Transformatiivisen koulutuksen rooli Unescon tulevaisuuden koulutusaloitteessa

(Lähetetty uudelleen: Silta47)

Unescon Futures of Education -aloite Tavoitteena on kannustaa ja kaapata maailmanlaajuinen keskustelu koulutuksen, oppimisen ja tiedon uudelleenkuvittamisesta yhä monimutkaisemmaksi ja arvaamattomammaksi maailmaksi. Transformatiivinen koulutus on tämän prosessin ydin. Se edistää yksilöiden, yhteisöjen ja järjestelmien muutosta ja tarvittavaa kehitystä ja on avain mielekkäiden ja kestävien muutosten toteuttamiseen.

Ensimmäinen käynnistettiin syyskuussa 2019 kestävän kehityksen korkean tason poliittisessa foorumissa (HLPF) vuonna New York, UNESCO nimitti riippumattoman kansainvälisen komission, jonka tehtävänä oli laatia yleinen raportti koulutuksen tulevaisuudesta julkaistavaksi vuonna 2021. Tämä raportti tarjoaa toimintasuunnitelman poliittisille päättäjille ja ammattilaisille.

Osana aloitetta UNESCO etsii monipuolista näkökulmaa koulutuksen ja oppimisen tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Ihmiset ympäri maailmaa kannustetaan johtamaan tai osallistumaan fokusryhmiin, jotka ilmoittavat komission loppuraportin.

Koska ilmoitukset ovat avoinna 30. kesäkuuta 2020 saakka, tämä on jännittävä tilaisuus sekä yksilöille että organisaatioille, jotka uskovat muuttuvan koulutuksen voimaan, mobilisoida sidosryhmänsä ja verkostonsa ja osallistua maailmanlaajuiseen keskusteluun siitä, mitä koulutuksen tulevaisuus voi ja pitäisi näyttää joltakin.

On useita tapoja osallistua tähän prosessiin. Ne, jotka ovat kiinnostuneita johtamaan neuvotteluryhmää, saavat Unescon helposti seurattavan helpotussuunnitelman ja raportointimallin. Voit kuitenkin lähettää kirjallisen vastauksen, taideteoksen tai täyttää lyhyen verkkokyselyn Unescon verkkosivustolla.

Kokemuksia Suomesta

Suomessa maailmanlaajuiseen kansalaiskasvatukseen osallistuva kansalaisyhteiskunta osallistui äskettäin Unescon Futures of Education -aloitteeseen kokoontumalla verkkokuulemiseen huhtikuussa. Järjestäjänä teeskentelen ja Fingon GCE: n edunvalvontakoordinaattorin Sanna Rekolan avustamana tämä työpaja yhdisti kansalaisyhteiskunnan ja GCE: n toimijat Suomessa kuvittelemaan, miltä oppimisen tulevaisuus voisi näyttää vuonna 2050.

Unescon tulevaisuuden koulutus video- asetti sävyn, jota seurasi Fingon asianajojohtajan ja Bridge 47: n puheenjohtajan Rilli Lappalaisen johdanto, joka kannusti osallistujia käyttämään mielikuvitustaan ​​kuvitellessaan tulevaisuuden näkökulmaa.

Osallistujia pyydettiin ensin jakamaan mielipiteensä toiveet ja huolet tulevaisuudesta. Vaikka monet kokivat optimistisesti uuden tekniikan suhteen ja lisääntyneen tietoisuuden maailmanlaajuisista keskinäisistä riippuvuuksista ja vastuista, he ilmaisivat myös huolensa ilmastonmuutoksesta, kasvavasta eriarvoisuudesta ja populismista, joka ajaa lyhyen aikavälin päätöksentekoa. Sitten heidät jaettiin pienempiin työryhmiin.

Ensimmäinen ryhmä päätti keskustella oppimisen ja koulutuksen tarkoitukseen. Heidän ideoihinsa kuului uteliaisuuden, luovuuden ja ennakkoluulottomuuden herättäminen, empatian merkitys muita ihmisiä ja planeettaa kohtaan, kyky reflektoida itseään ja oppia planeettaan negatiivisesti vaikuttavia käyttäytymismalleja ja asenteita sekä toimia muutoksen tekijöinä.

Toinen tarkasteltu ryhmä mitä meidän pitäisi oppia. He korostivat tarvetta kyetä unelmoimaan, olemaan utelias ja luova, oppimaan tekemään yhteistyötä muiden kanssa ja hankkimaan taidot ja tiedot tuntemaan ja toimimaan maailmankansalaisena.

Kolmas ryhmä tutki kuinka opimme, koskien tulevaisuuteen suuntautuneen lähestymistavan merkitystä ja sitä, miten voimme oppia koronaviruspandemiasta.

Viimeinen ryhmä katsoi missä opimme, jossa korostetaan, kuinka muodollisen, epävirallisen ja arkioppimisen arvon tunnustaminen tarkoittaa, että oppiminen voi tapahtua missä tahansa. Äskettäisen verkko-oppimisen myötä jotkut osallistujat ilmaisivat myös huolensa täysin digitalisoidusta koulutusjärjestelmästä, mikä viittaa siihen, että fyysisen ja verkkokoulutuksen välinen tasapaino olisi avainasemassa.

Lopuksi Fingo pyysi osallistujia pohtimaan, kuinka kansalaisjärjestöt ja kansalaisjärjestöt voivat olla muutoksen toimijoita koulutuksen ja oppimisen tulevaisuuden kannalta. "Vaikka nykyinen todellisuutemme saattaa tuntua melko epävarmalta, osallistujat tunsivat kuitenkin olevansa motivoituneita ja reagoivia, kun heille annettiin tehtäväksi kuvitella tulevaisuus kaukana nykypäivää", Sanna pohti. "Nykyinen kriisi osoittaa, että ihmiset ovat joustavia ja voivat sopeutua nopeasti kriisiin. Tämän pitäisi kertoa, miten suunnittelemme tulevaisuutta ”, hän totesi.

Online-työpajan suunnitelman mukauttaminen

Vaikka Unescon helpotussuunnitelman on tarkoitus ilmoittaa henkilökohtainen työpaja, tässä on Sannan tärkeimmät vinkit online-menestykseen:

  1. Anna itsellesi enemmän aikaa. Helpotussuunnitelman mukaan työpajan pitäisi kestää vain tunti, mutta Fingon verkkotyöpaja kesti kaksi ja puoli tuntia. Tämän oli määrä ottaa huomioon tekniset vaikeudet ja sallia tauko istunnon puolivälissä.
  2. Verkkotyökalut ovat ystäväsi! Seminaarin aikana osallistujat jaettiin työryhmiin käyttämällä Zoomin breakout room -toimintoa, ja osallistujat nauhoittivat keskustelut itse Jamboardilla.
  3. Useita ohjaajia. Vaikka Sana avasi työpajan, joku muu Fingosta tarjosi teknistä tukea Zoomille, joka vastasi puhehuoneiden hallinnasta ja seurasi chat-ruutua.
  4. Älä ohita jäänmurtajia. Sanna suosittelee, että viettää aikaa lämpenemiseen, koska pehmeät harjoitukset auttavat rakentamaan luottamuksellisen ympäristön ideoiden jakamiseksi etenkin muukalaisten keskuudessa.
  5. Hyödynnä tätä tilaisuutta. Fingo käytti myös tätä työpajaa pyytääkseen osallistujia miettimään, kuinka kansalaisyhteiskunta voi olla muutoksen toimija tulevaisuuden koulutuksessa - tärkeä kysymys, jota ei sisällytetty helpotussuunnitelmaan. Älä pelkää esittää kysymyksiä helpotussuunnitelman ulkopuolella, kunhan ne liittyvät keskusteluun.

Kuinka sitoutua

  • Kohderyhmä - Lataa Unescon kuulemisohjeet.
  • Tutkimus - Vastaa minuutin tutkimus Unescon verkkosivuilla.
  • Kirjallinen vastaus - Lähetä ajatuksesi koulutuksen tulevaisuudesta kirjoittaminen Unescon verkkosivuilla.
  • Kuvamateriaali - Luo taiteellinen kuvaus siitä, miltä koulutus, oppiminen ja tieto voivat näyttää vuonna 2050, ja lähetä se Unescon verkkosivustolle.
lähellä
Liity kampanjaan ja auta meitä #SpreadPeaceEd!
Lähetä minulle sähköpostia:

Liity keskusteluun ...

Siirry alkuun