Month: Meán Fómhair 2016

Cárta Tuairisce an Phobail: Na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a Mheas

Tá Global Citizen tar éis dul i gcomhar leis an Social Progress Imperative chun ‘Cárta Tuairisce an Phobail’ a sheoladh. Is Cárta Tuairisce é ar an dul chun cinn atá á dhéanamh ag an domhan ina iomláine agus ag gach tír ar domhan i gcoinne na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe. Is é Cárta Tuairisce an Phobail é mar is uirlis é do shaoránaigh i ngach áit le seiceáil an bhfuil a gceannairí ag teacht lena ngealltanais.

Tionscadal Rannpháirtíochta Toghchán Campais

Is tionscadal náisiúnta neamhpháirtíoch é an Tionscadal Rannpháirtíochta Toghcháin Campais (CEEP) a chuidíonn le coláistí agus ollscoileanna Mheiriceá a 20 milliún mac léinn a spreagadh chun clárú, obair dheonach a dhéanamh i bhfeachtais, oideachas a chur orthu féin, agus casadh amach sna pobalbhreitheanna. Díríonn siad ar an gcaoi ar féidir le riarthóirí, dáimhe, baill foirne agus ceannairí mac léinn cabhrú le mic léinn a mhealladh, agus tá siad ag gabháil do scoileanna i dtoghcháin 2016 anois.

Antoisceachas foréigneach a chosc le scileanna, oideachas agus idirphlé (UNESCO)

Scileanna, poist, saoirse cainte agus níos mó cultúir agus staire - is iad seo na freagraí nach mór a chothú in aghaidh antoisceachais fhoréignigh a luaigh Ard-Stiúrthóir UNESCO Irina Bokova ag ócáid ​​a d’eagraigh an Albáin, an Iordáin agus an Holy See an 20 Meán Fómhair 2016 . ”Is freagracht ollmhór í dul i ngleic leis an mbagairt seo, agus tá a fhios ag UNESCO go mór faoi, agus sin an fáth go bhfuilimid ag gníomhú i gcoitinne,” a dúirt Bokova. “Téann sé seo i gcroílár Bhunreacht UNESCO, chun cosaintí na síochána a thógáil in intinn na mban agus na bhfear, ag tosú leis an oideachas, ag tosú le cumhacht bog na foghlama, na heolaíochtaí, idirphlé idirchultúrtha, ar bhonn luachanna comhroinnte. "

Taighde síochána, gníomh agus oideachas a nascadh sa Cholóim

Ó Mheán Fómhair 7-9, 2016, d’óstáil Réadlann Ollscoil Cartagena um Staidéar ar Díláithriú, Coimhlint agus Tógáil Síochána an chéad Fhóram Idirnáisiúnta bliantúil ar Staidéar Síochána. Thug an chomhdháil deis gan samhail chun anailís chriticiúil agus machnamh comhchoiteann a dhéanamh ar impleachtaí an chomhaontaithe síochána a fógraíodh le déanaí idir rialtas na Colóime agus Fórsaí Armtha Réabhlóideacha na Colóime (FARC), a chuireann deireadh polaitiúil le beagnach 60 bliain de choimhlint armtha inmheánach. Maidir leis na rannpháirtithe a chruinnigh, thairg an chomhdháil spás ní amháin chun na héilimh reatha a chuireann an nóiméad stairiúil seo i láthair i réimse an staidéir síochána a aithint, ach freisin spás chun an tionchar a bhí ag an tsochaí shibhialta ar a gcuid oibre le blianta fada a aithint. síocháin a rinne an comhaontú seo indéanta.

Ceachtanna in Ionbhá

Trí bliana ó shin, nuair a bhí Providence Center ag athmhachnamh ar a chlár iarscoile chas siad ar cheannairí pobail chun a fháil amach cad a bhí ag teastáil ó na leanaí: ba chabhair é déileáil leis na cúinsí brúidiúla a bhaineann le maireachtáil i gcomharsanacht is bochtaineachta agus is dúnmharaithe Philly. Mar sin d’fhostaigh Providence Center PeacePraxis Christa Tinari, a thugann cláir um fhoghlaim mhothúchánach shóisialta (SEL) taighde-bhunaithe isteach i scoileanna. Anois, téann tráthnóna na scoile timpeall ar churaclam a mhúineann scileanna athléimneachta, réiteach coimhlinte, ionbhá agus féinfheasachta do leanaí. Chabhraigh na scileanna sin, ar a seal, le mic léinn a bheith níos aireach agus idirghníomhú níos fearr lena gcomhghleacaithe agus lena múinteoirí sa rang - agus ina dhiaidh sin.

Agallamh le Noam Chomsky do Chomhdháil Dhomhanda an Bhiúró Síochána Idirnáisiúnta

Cuireann Joseph Gerson, comhordaitheoir dí-armála Choiste Seirbhíse Cairde Mheiriceá agallamh ar Noam Chomsky, faoi théamaí agus ábhair imní Chomhdháil Dhomhanda 2016 IPB atá le teacht ar Chaiteachas Míleata agus Sóisialta - “Dí-armáil! Chun Aeráid na Síochána - Clár Oibre Gníomhaíochta a Chruthú, ”a bheidh ar siúl 30 Meán Fómhair-3 Deireadh Fómhair i mBeirlín, an Ghearmáin.

Aghaidh a thabhairt ar Fhoréigean Reiligiúnach & Eitneach Trí Oideachas Síochána i Maenmar

Tugann an tuarascáil seo, le Mary Pham, comhalta leis an Ard-Chuibhreannas ar Chomhar, Coimhlint agus Coimpléascacht ag Institiúid na Cruinne in Ollscoil Columbia, mionsonraí ar a cuid taighde feidhmeach ag scrúdú dea-chleachtas neartú na sochaí sibhialta ar féidir léi athrú sóisialta dearfach a spreagadh agus ceartas, cearta a mhéadú síocháin agus forbairt i mBurma.

Plé painéil ardleibhéil ar chur i bhfeidhm Dhearbhú na Náisiún Aontaithe ar Oideachas agus Oiliúint um Chearta an Duine: dea-chleachtais agus dúshláin - Ráiteas tosaigh ón Leas-Ard-Choimisinéir um Chearta an Duine

Tá an plé painéil seo cúig bliana ó ghlac Comhthionól Ginearálta Dearbhú na Náisiún Aontaithe ar Oideachas agus Oiliúint um Chearta an Duine. Cuireann an Dearbhú seo oideachas agus oiliúint ar chearta an duine mar chroícholún dár dtionscadal iontach chun gach ceart do chách a bhaint amach.

Bainisteoir Cláir um Oideachas agus Tionól: An Grúpa Idirnáisiúnta um Maoinitheoirí um Chearta an Duine

Tacóidh an Bainisteoir Cláir um Oideachas agus Tionól le ballraíocht éagsúil IHRFG chun machnamh criticiúil a dhéanamh ar a gcleachtas deonaithe, smaointe nua a chothú agus a phíolótú, agus comhoibrithe nua a thionscnamh. I measc phríomhfhreagrachtaí an róil seo tá cláir oideachais a dhearadh agus a chur i bhfeidhm agus acmhainní ábhartha a fhorbairt.

Scrollaigh go dtí an Barr