An Ré Nua Núicléach
An Ré Nua Núicléach
páirt3-2
Bí páirteach & Tacaigh leis an bhFeachtas!
mapáil-peace-ed-banner-GCPE
OIDEACHAS SÍOCHÁIN A PHLEANÁIL
corona-naisc-sleamhnán
CROWN
NASCAIGH:
foghlama
le haghaidh
athnuaite
domhan
Formhuinithe Institiúideacha / Baill Comhrialtas

"Tá sé an-tábhachtach a bheith páirteach san Fheachtas comhoibriú agus cur le chéile le athrú cultúr foréigin i gcultúr de Agallamh agus síocháin. "
- Cumann na Spáinne um Thaighde Síochána (AIPAZ)

sleamhnán-ed-clearninghouse-sleamhnán
Teach Síochána um Oideachas Síochána
GCPE-Ráiteas-sleamhnán

Ráiteas Feachtais: “Bainfear cultúr síochána amach nuair a thuigeann saoránaigh an domhain fadhbanna domhanda; na scileanna a bheith acu chun coinbhleacht a réiteach go cuiditheach; eolas a bheith acu ar chaighdeáin idirnáisiúnta maidir le cearta an duine, inscne agus comhionannas ciníoch; meas a bheith acu ar éagsúlacht chultúrtha; agus ionracas an Earth a urramú. Ní féidir foghlaim den sórt sin a bhaint amach gan oideachas d'aon ghnó, inbhuanaithe agus córasach ar son na síochána. "

saighead roimhe seo
saighead eile

IS DÉANAÍ

Nuacht & Buaicphointí

As Sionnaigh agus Coops sicín* – Machnamh ar “Theip ar Chlár Oibre na mBan, na Síochána agus na Slándála”

Theip ar bhallstáit na NA a n-oibleagáidí UNSCR 1325 a chomhlíonadh, agus cuireadh seilfeanna fíorúla ar fáil do phleananna gníomhaíochta a bhfuil mórán fógra tugtha dóibh. Mar sin féin, is léir nach luíonn an mhainneachtain i gClár Oibre na mBan, na Síocháin agus an tSlándáil, ná i rún na Comhairle Slándála as a n-eascraíonn é, ach i measc na mBallstát a bhfuil ballaí cloiche déanta acu seachas na Pleananna Gníomhaíochta Náisiúnta a chur i bhfeidhm. “Cá bhfuil na mná?” d'iarr cainteoir ag an gComhairle Slándála le déanaí. Mar a thugann Betty Reardon le fios, tá na mná ar an talamh, ag obair i ngníomhaíochtaí díreacha chun an clár oibre a chomhlíonadh. [lean ort ag léamh…]

Foláirimh Gníomhaíochta

Litir oscailte chuig Anthony Blinken ag iarraidh go ndéanfaí próiseas cothrom agus éifeachtach víosaí d’acadúlaithe na hAfganastáine atá i mbaol

Iarrann an t-achomharc seo ó acadóirí Meiriceánacha chuig an Rúnaí Stáit go ndéanfaí beart chun fáil réidh leis na constaicí a sháraíonn próiseas éifeachtach agus cothromas víosaí d'acadúlaithe Afganacha atá i mbaol. Iarraimid ar gach duine an litir a scaipeadh trína líonraí faoi seach agus spreagaimid Meiriceánaigh chun í a sheoladh chuig a gcuid Seanadóirí agus Ionadaithe. [lean ort ag léamh…]

Tuairim

An Rud atá ar Eolas Agam Faoi Shaol an Duine mar Shuiteálaí Núicléach

Is í Mary Dickson a tháinig slán as tástáil arm núicléach. Thar na blianta ó na chéad tástálacha ag láithreán tástála Nevada, tá íospartaigh na tástála núicléach tar éis bás a fháil, tréimhsí saoil teoranta, agus saolta pian agus míchumas fisiceach. Lorgaíonn Dickson cuntasacht agus cúiteamh d’íospartaigh eile, fachtóirí le cur san áireamh agus measúnú á dhéanamh ar eitic an bheartais núicléach. [lean ort ag léamh…]

Tuarascálacha Gníomhaíochta

Bagairtí núicléacha, comhshlándáil agus dí-armáil (An Nua-Shéalainn)

I 1986 ghlac rialtas na Nua-Shéalainne le treoirlínte Staidéar Síochána chun oideachas síochána a thabhairt isteach i gcuraclam na scoile. An bhliain dár gcionn, ghlac an pharlaimint le reachtaíocht a thoirmisctear airm núicléacha – ag daingniú isteach i mbeartas aistriú i dtreo comhbheartais eachtraigh atá bunaithe ar shlándáil. San Airteagal seo, déanann Alyn Ware comóradh 35 bliain ar an reachtaíocht saor ó núicléach, leagann sé béim ar an gceangal idir oideachas síochána agus an t-athrú ar bheartas slándála, agus molann sé tuilleadh gníomhaíochta don rialtas agus do mhuintir na Nua-Shéalainne chun cabhrú le deireadh a chur le hairm núicléacha ar fud an domhain. [lean ort ag léamh…]

Réadmhaoin

Naisc Corona

Tuairim

Naisc Dhaonna Forbraithe i bhFulaingt Dhaonna

Gné den eispéireas COVID a dtugtar neamhaird uirthi is ea an chaoi ar féidir linn machnamh a dhéanamh ar na naisc dhaonna a iompraíonn tríd an bhfulaingt sinn, ag tabhairt braistint fhisiciúil iarbhír dúinn gur baill de theaghlach daonna amháin sinn, atá in ann aire a thabhairt dá chéile, mar is gá dúinn. má tá an teaghlach le maireachtáil. Is sampla beoga de thaithí dá leithéid é an post seo. [lean ort ag léamh…]

Bí ar an bhfeachtas

Féilire Domhanda

CURRICULA SAOR IN AISCE

Ráiteas & Spriocanna Feachtais

Ráiteas Feachtais:
“Bainfear cultúr na síochána amach nuair a thuigeann saoránaigh an domhain fadhbanna domhanda; na scileanna a bheith acu chun coinbhleacht a réiteach go cuiditheach; eolas a bheith acu ar chaighdeáin idirnáisiúnta maidir le cearta an duine, inscne agus comhionannas ciníoch; meas a bheith acu ar éagsúlacht chultúrtha; agus ionracas an Earth a urramú. Ní féidir foghlaim den sórt sin a bhaint amach gan oideachas d'aon ghnó, inbhuanaithe agus córasach ar son na síochána. "   

Spriocanna Feachtais
Féachann an Feachtas Domhanda um Oideachas Síochána le cultúr na síochána a chothú i bpobail ar fud an domhain. Tá dhá aidhm aige:

1.First, feasacht an phobail agus tacaíocht pholaitiúil a thógáil chun oideachas síochána a thabhairt isteach i ngach réimse den oideachas, lena n-áirítear oideachas neamhfhoirmiúil, i ngach scoil ar fud an domhain.
2. Sa dara háit, oideachas na múinteoirí uile a chur chun cinn chun múineadh ar son na síochána.