Month: lúnasa 2020

Ag Glacadh le hIonchuimsitheacht Radacach: Céimeanna Praiticiúla chun Siollabas Idirghabhála, Idirghabhála a Chruthú

Ní tionscnamh oideolaíoch pearsanta amháin é céimeanna a ghlacadh chun a bheith uilechuimsitheach ó thaobh na radaíochta de; is dearcadh polaitiúil é freisin. Bealach is féidir linn an tsochaí a shamhaltú go mion mar a roghnaíonn muid ár seomraí ranga a struchtúrú (liteartha nó meafarach, fisiceach nó digiteach).

Scrollaigh go dtí an Barr