Níl Pictiúr
Tuarascálacha Gníomhaíochta

Líonra Idirnáisiúnta na Músaem Síochána: Nuachtlitir 25 Bliain

Tá nuachtlitir Líonra Idirnáisiúnta na Músaem um Shíocháin (INMP) Márta 2017 tiomnaithe go hiomlán do cheiliúradh a 25 bliain. Cuimsíonn an eagrán stair chuimsitheach, léirithe de INMP, lena n-áirítear cuntais ghairide ar gach comhdháil roimhe seo, agus ar fhorbairt na heagraíochta. Ó 1992, is é INMP an príomhsholáthraí eolais agus faisnéise faoi mhúsaeim ar son na síochána. [lean ort ag léamh…]

Polasaí

Tá Oideachas um Fhorbairt Inbhuanaithe (ESD) ag éirí mar chuid lárnach de bheartais oideachais náisiúnta

Nochtann tuairiscí tíre ó Bhallstáit UNESCO go bhfuil níos mó ná a leath tar éis ESD a chomhtháthú ina mbeartais náisiúnta oideachais. Is cosúil go bhfuil forbairt polasaithe oideachais ar leith ar fhorbairt inbhuanaithe taobh thiar den ráta ag a bhfuil earnáil an oideachais ag comhtháthú clár oibre foriomlán ESD i mbeartais náisiúnta oideachais. [lean ort ag léamh…]

Níl Pictiúr
Nuacht & Buaicphointí

Angóla: Moxico - Cosnaíonn an Rúnaí Stáit Oideachas um Chearta an Duine in Oiliúint Póilíní

Chuir an Rúnaí Stáit um Chearta an Duine, António Bento Bembe, béim ar an ngá atá le teagasc chearta an duine a chomhtháthú in oiliúint pearsanra nua de na Póilíní Náisiúnta. “Caithfidh mothú saoránachta a bheith ag na póilíní, a bhfuil sé de fhreagracht orthu an dlí a fhorfheidhmiú, arb éard atá ann feasacht ar an Riail Dlí nach gcothaítear í gan dínit an duine agus na cearta daonna a ráthaítear go cuí a bheith mar lárionad." [lean ort ag léamh…]

Jobs

Institiúid Síochána & Ceartais Joan B. Kroc i Scoil Staidéar Síochána Ollscoil San Diego Kroc: Glacadh le hIarratais ar Mhná PeaceMakers Programme

Tabharfaidh an Clár nua Women PeaceMakers comhaltacht uathúil do thógálaithe síochána, dírithe ar iarrachtaí síochána a neartú agus a fheabhsú i bpobail ar fud an domhain a bhfuil coinbhleacht orthu. Déanfaidh an chomhaltacht 10 mí é seo trí phobal gafa de cheathrar tógálaithe síochána a thógáil ó phobail a bhfuil coinbhleacht orthu agus ceithre chomhpháirtí síochána idirnáisiúnta atá ag iarraidh a gcumas síocháin a thógáil le chéile a athrú. Spriocdháta Iarratais: 31 Bealtaine, 2017. [lean ort ag léamh…]

Níl Pictiúr
Nuacht & Buaicphointí

Wayward and Fanciful: Tionscadal Oideachais Síochána agus Staire Mindanao-Sulu (Na hOileáin Fhilipíneacha)

Sainordaíonn Acht na Poblachta Uimh. 10908 comhtháthú ar stair, ar chultúr agus ar fhéiniúlacht na bPoblachtánach-Moslamach agus na nDúchasach sa staidéar ar Stair Filipíneach san Oideachas Bunúsach agus san Ardoideachas. Aithníonn an dlí an cuspóir deiridh le stair chuimsitheach a chruthú a thugann cuntas ar gach Filipíneach. Tá easpa acmhainní, áfach, ar stair, ealaín, litríocht agus teanga Bangsamoro agus Lumad. Féachann Tionscadal Oideachais Staire agus Síochána Mindanao-Sulu le freagairt don riachtanas seo. [lean ort ag léamh…]

Curaclaim

Cuardaigh le haghaidh Foras Coiteann: Treoir Tógálaithe Síochána ar Fhoréigean Foréigneach a Chlaochlú

Is é an treoir seo toradh an chomhoibrithe a rinne comhghleacaithe Search for Common Ground san am atá caite agus sa lá atá inniu ann ó gach cearn den domhan. Gabhann an treoir seo léargas ó bhlianta taithí agus cuireann sé treoirphrionsabail ar fáil do thógálaithe síochána agus do chleachtóirí ar an talamh agus iad ag nascleanúint an réimse oibre tábhachtach ach ardriosca seo timpeall ar antoisceachas foréigneach. [lean ort ag léamh…]

Tuarascálacha Gníomhaíochta

Tacaíocht Leanúnach ó Ollscoileanna Eorpacha d’Oideachas Síochána sa Cholóim: Tuarascáil ón Aonad um Staidéar Síochána agus Coimhlinte in Ollscoil Innsbruck (an Ostair)

De réir mar a leanann na tionscnaimh síochána sa Cholóim faoi bhláth le linn na céime dúshlánaí de chur i bhfeidhm na gcomhaontuithe síochána idir an rialtas agus an FARC-EP, tá roinnt ollscoileanna ón Eoraip ag tabhairt cuairte ar an tír, ag foghlaim ó chur chuige áitiúla i leith tógáil síochána agus coinbhleachta agus ag tabhairt tacaíochta dóibh. claochlú. [lean ort ag léamh…]