Tie rauhankasvatukseen: Rauha ja väkivalta lasten näkökulmasta

Ala-asteen oppilaat ymmärtävät rauhan käsitteen enimmäkseen henkilökohtaisessa ja yksilöllisessä mielessä ja he ymmärtävät väkivallan käsitteen suoraan sosio-kulttuurisena väkivaltaisena.

(Lähetetty uudelleen: International Education Studies Journal. 2018)

By Fatih Yilmaz

Yilmaz, F. (2018). Tie rauhankasvatukseen: Rauha ja väkivalta lasten näkökulmasta. International Education Studies, 11 (8), s. 141-152. DOI:10.5539/ies.v11n8p141

Abstrakti

On tärkeää omaksua rauhan käsite kulttuurina, kun ihmisoikeuksia, demokratiaa, rinnakkaiseloa ja monimuotoisuutta kunnioitetaan sosiaalisella tasolla. Erityisesti varhaisessa vaiheessa tämän käsitteen käyttöönotto yksilöille voi estää väkivaltaisia ​​kulttuureja saamasta sosiaalista tai yksilöllistä tukea. Tässä mielessä yksilöiden odotetaan levittävän rauhaa koulutuksen kautta ja jättävän väkivallan ulkopuolelle. Tässä tutkimuksessa yritettiin osoittaa, kuinka peruskoulun oppilaat kokevat rauhan ja väkivallan käsitteet jokapäiväisessä elämässään. On yritetty selvittää, miten oppilaat kuvaavat näitä käsitteitä kuvakuvassaan, kirjallisissa ja sanallisissa ilmaisuissaan. Tutkimus suunniteltiin laadulliseksi tutkimukseksi laadullisista tutkimusmenetelmistä. Tutkimukseen osallistui 68 peruskoulun oppilasta. Oppilaat ovat tunnistaneet neljä pääaihetta rauhankysymyksessä: ”yleismaailmallinen / yhteisöjen välinen rauha, ryhmien välinen / sosiaalinen rauha, henkilökohtainen rauha ja yksilöllinen rauha”. Näihin neljään pääaiheeseen liittyvää alateemaa on luotu 4. Väkivallasta on tullut esiin neljä pääteemaa: ”sosiaalis-kulttuurinen väkivalta, suora väkivalta, ryhmäväkivalta ja ekologinen väkivalta”. Näistä neljästä pääteemasta riippuen on esitetty kuusitoista alateemaa. On havaittu, että he ymmärtävät rauhan käsitteen yleisessä mielessä enimmäkseen henkilökohtaisessa ja yksilöllisessä mielessä ja väkivallan käsitteen suoraan sosio-kulttuurisena väkivaltaisena.

napsauta tästä päästäksesi artikkeliin

Ole ensimmäinen kommentti

Liity keskusteluun ...