Unesco ottaa käyttöön maamerkkiohjeita koulutuksen horisontaalisesta roolista rauhan edistämisessä

(Lähetetty uudelleen: UNESCO. 21. marraskuuta 2023)

Unescon 20 jäsenvaltiota hyväksyivät 2023. marraskuuta 194 suosituksen rauhaa, ihmisoikeuksia ja kestävää kehitystä edistävästä kasvatuksesta Unescon yleiskonferenssissa. Tämä on ainoa globaali standardointiväline, joka määrittelee, kuinka koulutusta tulisi käyttää kestävän rauhan aikaansaamiseksi ja inhimillisen kehityksen edistämiseksi 14 ohjaavan periaatteen avulla.

Suositus on ainutlaatuinen yhdistäessään kaikki koulutuksen ulottuvuudet ja yhdistäessään eri teema-alueita digitaaliteknologiasta ja ilmastonmuutoksesta tasa-arvokysymyksiin ja perusvapauksiin. Äskettäin hyväksytty teksti päivittää "1974” Suositus, joka melkein 50 vuotta sitten yhtenäinen jäsenvaltioita asettamassa koulutusta keskeiseksi rauhan ja kansainvälisen yhteisymmärryksen edistäjäksi. Viimeiset kaksi vuotta UNESCO on tarkistanut tämä visionäärinen työkalu sen varmistamiseksi vastaa tämän päivän suuriin haasteisiin ja tuleviin shokkeihin.

"Nykyään, kun kriisit polarisoivat yhteiskuntiamme, kun moninapainen maailmanjärjestys on edelleen väkivaltaisten konfliktien näyttämö, koulutuksen on enemmän kuin koskaan pysyttävä puolustavana suojana maailman murtumia vastaan ​​ja perustana kestävälle rauhalle", sanoi Unescon johtaja. Kenraali Audrey Azoulay. "Tämä sama vakaumus ohjaa edelleen Unescon toimintaa."

Suositus auttaa rakentamaan rauhanomaisempia, oikeudenmukaisempia, tasa-arvoisempia, tasa-arvoisempia, osallistavampia, demokraattisempia, terveempiä ja kestävämpiä yhteiskuntia, ja siitä tulee työkalu kaikille koulutuksen sidosryhmille saavuttaakseen Kestävän kehityksen tavoitteiden.

Visio ihmiskunnan ja rauhan kasvatuksesta

Suosituksessa tunnustetaan, että rauhaa ei rakenneta vain kansainvälisten neuvottelujen kautta, vaan myös koulun penkeillä, koulujen pihoilla ja urheilukentillä, taide- ja tiedekasvatuksen kautta ja läpi elämän. Koulutus kaikissa muodoissaan ja ulottuvuuksissaan kouluissa ja niiden ulkopuolella muokkaa sitä, miten näemme maailman ja kohtelemme muita, ja se voi ja sen pitäisi olla polku kestävän rauhan rakentamiseen. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi uudessa tekstissä hahmotellaan, mitä tarkalleen ottaen koulutustapoja on muutettava ja miten. Siinä määritellään 14 ohjaavaa periaatetta, joiden pitäisi ohjata koulutusjärjestelmien muutosta tulevina vuosikymmeninä.

Tarkistettu teksti, tuote jäsenvaltiot saavuttivat laajan yksimielisyyden aiemmin tänä kesänä, oli ensimmäinen aihe, josta keskusteltiin koulutustoimikunnassa. 194 Unescon jäsenvaltiota päätti yksimielisesti suositella sen hyväksymistä Unescon yleiskonferenssin 42. istuntoon mennessä. Lähes neljäkymmentä maata käytti puheenvuoron ilmaistakseen horjumattoman tukensa päivitetylle suositukselle. He myös ylistivät osallistavuutta ja osallistamista tarkistusprosessi, joka loi luottamuksen ilmapiirin maiden välille ja antoi niiden lopulta hyväksyä tekstin yksimielisesti.

”Maailmamme tarvitsee rauhan sanomaa nyt enemmän kuin koskaan. Koulutus voi ylläpitää ihmisten välisiä yhteyksiä. Nykyisessä tilanteessa emme voi jättää väliin tätä tilaisuutta todeta äänekkäästi ja selkeästi, että – täällä Unescossa – jäsenvaltiot sopivat visiosta ihmisyyttä ja rauhaa palvelevasta koulutuksesta. Maiden valtuuskuntien omistautuneella ja kovalla työllä onnistuimme muotoilemaan tekstin asiakirjaksi, jota jokainen jäsenvaltio voi kutsua omakseen", sanoi professori Charles Bosire, Kenian pysyvä edustaja Unescossa ja toimiston puheenjohtaja vuoden 1974 suosituksen tarkistus.

Vaikka jäsenvaltiot ovat vastuussa sen soveltamisesta kansallisella tasolla, UNESCO tukee niiden täytäntöönpanoprosesseja ja raportoi säännöllisesti ponnisteluistaan.

Mitä ainutlaatuista tarkistetussa suosituksessa on?

  • Siinä korostetaan voimakkaasti ihmisoikeuksia ja perusvapauksia ja integroidaan pohdittuja kysymyksiä keskeistä kestävän rauhan saavuttamisessa aikakautemme, kuten kestävä kehitys, ilmastonmuutos, monimuotoisuuden kunnioittaminen, sukupuolten tasa-arvo sekä media- ja tietolukutaito.

  • Se hahmottelee 14 ohjaavia periaatteita, konkreettisia oppimistuloksia ja painopistealueita koulutusjärjestelmän kaikkien osa-alueiden kokonaisvaltaiseen muotoilemiseen lainsäädännöstä ja politiikoista opetussuunnitelmien kehittämiseen, opetuskäytäntöihin, oppimisympäristöihin ja arviointiin. Siinä esimerkiksi korostetaan, että kriittisten luku- ja laskutaitojen lisäksi oppijoiden tulisi hankkia sellaisia ​​taitoja kuin empatia, kriittinen ajattelu, kulttuurienvälinen ymmärrys ja ympäristönhoito.

  • Se kattaa koulutustoiminnan kaikissa asetuksissa ja kaikilla tasoilla ja koko elämän ajan, joka yhdistää pisteet alueiden välillä, joita ei ole aiemmin tarkasteltu yhdessä. Esimerkiksi opiskelijoiden fyysisen ja henkisen terveyden sekä heidän kykynsä saada koulutusta ja saada koulutus, ilmastonmuutoksen vaikutukset koulutusjärjestelmään sekä luokkahuoneen ulkopuolella hankitun tiedon välinen yhteys.

  • Sitä voivat käyttää kaikki koulutuksen sidosryhmät – poliittisista päättäjistä ja opettajista epävirallisiin kouluttajiin ja perinteiden ylläpitäjiin – lähtökohtana heidän politiikkojensa, käytäntöjensä ja lähestymistapojen muuttamiseksi empaattisten ja osallistavien oppijoiden kehittämiseksi. Esimerkiksi tämän asiakirjan avulla opettajat voivat nähdä, kuinka oppituntisuunnitelmiaan voidaan mukauttaa tiettyjen aiheiden ja toimintojen integroimiseksi, tai paikalliset yhteisön johtajat voivat puolustaa tiettyjä muutoksia käytäntöihin ja opetussuunnitelmiin.

  • It tuo koulutusta ajan mukana, kun otetaan huomioon, miten maailma on muuttunut ja kehittyy edelleen tulevina vuosikymmeninä. Siinä otetaan esimerkiksi huomioon nykyajan ilmiöt, kuten lisääntyvä vihapuhe verkossa, ja hahmotellaan, mitä koulutuksen avulla voidaan tehdä oppijoiden sietokyvyn lisäämiseksi.

Liity kampanjaan ja auta meitä #SpreadPeaceEd!
Lähetä minulle sähköpostia:

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Siirry alkuun