Opettajat väkivallattomuudesta

Ohjelman / kurssin / koulutuksen nimi: Opettajat väkivallattomuudesta

Organisaatio / laitos: Metta Center for Nonviolence

Logo
Ohjelman tyyppi:

Toistuva työpaja / koulutus

Kouluttajat väkivallattomuuteen on Mettan väkivallakeskuksen projekti. Me kuvittelemme maailmaa, jonka muuttaa tietoisuus jokaisen ihmisen todellisista mahdollisuuksista, jossa koko elämä on pyhää ja jossa kaikki sosiaaliset järjestelmämme toimivat sopusoinnussa maan kanssa. Näemme maailman, jossa konflikteja esiintyy harvoin, ja kun ne tapahtuvat, niihin voidaan aina puuttua väkivallattomuudella.

Mettan väkivallakeskus tarjoaa koulutusresursseja väkivallattomuuden turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä tunnistamalla, että kyse ei ole oikean henkilön saattamisesta vallalle vaan oikeanlaisen vallan herättämisestä ihmisissä. Edistämme ihmiskunnan korkeampaa kuvaa samalla kun annamme ihmisille mahdollisuuden tutkia kysymystä: Kuinka väkivalta toimii ja miten voin aktiivisesti osallistua onnellisempaan, rauhallisempaan yhteiskuntaan?

Opettajat väkivallattomuudesta tarjoavat työkaluja, resursseja ja verkkokursseja.

Siirry alkuun