Johdanto 2 Aseriisunta: Videosarja

(Lähetetty uudelleen: Yhdistyneiden Kansakuntien aseriisuntatoimisto.)

Tietoa meistä

Miksi aseriisunnalla on merkitystä? Aseiden saatavuus ei välttämättä aiheuta konflikteja, mutta se voi kannustaa, tehostaa ja pidentää sitä. Aseriisunnalla ja asevalvonnalla on kriittinen rooli kriisien ja aseellisten konfliktien estämisessä ja lopettamisessa. Aseriisunnan purkaminen voi myös vähentää valtavaa taloudellista taakkaa yhteiskunnille. Tiesitkö, että yhden varkainhävittäjän hinta riittää 200,000 XNUMX lapsen kouluttamiseen?

# Intro2Disarmament -videosarja koostuu viidestä lyhyestä videosta, jotka selittävät kuinka aseriisunta edistää turvallisempaa, rauhallisempaa ja kestävämpää maailmaa helposti ymmärrettävällä tavalla.

Selitysvideot löytyvät aseriisunta-asioiden toimiston omistetulta aseriisuntakoulutuksen verkkosivulta tästä.

VIDEO 1 Mikä on aseriisunta?

Maat ovat historiansa aikana pyrkineet aseriisuntaan pysäyttääkseen asekilpailut, rakentamaan luottamusta ja suojellakseen ihmisiä haitoilta. Aseriisunta on ollut keskeistä Yhdistyneiden Kansakuntien toiminnassa sen perustamisesta lähtien, ja se on ratkaisevan tärkeää turvallisemman ja rauhallisemman maailman rakentamiseksi. Mutta mikä oikeastaan ​​on aseriisunta? Tämä video esittelee yleisölle ideoita ja käsitteitä aseriisunnan ja asevalvonnan taustalla.

Katso se

VIDEO 2 Aseriisunta 21-luvulla - Yleiskatsaus aseriisunnan toimintaohjelman pilareihin

Tämä video tutustuttaa yleisöt "Yhteisen tulevaisuutemme turvaamiseen", pääsihteerin aseriisuntaohjelmaan. Esityslista perustuu neljään keskeiseen pilariin, jotka on suunniteltu tuomaan aseriisunnan tavoitteet 21-luvulle. Tässä videossa tarkastellaan kutakin pilaria, miten lähestymme aseriisuntaa tänään.

Katso se

VIDEO 3 Kuinka aseriisunta ja aseiden hallinta toimivat?

Tässä videossa tarkastellaan nykyaikaisen aseistariisunnan ja asevalvonnan taustalla olevia prosesseja ja mekanismeja sekä sitä, miten toimimme yhdessä aseriisunnan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Katso se

VIDEO 4 Aseriisunta ja kestävän kehityksen tavoitteet

Tässä tarkastellaan aseidenriisunnan ja asevalvonnan keskeistä roolia kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Katso se

VIDEO 5 Kuinka tarttua

Tässä videossa tarkastelemme, kuinka yksilöt voivat toimia aseidenriisunnan kanssa, sekä yhteistyön ja koordinoinnin vahvistamisen tärkeyttä kaikilla tasoilla. Tarkastelemme myös tarvetta olla yhteydessä monipuolisempiin ryhmiin tuodaksemme uusia näkökulmia, asiantuntemusta ja ideoita.

Katso se

miten 1

  1. Jotkut meistä kolmannen maailman maiden vakinaisista kansalaisista tarvitsevat käytännön toimia aseriisunnan tekemisessä yhteisön / maan tasolla.

Liity keskusteluun ...