Month: aibreán 2022

Iarrtar ar Lá Speisialta na Cruinne rannchuidiú le himleabhar a ath-shainmhíníonn slándáil dhomhanda ó thaobh feimineach de

Beidh an t-athshainiú slándála a dhéanfar san imleabhar seo dírithe ar an Domhan ina chuid iniúchtaí coincheapúla agus cuirfear i gcomhthéacs é laistigh de bhagairt eiseach na géarchéime aeráide. Is é bonn tuisceana na n-iniúchtaí nach mór dúinn ár smaointeoireacht a athrú go mór, faoi gach gné den tslándáil; ar an gcéad dul síos, faoinár bplainéad agus an bhaint atá ag an speiceas daonna leis. Tá tograí le teacht 1 Meitheamh.

Teachtaireacht chuig Ballstáit uile na NA agus chuig Ceannairí na Náisiún Aontaithe (Úcráin)

“Tá an cogadh san Úcráin ag bagairt ní amháin ar fhorbairt inbhuanaithe, ach ar mharthanacht na daonnachta. Iarraimid ar gach náisiún, ag feidhmiú de réir Chairt na NA, an taidhleoireacht a chur chun fónaimh don chine daonna trí dheireadh a chur leis an gcogadh trí idirbheartaíocht sula gcríochnaíonn an cogadh sinn go léir.” – Líonra Réitigh Forbartha Inbhuanaithe

Uimh cogaí níos mó agus cosc ​​ar airm núicléacha

Má thagann aon rud cuiditheach ó thubaistí na hÚcráine, b’fhéidir gurb é an t-ardú ar an méid a iarrtar deireadh a chur le cogadh. Mar a thugann Rafael de la Rubia le fios, “tá an fhíorchoimhlint idir na cumhachtaí a úsáideann daoine agus tíortha trí ionramháil, brú a chur orthu agus iad a chur i gcoinne a chéile ar mhaithe le brabús agus gnóthachan… Beidh an todhchaí gan chogadh nó gan cogadh.”

Ráiteas maidir leis an Úcráin ó Mheitheal um Oideachas Síochána na Comhpháirtíochta Domhanda chun Coinbhleacht Armtha a Chosc

Iarrann an Grúpa Oibre um Oideachas Síochána um Chomhpháirtíocht Dhomhanda um Chosc ar Choinbhleacht Armtha ar cheannairí institiúidí oideachais, ollscoileanna agus scoileanna oideachas síochána a chur i bhfeidhm chun aghaidh a thabhairt ar mhífhaisnéis, comhtháthú sóisialta a chothú, agus tacú le leigheas ó thráma.

Scrollaigh go dtí an Barr