Glac páirt san Fheachtas Domhanda um Oideachas Síochána!

Cuidigh linn an ghluaiseacht dhomhanda a fhás ag dul chun cinn agus ag tacú le hoideachas síochána.

Onóir Betty A. Reardon (1929-2023)

Tugann an Feachtas Domhanda um Oideachas Síochána (GCPE) agus an Institiúid Idirnáisiúnta um Oideachas Síochána (IIPE) ómós do oidhreacht Betty A. Reardon, scoláire síochána feimineach ceannródaíoch agus a bhfuil cáil dhomhanda air agus máthair an réimse acadúil oideachais síochána. Mar chomhbhunaitheoir an GCPE agus IIPE, rinne Betty meantóireacht agus spreagadh do na mílte ar fud an domhain. Leanann a oidhreacht ar aghaidh in obair a cuid mac léinn agus comhghleacaithe. Tá an suíomh seo tiomnaithe dá cuimhne agus dá teagasc a choinneáil beo.

Maidir leis an bhFeachtas Domhanda

Seoladh an Feachtas Domhanda um Oideachas na Síochána (GCPE) ag Comhdháil Achomhairc na Háige ar son na Síochána i 1999. Is líonra neamhfhoirmiúil, eagraithe idirnáisiúnta é a chuireann oideachas síochána chun cinn i measc scoileanna, teaghlaigh, agus pobail chun cultúr an fhoréigin a chlaochlú ina chultúrlann. cultúr na síochána. Tá dhá sprioc ag an bhFeachtas:

  1. Feasacht an phobail agus tacaíocht pholaitiúil a mhéadú do thabhairt isteach oideachas síochána i ngach réimse den oideachas, lena n-áirítear oideachas neamhfhoirmiúil, i ngach scoil ar fud an domhain.
  2. Oideachas na múinteoirí uile a chur chun cinn chun teagasc ar son na síochána.

Cad é
Oideachas na Síochána?

Teach Síochána um Oideachas Síochána

Teach Síochána um Oideachas Síochána

Féilire Domhanda

Oideachas Síochána Domhanda
féilire

Óige
Mol

Cad is féidir le hoideachas a dhéanamh go nithiúil (agus go réadúil) chun bagairtí comhaimseartha a mhaolú agus chun síocháin bhuan a chothú?

Tugann an páipéar bán seo forbhreathnú ar ról agus ar chumas an oideachais síochána chun aghaidh a thabhairt ar bhagairtí agus ar dhúshláin dhomhanda atá ag teacht chun cinn don tsíocháin. Agus é sin á dhéanamh, tugann sé forbhreathnú ar bhagairtí comhaimseartha; leagann sé amach na bunsraitheanna de chur chuige éifeachtach bunathraithe i leith an oideachais; déanann sé athbhreithniú ar an bhfianaise ar éifeachtacht na gcur chuige seo; agus scrúdaíonn sé conas a d’fhéadfadh na léargais agus an fhianaise seo múnlú a dhéanamh ar thodhchaí réimse an oideachais síochána.

An Nuacht is Déanaí, Taighde, Anailís & Acmhainní

Oideachas Síochána a Mhapáil

Is tionscnamh taighde domhanda é “Mapping Peace Education” arna chomhordú ag an GCPE. Is acmhainn rochtana oscailte ar líne é do thaighdeoirí oideachais síochána, deontóirí, cleachtóirí, agus lucht déanta beartas atá ag lorg sonraí ar iarrachtaí foirmiúil agus neamhfhoirmiúil oideachas síochána i dtíortha ar fud an domhain chun síocháin atá ábhartha ó thaobh comhthéacs agus fianaise-bhunaithe a fhorbairt. oideachas chun coinbhleacht, cogadh agus foréigean a athrú. 

Eolaire Domhanda

Cá háit le Staidéar a dhéanamh ar Oideachas Síochána

Muintir na Síochána Ed

Oideachas na nDaoine um Shíocháin

Leabharliosta

Leabharliosta Oideachas na Síochána

Nuacht, Taighde,
& Anailís

Scaip teachtaireacht an Fheachtais Dhomhanda um Oideachas Síochána agus tacaigh lenár n-iarrachtaí ag an am céanna!

Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:
Scrollaigh go dtí an Barr