Urheilu: Rauhan ja kestävän kehityksen kiihdytin kaikille

(Kuva: John Duffellin kautta / CC BY-SA)

(Lähetetty uudelleen: sportanddev.org. 24. syyskuuta 2020)

Pandemia on vaikuttanut suhteettomasti naisiin ja tyttöihin, pienituloisiin perheisiin, vanhuksiin, vammaisiin ja muihin syrjäytyneisiin ihmisiin, ja sama pätee urheilun ja pelin alaan.

Kuinka urheilu voi auttaa vähentämään COVID-19-pandemian vaikutuksia? Uusi Yhdistyneiden Kansakuntien raportti käsittelee tätä kysymystä.

Urheilu ja liikunta voivat auttaa vähentämään COVID-19-pandemian vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Urheiluohjelmiin ja -politiikkoihin sijoittaminen voi lisätä maailmanlaajuista sietokykyä tulevaisuuden maailmanlaajuisten sokkien torjumiseksi. Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin äskettäisessä raportissa kerrotaan miten.

Raportissa tarkastellaan edistymistä kohti urheilun kehittämistä ja rauhaa koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa ja hyödynnetään YK: n jäsenvaltioiden ja muiden tahojen panosta. Aluksi tunnustetaan haasteet, jotka COVID-19-pandemia on asettanut urheilumaailmalle. Näitä ovat taloudelliset, sosiaaliset ja terveydelliset vaikutukset huippu-urheiluun sekä häiriöt yleisön fyysiseen aktiivisuuteen. Pandemia on vaikuttanut suhteettomasti naisiin ja tyttöihin, pienituloisiin perheisiin, vanhuksiin, vammaisiin ja muihin syrjäytyneisiin ihmisiin, ja sama pätee urheilun ja pelin alaan. Kun taloudelliset kysymykset kohtaavat urheilualaa, naispuoliset urheilijat ja vammaiset urheilijat kärsivät eniten, koska nämä ohjelmat leikataan ensimmäisenä.

Lisäksi näihin samoihin ryhmiin vaikuttaa eniten kotona pysyminen, ja eristyneisyys, sosiaaliset rajoitukset ja kysymykset sopivien tilojen käyttämisestä fyysisen toiminnan harjoittamiseen ovat kärsineet vakavasti. Siksi hallitusten ja päättäjien on keskityttävä syrjäytyneiden ryhmien tietoiseen sisällyttämiseen urheilualan elvytyssuunnitelmiin.

Raportissa todetaan myös, että digitaalista tekniikkaa olisi käytettävä ja sovellettava urheilun parantamiseksi. Kun pandemia pakottaa maailman liikkumaan verkossa, urheilumaailman on sopeuduttava ja löydettävä tapoja käyttää digitaalista tekniikkaa kaikkien urheilun ja fyysisen toiminnan edistämiseksi.

Hallitusten ja päättäjien on keskityttävä syrjäytyneiden ryhmien tietoiseen sisällyttämiseen urheilualan elvytyssuunnitelmiin.

Raportti kuvaa urheilun mahdollisuuksia kehitykseen ja rauhaan osallistua COVID-19: n jälkeiseen maailmaan. Esimerkiksi hallitukset, yksityinen sektori ja urheiluorganisaatiot ovat pyrkineet henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, rauhankasvatukseen ja sukupuolten tasa-arvoon. Nämä osoittavat, kuinka urheilu voi toimia katalysaattorina sosioekonomiselle terveydelle, kehitykselle ja kestäville muutoksille.

Raportissa todetaan myös, kuinka urheilijat ja urheiluseurat ovat saaneet fanejaan ja tukikuntiaan tarjoamaan helpotusta ja tukea paikkakuntansa heikossa asemassa oleville jäsenille. Koska maailman tulevaisuus on edelleen epävarma, urheilulle olisi annettava henkilöstö- ja rahoitusresursseja kehitysorganisaatioille, joista monet ovat pieniä ja yhteisöpohjaisia.

Raportin loppuosa keskittyy tapoihin, joilla suuret kansainväliset järjestöt ja eri hallitukset ovat käyttäneet urheilua kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Näitä ovat Kansainvälinen työjärjestö (ILO), YK: n ympäristöohjelma, UNESCO, YK: n naiset, Kansainvälinen olympiakomitea, YK: n huumeiden ja rikollisuuden toimisto, Maailman terveysjärjestö (WHO) ja Kansainyhteisö.

Raportissa korostetaan hallituksen tukemia ohjelmia Saksasta ja Lesothosta Bangladeshiin ja Italiaan, joista suurin osa korostaa seuraavia tavoitteita:

  • Ihmisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen sekä osallisuuden ja tasa-arvon varmistaminen
  • Varmista, ettei kukaan jää jäljelle
  • Yhteiskuntien muuttaminen kestäviksi ja joustaviksi

Raportin lopussa on tärkeimmät havainnot ja suositukset. Näihin kuuluu, että hallitusten tulisi sisällyttää urheilu ja liikunta COVID-19-elvytyssuunnitelmiinsa ja kansallisiin kestävän kehityksen strategioihinsa. YK: n yksiköiden on myös edelleen tarjottava tutkimusta ja poliittista ohjausta hallituksille ja muille, jotka yrittävät sisällyttää urheilua rauhan ja kehityksen saavuttamiseksi. Lopuksi raportissa todetaan, että keskitettyjä tietoja ja tilastoja ei ole urheilusta. Yhdistyneet Kansakunnat käsittelevät tätä yhteistyössä Kansainyhteisön kanssa yhteisten indikaattoreiden kehittämiseksi mittaamaan, kuinka liikunta, liikunta ja urheilu voivat edistää sosioekonomista kehitystä.

Ole ensimmäinen kommentti

Liity keskusteluun ...