Etsi yhteistä maata: Maajohtaja - Norsunluurannikko

Etsi yhteistä maata: Maajohtaja - Norsunluurannikko

[icon type = ”glyphicon glyphicon-share-alt” color = ”# dd3333 ″] Vieraile hakemalla yhteistä maata saadaksesi lisätietoja ja hakeaksesi

Organisaatio

Search for Common Ground (SFCG) on kansainvälinen voittoa tavoittelematon konfliktien muutosorganisaatio. SFCG: n pääkonttori sijaitsee Washington DC: ssä ja Brysselissä Belgiassa. Sen tehtävänä on muuttaa tapa, jolla maailma käsittelee konflikteja, poispäin vastakkainasetteluista ja yhteistyöratkaisuista. SFCG sitouttaa kaikki konfliktin osapuolet monipuolisten työkalujen ja menetelmien avulla ymmärtämään erojaan ja toimimaan yhteisten piirteiden mukaisesti. SFCG: llä on maailmanlaajuisesti noin 750 työntekijää, ja se toteuttaa hankkeita 56 toimistosta 34 maassa Afrikassa, Aasiassa ja Lähi-idässä.

Organisaatio on jännittävä ja palkitseva paikka työskennellä, jossa työskentelee omistautunut ja innostunut henkilökunta. Liityt motivoituneeseen ja sitoutuneeseen henkilökuntaan, jolla on hyvä tiimihenki.

SFCG on työskennellyt Norsunluurannikolla vuodesta 2005 lähtien yleisenä tavoitteena tukea sovintoa ja palauttaa sosiaalinen yhteenkuuluvuus. SFCG käyttää interventioihinsa monia sidosryhmiä ja tekee yhteistyötä keskeisten sidosryhmien kanssa kansallisella ja paikallisella tasolla sosiaalisen muutoksen aikaansaamiseksi yhteistyössä. Kumppaneihimme kuuluvat valtion virastot, kansallinen vuoropuhelun totuuden ja sovinnon toimikunta (CDVR), YK: n virastot, perinteiset päälliköt ja yhteisön johtajat, naiset ja nuorisojärjestöt sekä 40 radioaseman verkosto eri puolilla maata. Yli 200 yhteisön johtajaa työskentelee kanssamme rauhan edistämiseksi koko Norsunluurannikolla. Vuonna 2015 SFCG sai Norsunluurannikon hallituksen huippupalkinnon.

Yhteenveto kannasta

Maajohtaja (CD) johtaa Norsunluurannikon koko ohjelmaa ohjelmallisesta ja operatiivisesta näkökulmasta sekä johtaa varainhankintaa ja lahjoittajasuhteita. Maajohtaja johtaa noin 15 henkilöä ja valvoo suoraan 4 virkaa, mukaan lukien talousjohtaja, ohjelmakoordinaattori, ohjelmakumppani ja seuranta- ja arviointipäällikkö.

CD raportoi Länsi-Afrikan aluejohtajalle ja tekee tiivistä yhteistyötä alueen eri osastojen, Brysselin ja Washingtonin, kanssa. Tehtävän sijainti on Abidjan, Norsunluurannikko, usein matkustamalla projektikohteisiin ja muihin kenttätoimistoihin.

Keskeiset tehtävät ja vastuut:

 • Määritä ohjelman painopisteet, suunnitelmat ja pitkän aikavälin strategia (läheisessä yhteistyössä SFCG: n aluejohtajan ja SFCG: n Norsunluurannikon henkilöstön kanssa)
 • Johtaa varainhankintaa lisäohjelmien toteuttamiseksi Norsunluurannikon ohjelmassa.
 • Valvo kaikkien ohjelmien toteuttamista, muokkaamalla ja mukauttamalla tarvittaessa alueellisen ryhmän kanssa (joka koostuu aluejohtajasta, alueellisesta ohjelmapäälliköstä ja alueellisesta talouspäälliköstä)
 • Varmista, että maaohjelmaa hallinnoidaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa, ennakoidaan aukkoja ja aloitetaan tarvittaessa toiminnan ja ohjelmoinnin mukautukset
 • Valvoo suoraan ja on vastuussa Norsunluurannikon ohjelman varainhoidosta ja terveydestä, mukaan lukien budjetin hallinta ja suunnittelu, noudattaminen ja taloudellinen raportointi.
 • Varmista, että luovuttajien asetuksia ja SFCG: n käytäntöjä ja menettelyjä noudatetaan
 • Varmista paikallisten lakien noudattaminen rekisteröinnin, verotuksen, työn ja muiden vaatimusten suhteen.
 • Rekrytoi, hallinnoi ja arvioi SFCG: n ohjelma- ja projektihenkilöstöä Norsunluurannikolla.
 • Valvo henkilöstön jäsenten jatkuvia valmiuksien kehittämistoimia erityisesti ohjelman ja budjetin hallinnoinnin aloilla.
 • Seurata ja arvioida eri hankkeiden ja koko ohjelman tuloksia, joita osittain tukee suunnittelun seuranta- ja arviointiryhmä.
 • Varmistetaan lahjoittajille korkealaatuinen raportointi luotettavan seuranta- ja arviointijärjestelmän perusteella ohjelman kokonaistulosten ja erityishankkeiden osalta.
 • Pysy ajan tasalla kansainvälisestä konfliktimuutoskentästä varmistaaksesi, että ohjelman työ pysyy innovatiivisena ja integroi parhaat käytännöt.
 • Edistää organisaation, sen tehtävän ja henkilöstön jatkuvaa kehittämistä jakamalla kokemuksia ja tietoja, erityisesti osallistumalla sen institutionaaliseen oppimiseen.

Henkilöstön hallinta ja kehittäminen

 • Kehitetään ja johdetaan joukko henkilöstön jäseniä (ulkomaiset, kansalliset ja kolmansien maiden kansalaiset) ja kumppaneita, mallintamalla etnisten ryhmien ja eri sidosryhmien välistä yhteistyötä, jota SFCG pyrkii edistämään
 • Osallistu korkeasti koulutetun henkilöstön rekrytointiin ja valintaan tarjoamalla tietoa alueellisista elin- ja työoloista sekä turvallisuusneuvotteluista.
 • Vahvistetaan kansallisen henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden valmiuksia osallistumalla SFCG: n perinteiseen konfliktinmuutosstrategiaan Norsunluurannikolla.
 • Huolehdi ympäristöstä, jossa henkilöstöä motivoidaan, valennetaan ja annetaan mahdollisuus toimia tehokkaasti erilaisissa tehtävissään.

Organisaation edustus

 • Toimi SFCG: n maakohtaisena edustajana
 • Kehitetään ja ylläpidetään ennakoivia, positiivisia ja ammatillisia suhteita kumppaniorganisaatioihin, muihin kansalaisjärjestöihin, lahjoittajiin, asiakkaisiin, keskeisiin valtion virkamiehiin, kansalaisyhteiskunnan ryhmiin jne.
 • Ylläpidä vastuullinen medianäkymä ohjelmatapahtumista ja SFCG-tehtävään liittyvistä asioista.
 • Pidä säännöllistä kirjallista ja suullista raportointia alueen ja pääkonttorin asiaankuuluville ryhmille keskeisissä maa-, alue-, ohjelma-, turvallisuus- ja henkilöstökysymyksissä

Turvallisuusvastuut

 • Kehitä ja ylläpidä kenttotoimistojen turvallisuussuunnitelma, mukaan lukien evakuointi.
 • Varmista, että maatoimisto ylläpitää terveellistä ja tuottavaa työympäristöä SFCG: n käytäntöjen ja menettelyjen mukaisesti.
 • Aseta maaohjelman turvahälytystaso säännöllisten riskinarviointien avulla ja varmistamalla, että koko henkilökunnalle ja vierailijoille ilmoitetaan nykyisestä turvallisuushälytystasosta, alueen uhista ja heidän vastuustaan.
 • Varmista, että koko henkilöstö saa turvallisuus- ja turvallisuuskoulutusta tilanteen mukaan.
 • Toimittaa tapahtumaraportit alueelliselle johtajalle ja operatiiviselle johtajalle tarkistettavaksi SFCG: n johtoryhmälle; Tähän tulisi sisältyä kaikki turvallisuuteen ja vakaviin terveydellisiin tapauksiin liittyvät tapaukset.
 • Varmista, että SFCG osallistuu paikallisiin kansalaisjärjestöjen turvaverkostoihin ja ylläpitää muita keskeisiä suhteita henkilöstön hyvän turvallisuuden ylläpitämiseksi.

Koska tehtävänkuvaukset eivät voi olla tyhjentäviä, tehtävänhaltijalta voidaan vaatia muita tehtäviä, jotka ovat pitkälti edellä mainittujen avaintehtävien mukaisia.

Vähimmäisosaaminen ja kokemus:

 • Ainakin kandidaatin tutkinto (ensisijainen maisteri) asiaankuuluvalla alalla (esim. Konfliktien muuntaminen, turvallisuustutkimus, media ja viestintä, sosiologia, valtiotiede, kansainvälinen kehitys tai siihen liittyvät alat).
 • Kokemus suurten projektien hallinnoinnista, useita avustuksia ja lahjoittajia hauraassa tilassa.
 • Osoitettu kokemus budjetoinnista, projektin kehittämisestä, varainhankinnasta, ehdotusten ja raporttien kirjoittamisesta sekä apurahojen hallinnasta.
 • Vähintään viiden vuoden kokemus asumisesta ulkomailla, mieluiten Länsi-Afrikassa; kokemus elämästä Norsunluurannikolla.
 • Tieto konfliktidynamiikasta Länsi-Afrikan alueella ja erityisesti Norsunluurannikolla.
 • Vähintään kymmenen vuoden kokemus ohjelman hallinnoinnista, sekä ohjelmallisesti että operatiivisesti, mieluiten tiedotusvälineisiin ja / tai konfliktien muutokseen liittyvistä kysymyksistä.
 • Menestys varainhankinnassa
 • Tärkeimpien avunantajien sääntöjen ja määräysten tuntemus sekä kyky hallita ja priorisoida usean avunantajan rahoitusta.
 • Kokemus tulosten keräämisestä ja raportointi-, seuranta- ja arviointijärjestelmien valvonnasta.
 • Kokemus monikulttuuristen tiimien johtamisesta mieluiten Afrikassa
 • Poikkeukselliset viestintä- ja ihmissuhdetaidot
 • Ongelmanratkaisutapa haastavissa tilanteissa
 • Kyky hoitaa useita tehtäviä samalla kun johtaa monimutkaista tiimiä
 • Ammattitason ranskan ja englannin kielen taito, kirjallinen ja puhuttu
 • Tiimihenki.

Saatavana aloittaa heti

Palkka:  Oikeasuhteinen koulutukseen ja kokemukseen erinomaisilla eduilla

Käytä:

Hakuaika: elokuu 8, 2016. Lähetä saatekirje, tämänhetkinen ansioluettelo, kolme viitteitä ja odotukset palkasta meidän kautta Sovellusjärjestelmä. Muista lisätä varhaisin aloituspäiväsi. Ole hyvä ja älä puheluita. Ainoastaan ​​haastatteluun kutsutut hakijat otetaan yhteyttä. Ulkomaalaisia ​​ja paikallisia kansalaisia ​​kannustetaan hakemaan. Katso verkkosivustomme www.sfcg.org tarkat tiedot työstämme.

Ole ensimmäinen kommentti

Liity keskusteluun ...