphointí mar phríomhthoradh an fhóraim. Ina chuid tuairimí ag Searmanas deiridh Fhóram Síochána Nanjing 2023, ghabh an tUasal Robert Parua, Speisialtóir Oideachais ó Oifig Réigiúnach Ilearnála UNESCO d'Oirthear na hÁise, buíochas leis na Comhpháirtithe Institiúideacha go léir a chomhoibrigh go dlúth lena chinntiú go n-óstáiltear an Fóram go rathúil. Chuir sé na rannpháirtithe ar fad ar a suaimhneas ar thiomantas daingean UNESCO an tsíocháin a chur chun cinn tríd an oideachas, na heolaíochtaí agus an Chultúr agus clár domhanda chultúir na síochána de chuid UNESCO. Ina chuid tuairimí deiridh leag sé béim ar an tsíocháin mar cholún bunúsach don fhorbairt inbhuanaithe agus don rathúnas. 

Ó 2020 i leith, tá UNESCO i gcomhpháirtíocht go dlúth lena chomhpháirtithe Nanjing chun Fóram Síochána Nanjing a eagrú i gcomhpháirt, ag instealladh beogacht nua chun síocháin dhomhanda a bhaint amach agus ag cur le baint amach spriocanna forbartha inbhuanaithe ar leibhéal domhanda, réigiúnach agus tíre.

Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

Leave a Comment

Nach mbeidh do sheoladh r-phoist a fhoilsiú. Réimsí riachtanacha atá marcáilte *

Scrollaigh go dtí an Barr