aibreán 2017

Líonra Idirnáisiúnta na Músaem Síochána: Nuachtlitir 25 Bliain

Tá nuachtlitir Líonra Idirnáisiúnta na Músaem um Shíocháin (INMP) Márta 2017 tiomnaithe go hiomlán do cheiliúradh a 25 bliain. Cuimsíonn an eagrán stair chuimsitheach, léirithe de INMP, lena n-áirítear cuntais ghairide ar gach comhdháil roimhe seo, agus ar fhorbairt na heagraíochta. Ó 1992, is é INMP an príomhsholáthraí eolais agus faisnéise faoi mhúsaeim ar son na síochána.

Líonra Idirnáisiúnta na Músaem Síochána: Nuachtlitir 25 Bliain Read More »

Tá Oideachas um Fhorbairt Inbhuanaithe (ESD) ag éirí mar chuid lárnach de bheartais oideachais náisiúnta

Nochtann tuairiscí tíre ó Bhallstáit UNESCO go bhfuil níos mó ná a leath tar éis ESD a chomhtháthú ina mbeartais náisiúnta oideachais. Is cosúil go bhfuil forbairt polasaithe oideachais ar leith ar fhorbairt inbhuanaithe taobh thiar den ráta ag a bhfuil earnáil an oideachais ag comhtháthú clár oibre foriomlán ESD i mbeartais náisiúnta oideachais.

Tá Oideachas um Fhorbairt Inbhuanaithe (ESD) ag éirí mar chuid lárnach de bheartais oideachais náisiúnta Read More »

Angóla: Moxico - Cosnaíonn an Rúnaí Stáit Oideachas um Chearta an Duine in Oiliúint Póilíní

Chuir an Rúnaí Stáit um Chearta an Duine, António Bento Bembe, béim ar an ngá atá le teagasc chearta an duine a chomhtháthú in oiliúint pearsanra nua de na Póilíní Náisiúnta. “Caithfidh mothú saoránachta a bheith ag na póilíní, a bhfuil sé de fhreagracht orthu an dlí a fhorfheidhmiú, arb éard atá ann feasacht ar an Riail Dlí nach gcothaítear í gan dínit an duine agus na cearta daonna a ráthaítear go cuí a bheith mar lárionad."

Angóla: Moxico - Cosnaíonn an Rúnaí Stáit Oideachas um Chearta an Duine in Oiliúint Póilíní Read More »

Institiúid Síochána & Ceartais Joan B. Kroc i Scoil Staidéar Síochána Ollscoil San Diego Kroc: Glacadh le hIarratais ar Mhná PeaceMakers Programme

Tabharfaidh an Clár nua Women PeaceMakers comhaltacht uathúil do thógálaithe síochána, dírithe ar iarrachtaí síochána a neartú agus a fheabhsú i bpobail ar fud an domhain a bhfuil coinbhleacht orthu. Déanfaidh an chomhaltacht 10 mí é seo trí phobal gafa de cheathrar tógálaithe síochána a thógáil ó phobail a bhfuil coinbhleacht orthu agus ceithre chomhpháirtí síochána idirnáisiúnta atá ag iarraidh a gcumas síocháin a thógáil le chéile a athrú. Spriocdháta Iarratais: 31 Bealtaine, 2017.

Institiúid Síochána & Ceartais Joan B. Kroc i Scoil Staidéar Síochána Ollscoil San Diego Kroc: Glacadh le hIarratais ar Mhná PeaceMakers Programme Read More »

Wayward and Fanciful: Tionscadal Oideachais Síochána agus Staire Mindanao-Sulu (Na hOileáin Fhilipíneacha)

Sainordaíonn Acht na Poblachta Uimh. 10908 comhtháthú ar stair, ar chultúr agus ar fhéiniúlacht na bPoblachtánach-Moslamach agus na nDúchasach sa staidéar ar Stair Filipíneach san Oideachas Bunúsach agus san Ardoideachas. Aithníonn an dlí an cuspóir deiridh le stair chuimsitheach a chruthú a thugann cuntas ar gach Filipíneach. Tá easpa acmhainní, áfach, ar stair, ealaín, litríocht agus teanga Bangsamoro agus Lumad. Féachann Tionscadal Oideachais Staire agus Síochána Mindanao-Sulu le freagairt don riachtanas seo.

Wayward and Fanciful: Tionscadal Oideachais Síochána agus Staire Mindanao-Sulu (Na hOileáin Fhilipíneacha) Read More »

Cuardaigh le haghaidh Foras Coiteann: Treoir Tógálaithe Síochána ar Fhoréigean Foréigneach a Chlaochlú

Is é an treoir seo toradh an chomhoibrithe a rinne comhghleacaithe Search for Common Ground san am atá caite agus sa lá atá inniu ann ó gach cearn den domhan. Gabhann an treoir seo léargas ó bhlianta taithí agus cuireann sé treoirphrionsabail ar fáil do thógálaithe síochána agus do chleachtóirí ar an talamh agus iad ag nascleanúint an réimse oibre tábhachtach ach ardriosca seo timpeall ar antoisceachas foréigneach.

Cuardaigh le haghaidh Foras Coiteann: Treoir Tógálaithe Síochána ar Fhoréigean Foréigneach a Chlaochlú Read More »

Lorgaíonn Sábháil na Leanaí Comhordaitheoir Ghrúpa Oibre na hEarnála Oideachais

Is é ról foriomlán Chomhordaitheoir Ghrúpa Oibre na hEarnála Oideachais (ESWG) ná obair an ghrúpa a threorú i gcomhpháirt le UNHCR agus UNICEF d’fhonn soláthar éifeachtach, comhleanúnach agus intuartha oideachais agus cúnaimh a chinntiú do leanaí leochaileacha a dtéann na dídeanaithe i bhfeidhm orthu agus géarchéim imirceach sa Ghréig.

Lorgaíonn Sábháil na Leanaí Comhordaitheoir Ghrúpa Oibre na hEarnála Oideachais Read More »

D’fhéadfaí cumas múinteoirí chun Oideachas Saoránachta Domhanda (GCED) a sholáthar a neartú

Choimisiúnaigh UNESCO anailís ar thuairiscí tíre agus fuair sé amach go bhfuil oideachas Saoránachta Domhanda i láthair sa churaclam ar fud tíortha, ach níl sé chomh dóchúil go n-áireofaí é in oideachas múinteoirí réamhsheirbhíse agus inseirbhíse.

D’fhéadfaí cumas múinteoirí chun Oideachas Saoránachta Domhanda (GCED) a sholáthar a neartú Read More »

Tacaíocht Leanúnach ó Ollscoileanna Eorpacha d’Oideachas Síochána sa Cholóim: Tuarascáil ón Aonad um Staidéar Síochána agus Coimhlinte in Ollscoil Innsbruck (an Ostair)

De réir mar a leanann na tionscnaimh síochána sa Cholóim faoi bhláth le linn na céime dúshlánaí de chur i bhfeidhm na gcomhaontuithe síochána idir an rialtas agus an FARC-EP, tá roinnt ollscoileanna ón Eoraip ag tabhairt cuairte ar an tír, ag foghlaim ó chur chuige áitiúla i leith tógáil síochána agus coinbhleachta agus ag tabhairt tacaíochta dóibh. claochlú.

Tacaíocht Leanúnach ó Ollscoileanna Eorpacha d’Oideachas Síochána sa Cholóim: Tuarascáil ón Aonad um Staidéar Síochána agus Coimhlinte in Ollscoil Innsbruck (an Ostair) Read More »

Polasaithe domhanda a aistriú go gníomhartha praiticiúla agus riachtanacha - sráidbhaile amháin ag an am. Tionchar Logánú Rúin 1325 agus 1820 i Siarra Leon

Tá Siarra Leon ar cheann de 13 tír san Afraic a ghlac plean gníomhaíochta náisiúnta maidir le Rúin Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe 1325 agus 1820. Is cur chuige bunaithe ar dhaoine, bunaithe ar dhaoine, é an clár Logánú, arna thionscnamh ag Líonra Domhanda na mBan Tógálaithe Síochána. - déanamh agus cur i bhfeidhm beartais a ráthaíonn úinéireacht agus rannpháirtíocht áitiúil.

Polasaithe domhanda a aistriú go gníomhartha praiticiúla agus riachtanacha - sráidbhaile amháin ag an am. Tionchar Logánú Rúin 1325 agus 1820 i Siarra Leon Read More »

Scrollaigh go dtí an Barr