Mielenterveys- ja koulutusalojen integrointi väkivaltaisen ääriliikkeen torjuntaan

Mielenterveys- ja koulutusalojen integrointi väkivaltaisen ääriliikkeen torjuntaan

Tutkimuksen suorittaa START: National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism 
Tutkijat: Stevan Weine & William Braniff

[icon type = ”glyphicon glyphicon-share-alt” color = ”# dd3333 ″] Käy START -sivustolla saadaksesi lisätietoja

Tiivistelmä: 

Tutkimuskysymys: Kuinka voimme ottaa mielenterveyden ja koulutuksen ammattilaiset mukaan väkivaltaisten ääriliikkeiden torjuntaan? Onko muilta interventio -ohjelmilta opittavaa?

Yhä enemmän huomiota on kiinnitetty tarpeeseen laajentaa mielenterveydenhuollon roolia väkivaltaisten ääriliikkeiden torjumisessa. Mielenterveys- ja koulutusalojen sisällyttäminen väkivaltaisten ääriliikkeiden torjuntaan tarjoaa merkittävää potentiaalia ennaltaehkäisy- ja interventiovalmiuksien parantamiseen. Tehokas toiminta edellyttää kuitenkin parempaa ymmärrystä siitä, miten koulutuksesta ja mielenterveydestä johtuvat varat ja varaukset sovitetaan yhteen CVE -tarpeiden ja -tapahtumien kanssa. Ehdotetussa teoksessa suoritetaan järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus ja kootaan kohdennettu työpaja, johon osallistuvat CVE-, lainvalvonta-, mielenterveys- ja koulutusalan ammattilaiset, mukaan lukien edustajat kolmesta CVE -pilottikaupungista. Se tuottaa lyhyessä ajassa lyhyen konferenssikertomuksen ja lyhyen sekä kohdennetut ristikoulutuksen alkeet CVE: lle, mielenterveydelle ja koulutuksen ammattilaisille. Ristikoulutus tarjoaa CVE-, mielenterveys- ja koulutusalan ammattilaisille alukkeita muiden alojen asiaankuuluvista avainkäsitteistä, oletuksista ja lähestymistavoista, jotta kunkin alan harjoittajat voivat saada tietoisemman ja realistisemman ymmärryksen toisesta. (Huomaa: ristikoulutus perustuu aiempaan tutkimukseen, parhaisiin käytäntöihin ja koulutuskokemukseen eikä pelkästään tämän hankkeen rahoittamiin kirjallisuuskatsauksiin ja työpajoihin). 

Projekti tuotti:

Ensisijaiset havainnot: 

Kolme keskeistä havaintoa olivat:

  1. yhteisöillä on oltava sananvaltaa siitä, miten priorisoida ja järjestää toimia, joiden tarkoituksena on vahvistaa niitä;
  2. strategioita väkivaltaisten ääriliikkeiden uhan torjumiseksi on organisoitava ja johdettava yhteisöpohjaisilla monitieteisillä ryhmillä, jotka hyödyntävät mielenterveyden, kansanterveyden, uskonnon, koulutuksen ja lainvalvonnan kehyksiä ja korjaustoimenpiteitä; ja
  3. Pyrkimyksissä torjua väkivaltaisia ​​ääriliikkeitä olisi omaksuttava kokonaisvaltainen lähestymistapa yhteisön turvallisuuden edistämiseksi, joka sisältää ideologisesti inspiroidun väkivaltaisen ääriliikkeen yhtenä monista väkivallan muodoista, jotka kärsivät yhteisöjä.
Metodologia: 

Tässä hankkeessa tarkasteltiin koulutus- ja mielenterveyskirjallisuutta moniammatillisella tiimillä, mukaan lukien koulutus- ja mielenterveysammattilaiset (N = 5). Haku keskittyi vuoden 1985 jälkeiseen englanninkieliseen kirjallisuuteen. Toistuvaa konsensusprosessia käytettiin tunnistamaan keskeiset käsitteet ja parhaat käytännöt, jotka voisivat mahdollisesti edistää terveiden, kestävien yhteisöjen kehittämistä ja torjua kohdennettua väkivaltaa.

Useita aiheita koulutuksesta ja mielenterveydestä tunnistettiin ja sisällytettiin yhdeksi kokonaisuudeksi. Kirjallisuuskatsauksen tulokset esiteltiin ja niistä keskusteltiin kaksipäiväisessä kokouksessa, jota tukee sisämaan turvallisuuden osaston tiede- ja teknologiaosaston yliopisto-ohjelmien toimisto ja joka koostuu koulutuksen, mielenterveyden, lainvalvonnan, liittovaltion virastojen ja muslimien asiantuntijoista yhteisöjä (N = 25). Tämä kokous johti tarkistettuun kehykseen, raporttiin ja muuhun levitettävään materiaaliin.

[icon type = ”glyphicon glyphicon-share-alt” color = ”# dd3333 ″] Käy START -sivustolla saadaksesi lisätietoja

lähellä

Liity kampanjaan ja auta meitä #SpreadPeaceEd!

Ole ensimmäinen kommentti

Liity keskusteluun ...