Curaclaim

Músaeim na Síochána: Acmhainní

Is institiúidí oideachais neamhbhrabúis iad músaeim na síochána a chuireann cultúr na síochána chun cinn trí ábhar a bhaineann leis an tsíocháin a bhailiú, a thaispeáint agus a léirmhíniú. Coimeádaíonn Líonra Idirnáisiúnta na Músaem Síochána roinnt acmhainní a bhaineann le músaeim síochána, lena n-áirítear eolaire domhanda, imeachtaí comhdhála, agus ailt a ndéantar piarmheasúnú orthu. [lean ort ag léamh…]