join3-2
Bí páirteach & Tacaigh leis an bhFeachtas!
corona-naisc-sleamhnán
CROWN
CONNECTIONS:
foghlama
le haghaidh
athnuaite
domhan
Formhuinithe Institiúideacha / Baill Comhrialtas

"Tá sé an-tábhachtach a bheith páirteach san Fheachtas comhoibriú agus cur le chéile le athrú cultúr foréigin i gcultúr de Agallamh agus síocháin. "
- Cumann na Spáinne um Thaighde Síochána (AIPAZ)

rás-sleamhnán-2
RACISM DEIREADH
Peirspictíochtaí Criticiúla d’Oideoirí Síochána
GCPE-Ráiteas-sleamhnán

Ráiteas Feachtais: “Bainfear cultúr síochána amach nuair a thuigeann saoránaigh an domhain fadhbanna domhanda; na scileanna a bheith acu chun coinbhleacht a réiteach go cuiditheach; eolas a bheith acu ar chaighdeáin idirnáisiúnta maidir le cearta an duine, inscne agus comhionannas ciníoch; meas a bheith acu ar éagsúlacht chultúrtha; agus ionracas an Earth a urramú. Ní féidir foghlaim den sórt sin a bhaint amach gan oideachas d'aon ghnó, inbhuanaithe agus córasach ar son na síochána. "

saighead roimhe seo
saighead eile

IS DÉANAÍ

Nuacht & Buaicphointí

D'áitigh na Náisiúin Aontaithe Lá Domhanda um Oideachas Síochána a Fhógairt

Labhair an tAmbasadóir Anwarul K. Chowdhury, iar-Fo-Rúnaí Ginearálta agus Ardionadaí na Náisiún Aontaithe agus Bunaitheoir an Ghluaiseacht Dhomhanda do Chultúr na Síochána, ag an gCéad Chomhdháil Bhliantúil Lá um Oideachas Síochána a d’eagraigh beagnach an Unity Foundation agus Peace Education Network. Tacaíonn eagraithe na comhdhála le clár oibre chun “Lá Domhanda um Oideachas Síochána a chruthú.” [lean ort ag léamh…]

Réadmhaoin

Naisc Corona

Nuacht & Buaicphointí

Ag freagairt do Solas COVID dóibh siúd atá ag bun an Dréimire Eacnamaíoch

Déanann an Ceangal Corona seo iniúchadh breise ar fhulaingt an duine ar na daoine is leochailí a fhorchuireann na struchtúir eacnamaíocha dhomhanda éagóracha a nochtann agus a théann COVID-19 chun cinn, agus déanann sé scrúdú breise ar riachtanas agus éifeachtacht gníomhaíochta láithreach agus áitiúla nuair a theipeann ar rialtais gníomhú.  [lean ort ag léamh…]

Bí ar an bhfeachtas

Féilire Domhanda

CURRICULA SAOR IN AISCE

Ráiteas & Spriocanna Feachtais

Ráiteas Feachtais:
“Bainfear cultúr na síochána amach nuair a thuigeann saoránaigh an domhain fadhbanna domhanda; na scileanna a bheith acu chun coinbhleacht a réiteach go cuiditheach; eolas a bheith acu ar chaighdeáin idirnáisiúnta maidir le cearta an duine, inscne agus comhionannas ciníoch; meas a bheith acu ar éagsúlacht chultúrtha; agus ionracas an Earth a urramú. Ní féidir foghlaim den sórt sin a bhaint amach gan oideachas d'aon ghnó, inbhuanaithe agus córasach ar son na síochána. "   

Spriocanna Feachtais
Féachann an Feachtas Domhanda um Oideachas Síochána le cultúr na síochána a chothú i bpobail ar fud an domhain. Tá dhá aidhm aige:

1.First, feasacht an phobail agus tacaíocht pholaitiúil a thógáil chun oideachas síochána a thabhairt isteach i ngach réimse den oideachas, lena n-áirítear oideachas neamhfhoirmiúil, i ngach scoil ar fud an domhain.
2. Sa dara háit, oideachas na múinteoirí uile a chur chun cinn chun múineadh ar son na síochána.