Rauhankasvatuksen lainaukset ja meemit: Rauhankasvatuksen bibliografia

Tekijä (t): Candice Carter

"Lainata"

Rauha on esitys... Se sisältää kognitiivisia, aistillisia, henkisiä ja fyysisiä prosesseja, jotka tehdään määrätietoisesti rauhan ehdon saavuttamiseksi. Monet näistä prosesseista eivät ole "normaalia" jokapäiväistä toimintaa, etenkään vastauksena konflikteihin. Päinvastoin, niihin liittyy usein muuttuneita ajatuksia ja käyttäytymistä, jotka on tunnistettu, analysoitu ja suositeltu askeliksi kohti rauhaa. Koska rauha on määrätietoisen vuorovaikutuksen esitys, jota ei opeteta laajasti nykykoulujen muodollisessa koulutuksessa, muualla saadut teatterikokemukset ovat mahdollistaneet tällaisen opetuksen. Oppiminen osallistumalla teatteriin ja tanssiin, erityisesti niiden soveltavissa malleissa, on tarjonnut tarvittavaa esiintymisopetusta.

merkinnät:

Kirja arvioi epävirallista sekä muodollista rauhankasvatusta eri puolilla maailmaa. Se korostaa ruumiillistuneen ja aistinvaraisen oppimisen roolia rauhan saamisessa itsessä ja ihmissuhteissa sekä väkivallasta parantumisessa.

Siirry alkuun