Rauhanopetuksen lainaukset ja meemit

Tervetuloa Lainaus- ja Meemihakemistoomme!

Tämä hakemisto on muokattu kokoelma selostettuja lainauksia rauhankasvatuksen teoriasta, käytännöstä, politiikasta ja pedagogiikasta. Hakemisto on suunniteltu yleiseksi bibliografiseksi resurssiksi sekä rauhankasvatuksen opettajakoulutuksen työkaluksi. Jokaista lainausta täydentää taiteellinen meemi, jonka suosittelemme lataamaan ja levittämään sosiaalisessa mediassa. Onko sinulla inspiroiva ja merkityksellinen lainaus, jonka haluaisit nähdä mukana? Kutsumme ja rohkaisemme sinua lähettämään tarjouksia auttaaksemme meitä laajentamaan hakemistoamme. Lähetä tarjouksesi käyttämällä online-lomakettamme täällä.

Päästäksesi koko, huomautuksilla varustettuun merkintään (ja ladataksesi meemin) napsauta kirjoittajan nimeä tai kuvaa.

Näyttää 61 - 90/90

Tekijä (t): John Paul Lederach

Tiedoston lataaminen

"La educación para la paz debe plantear y promover, como pauta primordial para la construcción de un system de seguridad cualitativamente más real y no-armado, dos elementos: la vakaumus profunda de la gente de que es necesario un cambio de system para resolver nuestros konflikti escala internacional, y el sitoutuminen de trabajar eficazmente para abolir la guerra y su preparación. "

Tekijä (t): Derek Lough

Tiedoston lataaminen

"Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden opetuksella pyritään saamaan tietoinen sortavan mallin molemmin puolin asuvista tilanteidensa tarkkuudesta kuuntelemalla syvästi muiden kokemuksia ja kriittistä itsereflektiota, ja rohkaisee sitten vastedes toimien muuttamista sortavasta anti-vastaiseksi -ahdistava."

Tiedoston lataaminen

"Reforzaremos la educación en los sentimientos… .la filosofía para hacer las paces konzistirá en educarnos en la pasión por saber que podemos vivir en paz."

"Vahvistamme tunteiden koulutusta ... (monikkojen) rauhan tekemisen filosofia koostuu itsemme kouluttamisesta intohimoisesti tietämään, että voimme elää rauhassa."

Tekijä (t): Colman McCarthy

Tiedoston lataaminen

"Ellei opeta lapsillemme rauhaa, joku muu opettaa heille väkivaltaa."

Tekijä (t): Deborah Meier

Tiedoston lataaminen

"Opettaminen on enimmäkseen kuuntelua, ja oppiminen on enimmäkseen kertomista."

Tekijä (t): Chintan Girish Modi

Tiedoston lataaminen

"Rauhankasvatuksessa painotetaan väkivallan ymmärtämistä ja vaihtoehtojen tutkimista väkivallalle. On tärkeää muistaa, että väkivalta ei rajoitu fyysiseen vahingoittamiseen, vaan siihen sisältyy myös psykologinen haitta, henkinen hyväksikäyttö, syrjintä, syrjäytyminen, mahdollisuuksien kieltäminen, hyväksikäyttö, henkilöllisyyden kriminalisointi jne. Väkivalta on osa jokapäiväistä todellisuuttamme. "

Tekijä (t): Maria Montessori

Tiedoston lataaminen

"Huomasimme, että koulutus ei ole jotain, jota opettaja tekee, vaan että se on luonnollinen prosessi, joka kehittyy spontaanisti ihmisessä."

Tekijä (t): Maria Montessori

Tiedoston lataaminen

"Kaikki koulutus on rauhan puolesta."

Tiedoston lataaminen

Voimme kuvitella rauhanopetuksen vankkana puuna, jolla on monia haaroja… aseistariisuntakoulutus, ihmisoikeuskasvatus, konfliktinratkaisukoulutus, ympäristökasvatus, tasa-arvoinen koulutus ja paljon muuta.

Tiedoston lataaminen

"Rauhankasvatus on sekä tärkeä rauhanrakentamisstrategia että tehokas tapa estää väkivaltaisia ​​konflikteja."

Tiedoston lataaminen

"Rauhankasvatusta kutsutaan muuttuvaksi koulutukseksi, koska se hakee muutoksia - ihmisten ajattelutapoihin, asenteisiin, arvoihin ja käyttäytymiseen, jotka ovat ensinnäkin joko aiheuttaneet tai pahentaneet väkivaltaisia ​​konflikteja."

Tiedoston lataaminen

Rauhan kouluttaminen antaa meille pitkällä aikavälillä etsimämme käytännön edut. Se rakentaa kriittisen massan ihmisiä, jotka vaativat tarvittavat henkilökohtaiset ja rakenteelliset muutokset ja vastaavat niihin, jotka muuttavat rauhaan liittyvät monet ongelmat väkivallattomiksi, inhimillisiksi ja ekologisiksi vaihtoehdoiksi ja ratkaisuiksi.

Tiedoston lataaminen

Rauhan kouluttaminen on eettinen vaihtoehto, kun otetaan huomioon kaikenlaisen väkivallan aiheuttama elämän ja hyvinvoinnin kielteisyys.

Tekijä (t): Nell Noddings

Tiedoston lataaminen

"Minun ei tarvitse luoda syvää, kestävää, aikaa vievää henkilökohtaista suhdetta jokaiseen opiskelijaan. Minun on tehtävä olemaan täysin ja ei-valikoivasti läsnä opiskelijalle - jokaiselle opiskelijalle - kun hän puhuu minulle. Aikaväli voi olla lyhyt, mutta kohtaaminen on täydellistä. "

Tekijä (t): James S.Page

Tiedoston lataaminen

"Viime kädessä se, mikä tekee YK: n sitoutumisesta niin tärkeän, on symbolista: asiakirjoilla itsessään ei ole pakottavaa voimaa: Kuitenkin heidän voimansa, moraalinen suostuttelu, on ehkä kaikkein vaikutusvaltaisin, varsinkin jos rauha käyttää sitä voimakkaasti. kouluttajat. "

Tiedoston lataaminen

Opettakaa rauhaan päästäkseen rauhaan.

Tekijä (t): Betty Reardon

Tiedoston lataaminen

”Useimmat ... ovat yhtä mieltä siitä, ettei ole neutraalia koulutusta. Koulutus on sosiaalinen yritys, joka toteutetaan sosiaalisten arvojen toteuttamiseksi. Kysymys on, mitkä arvot on toteutettava koulutuksen avulla ja miten. "

Tekijä (t): Betty Reardon

Tiedoston lataaminen

"Ymmärränni rauhankasvatuksen yleisenä tarkoituksena on edistää sellaisen aidon planeettatietoisuuden kehittymistä, joka antaa meille mahdollisuuden toimia maailman kansalaisina ja muuttaa ihmisen nykyistä tilaa muuttamalla sosiaalisia rakenteita ja ajattelutapoja, jotka Tämän muutosvaatimuksen on mielestäni oltava rauhankasvatuksen keskipiste. "

Tekijä (t): Betty Reardon

Tiedoston lataaminen

"Ajatteleminen maailman mahdollisuudesta ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan kuvitteleminen ovat ydin positiivisen rauhan muodostavien olosuhteiden käsitteellistämisessä. Jos haluamme kouluttaa rauhaa, sekä opettajilla että opiskelijoilla on oltava jonkinlainen käsitys muuttuneesta maailmasta, jota varten koulumme. "

Tekijä (t): Betty Reardon

Tiedoston lataaminen

"Meidän on muutettava itseämme ja välitöntä todellisuuttamme ja suhteitamme, jos haluamme muuttaa sosiaalisia rakenteitamme ja ajattelutapojamme ... Emme voi saavuttaa muutosta, ellemme pysty ajattelemaan sitä."

Tekijä (t): Betty Reardon

Tiedoston lataaminen

"Rauhankasvatuksen perimmäinen tavoite on vastuullisten, sitoutuneiden ja huolehtivien kansalaisten muodostaminen, jotka ovat integroineet arvot jokapäiväiseen elämään ja hankkineet taidot puolustaa heitä."

Tekijä (t): Betty Reardon

Tiedoston lataaminen

"Jos kannatamme kaikkien ihmisten yhtäläistä arvoa ja arvokkuutta, meidän on myös hyväksyttävä heidän puutteensa sekä lahjansa ja kykynsä ja ymmärrettävä, että kaikki (jopa itsemme) pystymme muuttumaan. Kysymys on, kannustammeko me tekemään Uskon, että tämä motivaatio on ensisijaisesti koulutuksen, erityisesti rauhankasvatuksen, tehtävä. "

Tekijä (t): Betty Reardon

Tiedoston lataaminen

"Mitä kattavampaa rauhankasvatuksen määritelmää voimme tarjota kuin oppia oppimaan, toimimaan monimutkaisesti ja monimutkaisesti elämän rikkauden ja monimuotoisuuden lisäämiseksi?"

Tekijä (t): Joseph Rotblat

Tiedoston lataaminen

"Jotta sotavapaan maailman käsite tulisi yleisesti hyväksytyksi ja tietoisesti omaksutuksi tekemällä sota laittomaksi, tarvitaan koulutusprosessia kaikilla tasoilla: koulutusta rauhan puolesta; maailman kansalaisuutta koskeva koulutus. "

Tekijä (t): Dale T.Snauwaert

Tiedoston lataaminen

"Rauhankasvatuksen lähtökohtana on kosmopoliittinen usko siihen, että moraalinen yhteisö sisältää kaikki ihmiset, että kaikilla ihmisillä on moraalinen asema ja siten sota ja rauha, oikeudenmukaisuus ja epäoikeudenmukaisuus ovat maailmanlaajuisia moraalisia näkökohtia."

Tekijä (t): Felisa Tibbitts

Tiedoston lataaminen

"Ihmisoikeuksien teemat ja sisältö koulun opetussuunnitelmissa voivat olla kulttuuripolitiikan aiheiden muotoisia, joita opetuspolitiikka edellyttää, tai ne voidaan integroida olemassa oleviin aineisiin, kuten historiaan, kansalaisopetukseen, yhteiskuntatieteisiin ja humanistisiin tieteisiin. Ihmisoikeuskasvatusta löytyy myös taideohjelmista, epävirallisista klubeista ja koulutiloissa järjestetyistä erikoistapahtumista. "

Tekijä (t): Felisa Tibbitts

Tiedoston lataaminen

"Ihmisoikeuskasvatus on neuvotteleva, osallistava prosessi, jonka tarkoituksena on vahvistaa yksilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä."

Tekijä (t): Felisa Tibbitts

Tiedoston lataaminen

"Ihmisoikeuskasvatus on ihmisoikeuksia, ihmisoikeuksien kautta ja ihmisoikeuksia koskevaa koulutusta."

Tekijä (t): Felisa Tibbitts

Tiedoston lataaminen

"Seuraavat pedagogiatyypit edustavat ihmisoikeuskasvatuksen kannattajien mainostamia menetelmiä. Näitä menetelmiä voidaan soveltaa kaikentyyppisiin HRE: hin, mutta niitä käytetään kattavimmin aikuisopiskelijoiden oppimismalleissa. Kokemuksellinen ja toimintakeskeinen: oppijoiden houkutteleminen '' ennakkotieto ja sellaisten toimintojen tarjoaminen, jotka hyödyntävät oppijoiden kokemuksia ja tietoja; ongelman asettaminen: haastetaan oppijoiden aikaisemmat tiedot; osallistava: kannustetaan yhteisiä ponnisteluja käsitteiden selventämiseksi, teemojen analysoimiseksi ja toimintojen suorittamiseksi; dialektinen: vaatia oppijoita vertaamaan tietämystään muiden lähteiden kanssa; Analyyttinen: oppijoiden pyytäminen miettimään, miksi asiat ovat ja miten ne ovat syntyneet; Parantaminen: ihmisoikeuksien edistäminen henkilö- ja ihmissuhteissa; Strateginen ajattelu: oppijoiden ohjaaminen asettamaan omat tavoitteensa ja miettimään strategiset keinot niiden saavuttamiseksi; ja tavoite- ja toimintalähtöinen: oppijoiden salliminensuunnitella ja järjestää tavoitteisiinsa liittyviä toimia (ARRC, 2003). "

Tekijä (t): Rita Verma

Tiedoston lataaminen

Kriittisen rauhankasvatuksen pitäisi ihannetapauksessa häiritä normalisoitua jokapäiväistä ajattelua, jossa väkivaltaisia ​​muotoja "järjessä" kuulustellaan. Kun jokainen yksilö tunnistaa, että osallistumme yhdessä väkivaltaan ja kantamme vastuun sen muuttamisesta, kenties muutos on mahdollista.

Siirry alkuun