fíorúil-leabhar-club-reardon
Tiomsaitheoir Airgid Club Leabhar Fíorúil
Márta 2022
páirt3-2
Bí páirteach & Tacaigh leis an bhFeachtas!
mapáil-peace-ed-banner-GCPE
OIDEACHAS SÍOCHÁIN A PHLEANÁIL
corona-naisc-sleamhnán
CROWN
NASCAIGH:
foghlama
le haghaidh
athnuaite
domhan
Formhuinithe Institiúideacha / Baill Comhrialtas

"Tá sé an-tábhachtach a bheith páirteach san Fheachtas comhoibriú agus cur le chéile le athrú cultúr foréigin i gcultúr de Agallamh agus síocháin. "
- Cumann na Spáinne um Thaighde Síochána (AIPAZ)

sleamhnán-ed-clearninghouse-sleamhnán
Teach Síochána um Oideachas Síochána
GCPE-Ráiteas-sleamhnán

Ráiteas Feachtais: “Bainfear cultúr síochána amach nuair a thuigeann saoránaigh an domhain fadhbanna domhanda; na scileanna a bheith acu chun coinbhleacht a réiteach go cuiditheach; eolas a bheith acu ar chaighdeáin idirnáisiúnta maidir le cearta an duine, inscne agus comhionannas ciníoch; meas a bheith acu ar éagsúlacht chultúrtha; agus ionracas an Earth a urramú. Ní féidir foghlaim den sórt sin a bhaint amach gan oideachas d'aon ghnó, inbhuanaithe agus córasach ar son na síochána. "

saighead roimhe seo
saighead eile

IS DÉANAÍ

Curaclaim

Martin Luther King agus Scéal Montgomery – Treoir Churaclam agus Staidéir (Caltacht an Athmhuintearais)

Agus tú ag ullmhú chun ómós a thabhairt do shaol agus d’oidhreacht an Dr. Martin Luther King, Jr. an tseachtain seo, agus chun Mí na Staire Duibhe a cheiliúradh go luath, tá Comhaltacht an Athmhuintearais ar bís le foilsiú curaclam agus staidéar nua ar líne saor in aisce a fhógairt. treoirleabhar le bheith in éineacht lenár leabhar grinn mór le rá ó 1957, Martin Luther King and the Montgomery Story. [lean ort ag léamh…]

Nuacht & Buaicphointí

Tá deighilt sheicteach fós ag cur bac ar scoileanna Thuaisceart Éireann

In ainneoin gur spreag comhaontuithe Aoine an Chéasta 1998 cruthú scoileanna a chomhtháthaíonn an dá phobal, breis agus 20 bliain ar aghaidh ón gcomhaontú sos cogaidh a thug síocháin leochaileach go Tuaisceart Éireann (TÉ), tá ar a laghad 90% de leanaí fós ag freastal ar scoileanna deighilte de réir creidimh. , de réir sonraí oifigiúla le déanaí. [lean ort ag léamh…]

Nuacht & Buaicphointí

Ómós don Easpag Desmond Tutu

Cad a d’fhéadfadh a bheith ina tháscaire níos suntasaí ar na luachanna a sháraíonn an Feachtas Domhanda um Oideachas Síochána ná mar a chuaigh an tEaspag Tutu isteach sna comhbhunaitheoirí, Magnus Haavelsrud agus Betty Reardon ar a phainéal tionscnaimh ag Comhdháil na Háige i 1999? Bhí Desmond Tutu mar léiriú ar an tiomantas daingean don tsíocháin cheart a bhfuil dúil ag oideachasóirí na síochána a chothú. [lean ort ag léamh…]

Foláirimh Gníomhaíochta

Sínigh ár litir chun tacú le scoláirí agus mic léinn Afganacha atá i mbaol

Tá an baol atá ann faoi láthair scoláirí agus mic léinn na hAfganastáine ag bagairt a mbeatha agus a slándála agus a bhféidearthachtaí maidir le todhchaí níos dearfaí don Afganastáin. Féachann an tionscnamh seo le dul i ngleic leis na bagairtí sin trína chur ar chumas níos mó acu glacadh le cuirí chuig ollscoileanna Mheiriceá. [lean ort ag léamh…]

Réadmhaoin

Naisc Corona

Nuacht & Buaicphointí

Ag freagairt do Solas COVID dóibh siúd atá ag bun an Dréimire Eacnamaíoch

Déanann an Ceangal Corona seo iniúchadh breise ar fhulaingt an duine ar na daoine is leochailí a fhorchuireann na struchtúir eacnamaíocha dhomhanda éagóracha a nochtann agus a théann COVID-19 chun cinn, agus déanann sé scrúdú breise ar riachtanas agus éifeachtacht gníomhaíochta láithreach agus áitiúla nuair a theipeann ar rialtais gníomhú.  [lean ort ag léamh…]

Bí ar an bhfeachtas

Féilire Domhanda

CURRICULA SAOR IN AISCE

Ráiteas & Spriocanna Feachtais

Ráiteas Feachtais:
“Bainfear cultúr na síochána amach nuair a thuigeann saoránaigh an domhain fadhbanna domhanda; na scileanna a bheith acu chun coinbhleacht a réiteach go cuiditheach; eolas a bheith acu ar chaighdeáin idirnáisiúnta maidir le cearta an duine, inscne agus comhionannas ciníoch; meas a bheith acu ar éagsúlacht chultúrtha; agus ionracas an Earth a urramú. Ní féidir foghlaim den sórt sin a bhaint amach gan oideachas d'aon ghnó, inbhuanaithe agus córasach ar son na síochána. "   

Spriocanna Feachtais
Féachann an Feachtas Domhanda um Oideachas Síochána le cultúr na síochána a chothú i bpobail ar fud an domhain. Tá dhá aidhm aige:

1.First, feasacht an phobail agus tacaíocht pholaitiúil a thógáil chun oideachas síochána a thabhairt isteach i ngach réimse den oideachas, lena n-áirítear oideachas neamhfhoirmiúil, i ngach scoil ar fud an domhain.
2. Sa dara háit, oideachas na múinteoirí uile a chur chun cinn chun múineadh ar son na síochána.