YK: n pääsihteerin seitsemäs kaksivuotiskertomus aseriisunnasta ja asesulusta

YK: n pääsihteerin seitsemäs kaksivuotiskertomus aseriisunnasta ja asesulusta

Pääsihteerin seitsemäs kaksivuotiskertomus aseriisunnasta ja asesulusta (A / 71/124) lähetettiin yleiskokouksen 71. istuntoon tarkastelemaan YK: n aseriisunta- ja asesulkuopetusta koskevan tutkimuksen suositusten täytäntöönpanoa. Ottaen huomioon kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden vastaanottamien lähetysten suuren määrän raporttiin sisällytettiin vain yhteenvedot.

[icon type = ”glyphicon glyphicon-share-alt” color = ”# dd3333 ″] Napsauta tätä päästäksesi raporttiin (pdf)
[icon type = ”glyphicon glyphicon-share-alt” color = ”# dd3333 ″] Napsauta tästä saadaksesi tietoa aseidenriisuntakoulutuksesta YK: n aseriisuntatoimistosta

Raportin esittely

1. Päätöslauselmansa 2/69 65 kohdassa, jonka otsikkona on ”Yhdistyneiden Kansakuntien tutkimus aseriisunnasta ja asesulun torjunnasta”, yleiskokous pyysi pääsihteeriä laatimaan raportin, jossa tarkastellaan yleissopimuksessa annettujen suositusten täytäntöönpanon tuloksia selvitys (A / 57/124) ja mahdolliset uudet mahdollisuudet aseriisunnan ja asesulkuopetuksen edistämiseen ja toimittaa se yleiskokoukselle seitsemänkymmentä ensimmäisessä istunnossa. Yhdistyneiden Kansakuntien tutkimuksen suositus 32 kannusti pääsihteeriä laatimaan kaksivuotiskertomuksen samalla tavalla.

2. Tutkimuksen suositus 31 kannusti muun muassa jäsenvaltioita ilmoittamaan aseistariisuntatoimistolle toimista, joihin on ryhdytty raportin suositusten täytäntöönpanemiseksi.

3. Tämä raportti sisältää pääsihteerin keräämät tiedot tutkimuksen suositusten täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa, Yhdistyneissä Kansakunnissa ja muissa kansainvälisissä, alueellisissa ja hallituksista riippumattomissa järjestöissä, ja sitä tulisi lukea yhdessä komission 34 suosituksen kanssa. tutkimus. Saatujen tietojen mukaan suosituksiin 1-6, 8, 12-15 ja 17-34 liittyvät toimet toteutettiin raportointikaudella. Asiakirjojen rajoittamista koskevien Yhdistyneiden Kansakuntien ohjeiden mukaisesti tämän raportin sisältämät tiedot sekä lisämateriaali ovat saatavilla osoitteessa www.un.org/disarmament/education.

4. Päätöslauselmallaan 69/71 yleiskokous pyysi myös pääsihteeriä toimittamaan edustajakokoukselle sen seitsemänkymmentä ensimmäisessä istunnossa kertomuksen Yhdistyneiden Kansakuntien aseriisunnan tiedotusohjelman toiminnan toteuttamisesta. Nämä kaksi raporttia tulee lukea yhdessä.

5. Yleiskokous vahvisti 1. yhdeksännessä ja seitsemännessä istunnossaan hyväksymissään päätöslauselmissa uudelleen aseriisunta-asioiden toimiston - Afrikassa, Aasiassa ja Tyynenmeren alueella sekä Latinalaisessa Amerikassa - kolmen alueellisen keskuksen hyödyllisyyden rauhan ja aseriisunnan kannalta. ja Karibia - levittämällä koulutusmateriaalia ja edistämällä ja toteuttamalla koulutusohjelmia. Kolmen aluekeskuksen erilliskertomukset edustajakokoukselle tarjoavat yksityiskohtaista tietoa niiden toiminnasta

6. Yhdistyneiden Kansakuntien aseistariisunta-apuraha-, koulutus- ja neuvontapalveluohjelma on edelleen aseriisunta-asioiden toimiston suurin vuotuinen koulutusohjelma. Erillinen raportti sen toiminnasta on toimitettu yleiskokoukselle sen 71. istunnossa (A / 95/XNUMX).

Raportin päätelmät

102. Hallitukset, kansainväliset järjestöt ja kansalaisyhteiskunnan ryhmät ovat jatkaneet digitaalisen sisällön lisäämistä ja uuden tekniikan, kuten sosiaalisen median työkalujen, käyttöä ja saatavuutta tiedon levittämiseksi ja tavoittamiseksi laajemmalle yleisölle. On huomionarvoista, että parannetut digitaaliset työkalut tarjoavat alustan kaksisuuntaiselle keskustelulle ja lisääntyneelle vuorovaikutukselle ja vaihdolle ryhmien välillä ja välillä ympäri maailmaa.

103. Hallitusten, paikallishallinnon, kansainvälisten, alueellisten ja osa-alueellisten järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden, myös akateemisten instituutioiden, välistä kumppanuutta on vahvistettu merkittävästi ja joissakin tapauksissa vakiinnutettu aseriisunnan ja asesulun estämisen edistämiseen.

104. Uudet tekniikat ja vahvistettu kumppanuus eri ryhmien välillä antoivat heille mahdollisuuden tavoittaa ihmisiä kaikkialta maailmasta, jotta he ymmärtäisivät aseriisuntaa ja asesulkua. 105. Tämä raportti sisältää huomattavan lisääntyneen palautteen kansalaisyhteiskunnan ryhmiltä, ​​mukaan lukien korkea-asteen akateemiset laitokset, niiden toiminnasta tietoisuuden lisäämiseksi joukkotuhoaseiden sekä laittomien pienaseiden ja kevyiden aseiden aiheuttamista uhista. On tärkeää tuoda keskustelu näistä kriittisistä kysymyksistä kaikkien maiden kouluille tiedottamaan ja valtuuttamaan nuoret tulemaan rauhanedustajiksi auttamalla heitä liikkeelle, toimimaan ja edistämään aseriisunnan ja asesulun leviämisen merkitystä.

Ole ensimmäinen kommentti

Liity keskusteluun ...