Ei paluuta: Mitä ydinkokeiden jatkaminen voisi tarkoittaa uudelle normaaluudelle?

Toimittajan johdanto. Ydinaseiden leviämisen valvonnassa tapahtunut edistys ja pyrkimykset niiden poistamiseksi ovat vaarassa mahdollisuudesta ydinkokeiden jatkamiseen. Jos haluamme saavuttaa uuden normaaliuden, jota olemme alkaneet miettiä Corona-yhteydet, rauhanopetuksessa on kiinnitettävä vakavaa ja välitöntä huomiota tähän Abolition 2000 -julistukseen.

Lue Abolition 2000: n lausunto ydinkokeista

"Maailma ilman ydinaseita on ihmiskunnan yhteinen pyrkimys." Perustamislausuma Abolition 2000: sta, 1995

Ydinaseiden eksistentiaalinen uhka on COVID-aikaa edeltävän normaaliuden ehtojen joukossa, jolla ei ole sijaa uuden normaaliuden pyrkimyksissä. Tämä äskettäinen Abolition 2000: n lausuma (Ks. myös alle) annettiin vastauksena ilmoituksiin, että Yhdysvaltain hallinto on keskustellut ydinkokeiden jatkamisesta. Se on kutsu rauhanopettajille kokoamaan kaikki pedagogiset mahdollisuutemme pitää yllä tähän mennessä saavutettua maata kohti ydinaseiden poistamista. Se tulee kantapäähän Naisparlamentaarikkojen vetoomus joka sisältää vetoomuksen sotilaskustannusten, erityisesti ydinaseisiin liittyvien menojen, vähentämisestä (katso myösHaavoittuvuus ja virus: vasaran toinen pää”). Uhkana uudelle normaaluudelle on myös nopea tarkistaa Corona Connection on kansalaisten toimet ydinvoiman poistamiseksi; ja jatkamaan tarmokkaasti oppimista, joka kykenisi kansalaisia ​​johtamaan hallituksensa ratifioimaan Kattava testikielto ja Ydinaseiden kieltämistä koskeva sopimus. Tätä tutkimusta suorittavat rauhanopettajat saattavat haluta oppijoiden tarkastelemaan näitä sopimuksia ja muita ydinaseita käsitteleviä.

Tiedustelu ydinkokeiden jatkamisen seurauksista ja mahdollisista vaihtoehdoista

Toivomme, että kaikki rauhanopettajat sisällyttävät tämän lausunnon ja perustamislausuma Abolition 2000: sta, samoin kuin asiaankuuluvat perussopimukset, peruslukuna, joka ohjaa rauhan oppijoita tutkimalla ydinkokeiden jatkamisen seurauksia ja mahdollisia seurauksia. Seuraavassa on kyselyjä, jotka saatetaan sisällyttää kyselyyn:

Normatiiviset kyselyt: Ydinaseiden poistamista kannattavien ja testien jatkamista harkitsevien välillä on arvoyhteyksiä.

  1. Mitä voimme nimetä ympäristöön liittyviksi, sosiaalisiksi ja poliittisiksi arvoiksi, jotka ovat poissulkijoiden ja testaajien kannattajien hallussa? 
  2. Mitkä normatiiviset normit eli sopimukset ja kansainväliset sopimukset on hyväksytty lakkauttavien arvojen seurauksena? Huomaa erityisesti kattavan testikieltosopimuksen määräykset, mukaan lukien ne, jotka on tiivistetty tähän lausuntoon ja ydinaseiden kieltosopimukseen. 
  3. Mitkä normit ja kansainväliset standardit ovat ja mitä ydinkokeet ovat rikkoneet, kun otetaan huomioon ydinkokeiden vaikutukset testauspaikkojen ympäristöön ja väestöön. 

Strategiset kyselyt: Ydinkokeiden politiikan määräävät suurelta osin ristiriitaiset turvallisuuskäsitykset ja uhkauskäsitykset, jotka johtavat ristiriitaisiin kansallisen turvallisuuden strategioihin ja suunnitelmiin.

  1. Mitkä uhkakäsitykset todennäköisesti tukevat ydinkokeiden jatkamista? Mitä vaaroja testauksen puolestapuhujien mielestä voidaan torjua kehittämällä ydinaseita edelleen?
  2. Mitä poistamista harjoittavat kokevat uhkina, joihin he ryhtyivät? Mitkä vaihtoehtoiset strategiat ja suunnitelmat voivat taata kansallisen turvallisuuden näiden uhkien valossa?
  3. Mitä koulutus- ja poliittisia strategioita voidaan edistää vuoropuhelun helpottamiseksi, joka voisi johtaa näiden erojen ratkaisemiseen ja kansalaisten saattamiseen yhteen yhteisten turvallisuuskäsitysten ympärille? Mikä turvallisuuskäsitys on strategian ydinvalmius, joka voidaan parhaiten taata ydinaseen jatkotestauksella ja kehittämisellä? Mikä turvallisuuden käsite on poistamisen strategian taustalla?

Käsitteelliset / spekulatiiviset kyselyt:    Lausunnossa todetaan, että Yhdysvaltojen testauksen jatkaminen provosoi muita ydinkansakuntia tekemään samoin, mikä lisää aseiden todellisen käytön jatkuvasti kasvavaa uhkaa.

  1. Mitä skenaarioita saattaa kehittyä, yhden tai useamman muun kansakunnan tulisi päättää jatkaa testausta? Harkitse useiden testien mahdollisuuksia eri puolilla maailmaa, ydinsodan todennäköisyyttä ja "ydintalven, nälänhädän, ihmiskunnan melkein sukupuuttoon" mahdollisuuksia.
  2. Kuinka uusiutunut ydinasekilpailu tuottaisi sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristöön liittyvien seurausten lisäksi, miten uudelleen aloittaminen voisi vaikuttaa taloudellisen pääoman kehitykseen CLAIPin uusi normaalisuus? Kuinka se voi vaikuttaa ilmastokriisiin? Näetkö ihmisoikeusvaikutuksia?
  3. Mitä vaikutuksia kansainvälisiin suhteisiin ja maailmanlaajuisen solidaarisuuden mahdollisuuksiin uuden, ihmisten turvallisuuteen perustuvan normaalin suhteen voisit spekuloida uudistetun asevarustelun seurauksena?

Yhteenveto uuden normaalin vaihtoehtoisen tulevaisuuden mahdollisuuksista

Valmistautuessaan seuraavaan keskusteluun oppijat saattavat nähdä Abolition 2000: nAjattelemisen”(Sarja videoita Abolition 2000 -verkoston jäsenet esittävät ajatuksiaan "Ydinvoiman poistaminen COVID-19-maailman jälkeisessä maailmassa", kiinnittämällä erityistä huomiota Vanda Proskovan nuorisoverkoston esitykseen.

Tunnustamalla, että ydinaseet voidaan hillitä ja lopulta poistaa vain kansalaisyhteiskunnan ja vastuullisten kansalaisten jatkuvan, yhteisen yhteistyön avulla, miten COVID-ohjelman jälkeisen mobilisoinnin skenaario näiden tavoitteiden saavuttamiseksi voisi toimia? Missä muodossa menestyvä maailmanlaajuinen liike kaikkien ydinkokeiden kieltämiseksi ja ydinaseiden poistamiseksi voi olla? Kuinka tällainen liike voi vahvistaa pyrkimyksiä luoda "uusi normaalisuus"? Mikä rooli koulutuksella voi olla? Mikä voisi olla maailmanlaajuisen turvallisuuden tila, jos riittävän kansakuntien olisi ratifioitava kattava koekielto voimaantulemiseksi? Mitä sinä ja muut, jotka etsitte maailmaa, jossa ei ole ydinaseita, voisivat tehdä saadakseen aikaan laillisen CBT: n asettamat normit?


Ehdottomasti ei voida hyväksyä: Ydinräjähdystestaus aloitettiin uudelleen

Lausunto Abolition 2000 -verkoston vuosikokouksesta ydinaseiden poistamiseksi

(lataa tämän lausunnon pdf-tiedosto)

Ydinräjähdystestien jatkamista ei voida hyväksyä. Jopa ydinkokeiden uudelleen keskusteleminen on vaarallisesti epävakaa. Uutisraporttien mukaan tällaisia ​​keskusteluja on kuitenkin viime aikoina pidetty Trumpin Valkoisessa talossa. Yhdysvaltojen ydinkokeiden jatkaminen johtaisi muiden valtioiden - mahdollisesti Kiinan, Venäjän, Intian, Pakistanin ja Korean demokraattisen kansantasavallan - testauksiin. Se nopeuttaisi syntyvää ydinasekilpailua ja vahingoittaisi näkymiä ydinaseiden valvontaneuvotteluissa. Ydinräjähdystesti on itsessään eräänlainen uhka. Testaus aiheuttaisi pelkoa ja epäluottamusta ja vakiinnuttaisi riippuvuuden ydinaseista. Se siirtäisi maailman pikemminkin kuin ydinaseettomaan maailmaan. Ydinräjähdystestausta ei saa tapahtua, eikä sen mahdollisuudesta saa olla edes signaaleja. Sen sijaan kattava ydinkokeiden kieltosopimus olisi saatettava voimaan.

Tämä jakso liittyy maailman ydinaseiden valtioiden jatkuvaan ydinvoimien parantamiseen. Sitä tukee laaja laboratoriotutkimus ja kokeilu, joka osittain korvaa toimintoja, joita ydinräjähdystestaus on palvellut. Joten vaikka vaadimme, että tällaista testausta ei jatketa, meidän on tunnustettava meneillään olevalle ydinaseyritykselle ominaiset vaarat. Nämä vaarat ovat nyt enimmäkseen yleisön näköpiirissä ja median vähäisen valvonnan alaisia, mutta ne ovat todellisia. Myös heihin on puututtava, mikä lopulta edellyttää ydinaseiden maailmanlaajuista poistamista.

Luonut yhtiökokouksen puolesta:

John Burroughs, toimitusjohtaja, ydinalan lakimiesten komitea
Daniel Ellsberg, kirjoituksen The Doomsday Machine: Confessions of a Nuclear War Planner
Andrew Lichterman, vanhempi tutkimusanalyytikko, Läntisten osavaltioiden oikeudellinen säätiö

 

lähellä

Liity kampanjaan ja auta meitä #SpreadPeaceEd!

Ole ensimmäinen kommentti

Liity keskusteluun ...