eanáir 2022

Tá Stiúrthóir nua á lorg ag Graines de Paix

Tá a Stiúrthóir fostaithe ag Graines de Paix chun a cuid oibríochtaí méadaitheacha a threorú. Beidh sé/sí freagrach as oibríochtaí agus as riarachán, ag tiomáint fás sláintiúil na heagraíochta mar fhreagra ar na dúshláin sochaíocha reatha maidir le hoideachas agus comhtháthú sochaíoch. Spriocdháta iarratais: 7 Feabhra.

Sraith Pictiúir ar Fuascailt Oideachais le Claudia Cardona Acevedo

Trí thrí phictiúr, déanann Claudia Cardona Acevedo iniúchadh ar an gcaoi a gcaithfidh rochtain, cáilíocht agus substaint san oideachas oibriú le chéile go pointe áirithe chun oideachas a sholáthar a shaorann daoine aonair agus a sholáthraíonn na huirlisí riachtanacha dóibh chun breathnú ar an domhan ar bhealach ríthábhachtach.

Martin Luther King agus Scéal Montgomery – Treoir Churaclam agus Staidéir (Caltacht an Athmhuintearais)

Agus tú ag ullmhú chun ómós a thabhairt do shaol agus d’oidhreacht an Dr. Martin Luther King, Jr. an tseachtain seo, agus chun Mí na Staire Duibhe a cheiliúradh go luath, tá Comhaltacht an Athmhuintearais ar bís le foilsiú curaclam agus staidéar nua ar líne saor in aisce a fhógairt. treoirleabhar le bheith in éineacht lenár leabhar grinn mór le rá ó 1957, Martin Luther King and the Montgomery Story.

Tá deighilt sheicteach fós ag cur bac ar scoileanna Thuaisceart Éireann

In ainneoin gur spreag comhaontuithe Aoine an Chéasta 1998 cruthú scoileanna a chomhtháthaíonn an dá phobal, breis agus 20 bliain ar aghaidh ón gcomhaontú sos cogaidh a thug síocháin leochaileach go Tuaisceart Éireann (TÉ), tá ar a laghad 90% de leanaí fós ag freastal ar scoileanna deighilte de réir creidimh. , de réir sonraí oifigiúla le déanaí.

Ómós don Easpag Desmond Tutu

Cad a d’fhéadfadh a bheith ina tháscaire níos suntasaí ar na luachanna a sháraíonn an Feachtas Domhanda um Oideachas Síochána ná mar a chuaigh an tEaspag Tutu isteach sna comhbhunaitheoirí, Magnus Haavelsrud agus Betty Reardon ar a phainéal tionscnaimh ag Comhdháil na Háige i 1999? Bhí Desmond Tutu mar léiriú ar an tiomantas daingean don tsíocháin cheart a bhfuil dúil ag oideachasóirí na síochána a chothú.

Sínigh ár litir chun tacú le scoláirí agus mic léinn Afganacha atá i mbaol

Tá an baol atá ann faoi láthair scoláirí agus mic léinn na hAfganastáine ag bagairt a mbeatha agus a slándála agus a bhféidearthachtaí maidir le todhchaí níos dearfaí don Afganastáin. Féachann an tionscnamh seo le dul i ngleic leis na bagairtí sin trína chur ar chumas níos mó acu glacadh le cuirí chuig ollscoileanna Mheiriceá.

Scrollaigh go dtí an Barr