Tuairim

Fréamhacha Deep Mheiriceá na Lámhachtaí Atlanta

Taispeánann an OpEd seo ón New York Times an chaoi gurb iad cóineasú na leatrom a fhulaingíonn na daoine sin a bhfuil na hualaí is mó d’fhoréigean sistéamach agus struchtúrach orthu is leochailí i leith cineálacha éagsúla foréigin choirp, lena n-áirítear dúnmharú. Iarrann sé ar oideachasóirí síochána feasacht ar an gcóineasú mar bhunús d’imscrúdú ar an dúshlán eispéiris foghlama a cheapadh chun na dearcaí dochracha agus na luachanna idirdhealaitheacha a éascaíonn foréigean iompraíochta agus a thacaíonn leis na struchtúir a shoilsiú. [lean ort ag léamh…]

Nuacht & Buaicphointí

Ollscoileanna a fhostaíonn fir chun deireadh a chur le foréigean in aghaidh na mban

Féachann cláir um chosc ar fhoréigean na bhfear (MVP) le ciúnas agus easpa gnímh na bhfear a athrú go dtí allyship agus athrú. Mar sin féin, ba chóir go mbeadh sé soiléir: is cur chuige comhlántach é MVP maidir le hobair eile foréigin in aghaidh na mban (VAW). Ní hé an pointe ná fir a lárnú, ach tacú le gníomhachtúlacht, taighde agus ceannaireacht na mban i dtreo na sprice deireadh a chur le VAW nuair is féidir. [lean ort ag léamh…]

Sleachta

Tony Jenkins: oideolaíocht síochánaíochta do ghníomhaireacht pholaitiúil

“Gintear gníomhaireacht pholaitiúil go hinmheánach. Déanaimid beart seachtrach ar na rudaí sin a bhfuil meas agus brí againn leo. Ní ghníomhófar ar cheartas ná ar shíocháin, a fhoghlaimítear mar choincheapa agus mar chuspóirí teibí. Saothraítear oideolaíocht Peacelearning trí fhiosrúchán a nascann coincheapa teibí le taithí an fhoghlaimeora ar an domhan. " -Tony Jenkins [lean ort ag léamh…]