EU:n ja YK:n yhteinen julkilausuma kansainvälisenä konfliktien seksuaalisen väkivallan poistamisen päivänä (19. kesäkuuta)

Lue lisää kansainvälisestä seksuaalisen väkivallan poistamisen päivästä konflikteissa

"Hyökkäämätön sitoutuminen": artikulaatiosta rauhantoimintaan

Osavaltiot ja valtioiden väliset järjestöt ovat taipuvaisia ​​käsittelemään ongelmia antamalla suuria lausuntoja. Alla oleva yhteinen julkilausuma on rauhanopettajien lukemisen arvoinen pohjana tutkimukselle naisten ihmisoikeuksien kiinteästä suhteesta oikeudenmukaisen ja vakaan rauhan saavuttamiseen. Sitä voitaisiin myös käyttää helpottamaan käytännön mahdollisuuksien arviointia tämän lausunnon antaneiden "horjumattoman sitoumuksen" täyttämiseksi.

Mitä valtioilta vaadittaisiin todella tukemaan uhreja ja lopettamaan rankaisemattomuuden? Millä todennäköisyydellä tässä lausunnossa esitetyt erityiset toimet ovat organisoidun ja täysin rahoitetun poliittisen toiminnan perusta? Mitä voi vaatia kansalaisyhteiskunnalta saada valtiot tekemään ja toteuttamaan tällaista politiikkaa? Mitä oppimista saattaisi tarvita kansalaisyhteiskunnan onnistumiseksi? Mikä tärkeintä, kuinka tällaiset politiikat voitaisiin ottaa huomioon tarkoituksellisessa siirtymisessä oikeudenmukaiseen ja kestävään rauhaan, johon valtiot ovat myös sitoutuneet.

Naisten rauhanpuolustajat ovat vuosikymmenten ajan valittaneet äänekkäästi seksuaalista väkivaltaa, joka on olennainen osa aseellista konfliktia. Kuten Cora Weiss on usein huomauttanut: "Et voi lopettaa raiskausta sodan jatkuessa." Seksuaalinen väkivalta on tarkoituksellinen sodan strategia. Tässä mainitut naisenahkaiden kulttuuriset juuret tunnustetaan laajalti. Mutta vain vähän huomiota on kiinnitetty globaaliin turvallisuusjärjestelmään, joka toteuttaa kulttuuria, patriarkaatin tuotetta, joka vallitsee useimmat ihmisyhteiskunnat ja instituutiot.

Aihetta käsitellyssä kansalaisjärjestöistunnossa vuosikymmeniä sitten esitin joitain seuraavista havainnoista, jotka minun on pakko toistaa, kun tarkastelemme tätä lausuntoa, ja pyysin rauhanopettajia ja heidän ohjaamiaan oppijoita harkitsemaan ja arvioimaan seuraavia väitteitä:

  • Jotta seksuaalinen väkivalta saataisiin lopullisesti loppumaan aseellisissa konflikteissa, meidän on lopetettava aseellinen konflikti.
  • Aseellisen konfliktin lopettamiseksi meidän on lakkautettava sodan instituutio;
  • Sodan poistamiseksi meidän on saavutettava yleinen yleinen ja täydellinen aseistariisunta kansainvälisen oikeuden mukaisesti;
  • Aseesta riisutun kansainvälisen turvallisuusjärjestelmän ylläpitämiseksi meidän on mukautettava tällä hetkellä toimivaa kansainvälistä lainsäädäntöä ja instituutioita sekä suunniteltava uudet, joita mahdollisesti tarvitaan;
  • Vaadittujen instituutioiden mukauttaminen ja suunnittelu edellyttää toimia koulutetulta globaalilta kansalaisyhteiskunnalta, joka on sitoutunut muuttamaan sotajärjestelmän;
  • Sotajärjestelmän muutokseen kouluttaminen vaatii rauhanopettajilta "horjumatonta sitoutumista".

Viime sunnuntaina julkaistun kesäkuun 12. päivän elokuvan nimen sanoin "Se on meidän käsissämme!" (BAR, 6)

EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Josep Borrellin ja konfliktien seksuaalisesta väkivallasta vastaavan YK:n erityisedustajan Pramila Pattenin yhteinen julkilausuma kansainvälisen seksuaalisen väkivallan poistamispäivänä konflikteissa

Lehdistötiedote: välittömään julkaisuun
Bryssel/New York, 17. kesäkuuta 2022

Kansainvälisenä konfliktien seksuaalisen väkivallan poistamisen päivänä Yhdistyneet Kansakunnat ja Euroopan unioni yhtyvät äänensä ja kehottavat kansainvälistä yhteisöä nopeuttamaan toimiaan konflikteihin liittyvän seksuaalisen väkivallan kitkemiseksi ja pelastamaan seuraavat sukupolvet tältä vitsaukselta.

Viestimme on selvä: on aika siirtyä reaktiivisten lähestymistapojen ulkopuolelle ja puuttua seksuaalisen väkivallan taustalla oleviin syihin ja näkymättömiin tekijöihin, kuten sukupuoleen perustuvaan syrjintään, eriarvoisuuteen ja syrjäytymiseen sekä haitallisiin sosiaalisiin normeihin, jotka liittyvät kunniaan, häpeään ja uhrien syyttäminen.

Olemme syvästi järkyttyneitä Ukrainan sodan vaikutuksista siviilien elämään, ja olemme syvästi huolissamme tuskallisista henkilökohtaisista todistuksista ja lisääntyvistä seksuaalisesta väkivallasta. Tuomitsemme jyrkästi tällaiset rikokset ja vaadimme väkivallan välitöntä lopettamista. Aseelliset selkkaukset ja joukkosiirtolaisuudet lisäävät kaikenlaisen seksuaalisen väkivallan sekä seksuaalista hyväksikäyttöä varten käytävän ihmiskaupan riskiä, ​​joka vaikuttaa suhteettomasti naisiin ja tyttöihin ja saalistaa sodan turvaa hakevia.

Olemme myös nähneet viime vuoden aikana lisääntyneen militarisoitumisen, mukaan lukien vallankaappausten ja sotilaallisten valtausten epidemia Afganistanista Guineaan, Maliin, Myanmariin ja muualle, mikä on kääntänyt kelloa taaksepäin naisten oikeuksissa. Vaikka uudet kriisit pahenevatkin, sodat eivät ole lakanneet muualta, kuten Keski-Afrikan tasavallasta, Kongon demokraattisesta tasavallasta, Somaliasta, Etelä-Sudanista, Syyriasta tai Jemenistä. Niitä leimaavat hälyttävät konflikteihin liittyvät seksuaaliset väkivaltaisuudet, joita käytetään sodan ja terrorin taktiikkana, poliittisen sorron välineenä sekä uhkailun ja koston muotona etulinjan toimijoita ja aktivisteja vastaan. On tärkeää edistää suojaavaa ympäristöä, joka ehkäisee ja ehkäisee seksuaalista väkivaltaa ensisijaisesti ja mahdollistaa turvallisen raportoinnin ja asianmukaisen reagoinnin. Ennaltaehkäisy on paras suojamuoto, mukaan lukien itse konfliktien ehkäisy.

On ehdottoman tärkeää edistää vaarassa olevien yksilöiden ja yhteisöjen sietokykyä, jotta niitä voidaan auttaa kestämään taloudellisia ja turvallisuusshokkeja, ja olla strategisesti tekemisissä valtion ja ei-valtiollisten toimijoiden kanssa kansainvälisten normien ja standardien noudattamisen varmistamiseksi. Tähän on sisällyttävä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaisten varo- ja ehkäisevien toimenpiteiden toteuttaminen siviiliväestön, heidän omaisuutensa ja välttämättömän siviiliinfrastruktuurin, mukaan lukien terveydenhuoltolaitokset, säästämiseksi hyökkäyksiltä.

Tarvitaan kiireesti kohdennettuja toimia ennaltaehkäisyn tehostamiseksi poliittisten ja diplomaattisten toimien avulla seksuaalisen väkivallan torjumiseksi tulitauon ja rauhansopimusten yhteydessä. seksuaalisen väkivallan ennakkovaroitusindikaattoreiden käyttö seurantaa, uhka-analyysiä ja varhaista reagointia varten; pienaseiden ja kevyiden aseiden virran rajoittaminen; sukupuoleen reagoiva oikeus- ja turvallisuusalan uudistus, mukaan lukien tarkastukset, koulutus, käytännesäännöt, nollatoleranssipolitiikka, sukupuolten välinen tasapaino sekä tehokas valvonta ja vastuuvelvollisuus; ja vahvistaa eloonjääneiden ja kärsineiden yhteisöjen ääntä, mukaan lukien naisten ihmisoikeuksien puolustajien ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tukeminen.

Tänä päivänä olemme yhtenäisiä horjumattomassa sitoumuksessamme tukea eloonjääneitä ja lopettaa tekijöiden rankaisematta jättäminen. Meidän on varmistettava, että niitä ei unohdeta risteävien kriisien ilmapiirissä, mukaan lukien maailmanlaajuinen pandemian toipuminen, ja rajalliset resurssit. Meidän on varmistettava, että kansainvälinen oikeus ei ole tyhjä lupaus. Syyttäminen voi auttaa muuttamaan vuosisatoja vanhan näiden rikosten rankaisematta jättämisen kulttuurin pelotteen kulttuuriksi. Yhteiskunttien on nähtävä selviytyneet oikeuksien haltijoina, joita on kunnioitettava ja valvottava sodan ja rauhan aikana.

Mediakysymyksiä varten ota yhteyttä:
Géraldine Boezio
YK:n seksuaalista väkivaltaa käsittelevän erityisedustajan toimisto, New York
geraldine.boezio@un.org

lähellä

Liity kampanjaan ja auta meitä #SpreadPeaceEd!

Ole ensimmäinen kommentti

Liity keskusteluun ...