Nuorten kutsu YK: ta edistämään aseriisuntaa ja rauhanopetusta

(Kuva: Baselin rauhantoimiston kautta)

(Lähetetty uudelleen: Ympäristönsuojelijat sotaa vastaan. 15. lokakuuta 2020)

Nuoriso- ja aseriisuntakoulutusyhteistyön kansalaisyhteiskunta

Vuoden 2020 yhteinen kansalaisyhteiskunnan julkilausuma nuorten sitoutumisesta ja rauhasta, aseriisunnasta ja asesulkemisen torjunnasta

Toimitetaan 13. lokakuuta 2020 YK: n yleiskokouksen ensimmäiselle aseriisunnan ja kansainvälisen turvallisuuden komitealle

UNITED NATIONS, New York (13. lokakuuta 2020) - Lausunto:

1. Kuulemme usein nuoria, joita kuvataan maailman tulevaisuudeksi. Vaikka totta, tämä klisee ei kerro koko tarinaa. Yli 40% maailman väestöstä on alle 25-vuotiaita. Olemme täällä, nykypäivänä, edustamassa melkein suurinta osaa maailman väestöstä. Mutta olemme vakavasti aliedustettuina tämän kaltaisilla foorumeilla, joissa tehdään päätökset nykyisyydestämme ja tulevaisuudestamme - rauhastamme, turvallisuudestamme, ihmisoikeuksistamme. Aseriisuntakoulutus, jos se toteutetaan tavalla, joka ottaa äänemme vakavasti, voi mahdollistaa monien nuorten aktiivisen osallistumisen tekemään maailmasta oikeudenmukaisempi, rauhallisempi ja kestävämpi paikka.

2. Elämämme on niin monien ihmisten turvallisuusongelmien risteyksissä. Pienaseiden leviäminen uhkaa aseellisten ryhmien ja turvallisuusjoukkojen väliin jääneiden nuorten elämää. Jopa oppimispaikat eivät ole turvallisia - pelkäämme joukkotapahtumia ja koulujemme pommituksia. Militarisointi juurruttaa siirtomaa-perinnön ja sukupuolten välisen eriarvoisuuden. Kun monet meistä osallistuvat yhteiskunnallisiin liikkeisiin, joissa vaaditaan oikeudenmukaisempia ja demokraattisempia menetelmiä ihmisten turvallisuuden varmistamiseksi, kehomme kohdistuvat ihmisiin, joiden on tarkoitus suojella ja palvella kansalaisia.

3. Maailman luonnonvarojen käyttäminen sodan ja sorron aseisiin vie rahaa ja kykyjä paremmin kansanterveyteen liittyvien hätätilanteiden ratkaisemiseen ja työpaikkojen luomiseen kestävässä taloudessa. Edessä on ilmastokatastrofi, luonnonkatastrofien, biologisen monimuotoisuuden häviämisen ja väkivallan myrkyllisten perintöjen, kuten radioaktiivisen ja sotilaallisen pilaantumisen, kärsimät yhteisömme.

Alkuperäiskansat ja syrjäytyneet yhteisöt kantavat suhteettomasti näiden aseiden ja sodan ympäristövaikutusten vaikutuksia. Etä- ja itsenäisen tappamisen korkean teknologian muodot tieto- ja viestintätekniikkaa, joita voitaisiin käyttää tuottavien yhteyksien luomiseen maailman nuorten välille.

4. Vuonna 2002 tehdyssä YK: n pääsihteerin tutkimuksessa aseriisunnasta ja asesulkuopetuksesta korostettiin, että koulutuksen ei tarvitse olla vain noin aseriisunta, mutta myös varten aseistariisunta. Jos aseistariisuntakoulutus kohdennetaan hyvin, se voi antaa nuorille - etenkin syrjäytyneille yhteisöille, naisille, väkivallasta selviytyneille ja kärsineiden alueiden alkuperäiskansoille - mahdollisuuden kehittää rauhan- ja turvallisuuspolitiikkaa. Yksi tehokkaimmista tavoista vahvistaa rauhaa, aseriisuntaa ja asesulkua koskevaa koulutusta on yhdistää se konkreettisiin toimiin.

Nuoret joutuvat aseistariisuntatyöhön usein sosiaalisten liikkeiden kautta, esimerkiksi käsittelemällä ristiriitaisia ​​kysymyksiä rasismista, riistosta, vammaisuudesta, LGBTQA-oikeuksista, ympäristöstä, sukupuoleen perustuvasta väkivallasta ja alkuperäiskansojen oikeuksista. Siksi meidän on työskenneltävä intersektionaalisuuden kanssa ja yhdistettävä aseistariisunta ihmisten jokapäiväiseen epävarmuuteen. Monille tämän kaupungin ja ympäri maailmaa tuleville nuorille osallistumisemme Black Lives Matter -mielenosoituksiin on kannustanut meitä kouluttamaan sekä itseämme että muita poliisiväkivallan tuhoisista ja rodullisista vaikutuksista.

5. Kansalaisyhteiskunnalla, tiedeyhteisöllä ja yhteiskunnallisilla liikkeillä on suuri osa rauhan ja aseriisunnan kysymyksissä esiintyvien asioiden puolustamisen ja ohjaamisen taakasta. Mutta jäsenvaltioiden on myös noudatettava aseriisuntakoulutusta koskevia velvoitteitaan. Rauhaa, aseriisunnan purkamista ja asesulkemisen puuttumista käsitellään harvoin julkisessa peruskoulutuksessa. On pettymys, että niin harvat jäsenvaltiot toimittavat pääsihteerille raportteja aseriisunnasta ja asesulkuopetuksesta.

Rahoituksesta puuttuu ja harvoista ammatillisista mahdollisuuksista nuorille, jotka ovat intohimoisia aseidenriisuntakysymyksistä, jättäen monet meistä lopulta irti - etenkin ne, jotka kohtaavat syrjäytyviä syrjäytymisen muotoja. Aseriisuntadiplomatian rakenteita ei ole suunniteltu nuorten osallistumiseen, varsinkaan asianomaisten yhteisöjen nuoria varten. On aika siirtyä pidemmälle puhumasta nuorten osallistamisen tärkeydestä; meidän on nähdä ne sisällytettävän paneeleihin, keskusteluihin ja ennen kaikkea korkean tason poliittisiin kokouksiin.

6. COVID-19: n ylivoimainen vaikutus globaaliin koulutusalaan on suuri haaste YK: lle, jäsenvaltioille ja kansalaisyhteiskunnan instituutioille, jotka tarjoavat tehokasta aseriisuntakoulutusta. Unescon mukaan "koulujen ja yliopistojen sulkeminen vaikuttaa miljardiin opiskelijaan ja nuoreen eri puolilla maailmaa COVID-1-taudinpurkauksen vuoksi" YK: n ja kansalaisyhteiskunnan aseriisunnan koulutustapahtumien on täytynyt siirtyä verkkoon COVID-19-pandemian vuoksi.

Aseriisunnan päätöksenteon siirtäminen vähemmän läpinäkyviin online-muotoihin voi rajoittaa nuorten mahdollisuuksia osallistua henkilökohtaisesti diplomatiaan ja asianajoon. Mutta tämän vuoden digitaalidiplomatia tarjoaa myös mahdollisuuden olla osallistavampi ja kuulla suoraan niiltä, ​​jotka eivät normaalisti voi matkustaa New Yorkiin, Geneveen tai Wieniin

7. Uudistettu monenvälinen toiminta aseriisunnan koulutuksessa ja nuorisossa antaa meille aihetta toivoon. Kestävän kehityksen koulutustavoitteen tavoite 4.7 sisältää "rauhan ja väkivallattomuuden kulttuurin edistämisen". Pääsihteerin vuoden 2018 aseidenriisuntasuunnitelmassa YK sitoutui "investoimaan edelleen aseriisuntaopetukseen [ja] ... nuorten sitoutumiseen". YK: n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2419 korostetaan "nuorten osallistumisen rauhanprosesseihin, mukaan lukien aseistariisunta ..." merkitystä.

Viime vuoden ensimmäisen valiokunnan päätöslauselmassa nuoriso, aseriisunta ja asesulkeminen korostettiin "tarvetta edistää nuorten kestävää pääsyä aseriisuntaan ja asesulkuun." UNODAn Youth4Disarmament-ohjelma on ollut suuri askel eteenpäin.

8. Meitä rohkaisee erityisesti ydinaseiden kieltämistä koskevan sopimuksen (TPNW) lähestyvä voimaantulo, jossa korostetaan rauhan ja aseriisunnan koulutuksen merkitystä ja tietoisuuden lisäämistä ydinaseiden riskeistä ja seurauksista nykyisille ja tuleville sukupolville. " TPNW on osoittanut, että merkittävä muutos on mahdollista erityisesti jäsenvaltioiden ja kansalaisyhteiskunnan vahvan kumppanuuden avulla. Nuoremmille sukupolville nykyään maailma ilman ydinaseita on mahdollisuus elämässämme.

9. XNUMX vuotta sitten YK: n perustajat sitoutuivat "pelastamaan seuraavat sukupolvet sodan vitsauksesta". Kaksikymmentä vuotta sitten tämä elin antoi ensimmäisen päätöslauselmansa aseriisunnasta ja asesulun torjunnasta. Tänä maamerkkinä olevana juhlavuotena kehotamme teitä sitoutumaan uudelleen niille meistä "seuraavien sukupolvien" joukosta.

Eri taustoista ja kulttuureista tulevien vanhimpien ja nuorten on yhdistyttävä sukupolvien välisen yhteistyön ja solidaarisuuden hengessä työskentelemään sellaisen maailman puolesta, jossa rauha ja turvallisuus eivät riipu joukkoväkivallan käytöstä ja uhasta. Kuule äänemme, ota meidät mukaan tekemään päätöksiä, jotka kirjaimellisesti määräävätkö elämme.

10. Siksi pyydämme valtuuskuntia:

  • Ilmaise voimakasta tukea aseidenriisunnan ja asesulun torjuntatoimille,
  • Edistetään aseriisuntakoulutuksen ja erityisesti syrjäytyneiden yhteisöjen nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä,
  • Harjoittaa kansainvälistä yhteistyötä ja apua nuorten sitoutumisen ja rauhan, aseriisunnan ja asesulun torjunnan tukemiseksi, kuten UNODA: n Youth4Disarmament and Disarmament Champions -hankkeet
  • Sisällytä meidät lähetystöihisi ja laajenna palkattua harjoittelua, apurahaa ja ammatillisia mahdollisuuksia opiskelijoille ja nuorille, jotka harjoittavat aseidenriisunnan ja aseiden leviämisen estämistä, etenkin syrjäytyneiden yhteisöjen,
  • Toteutetaan rauhaa, aseriisuntaa ja asesulkua koskeva koulutus tavalla, joka on herkkä ihmisoikeuksille, sukupuolelle ja eriarvoiselle pääsylle,
  • Käytä luovia ja innovatiivisia menetelmiä, mukaan lukien tieto- ja viestintätekniikka, aseriisuntakoulutuksen ja nuorisoverkostojen saatavuuden lisäämiseksi etenkin COVID-19-pandemian vuoksi oppilaitoksista erotetuille.
lähellä

Liity kampanjaan ja auta meitä #SpreadPeaceEd!

Ole ensimmäinen kommentti

Liity keskusteluun ...