Viisi lupausta rauhan tueksi, jotka jokaisen koulun tulisi rohkaista oppilaitaan ottamaan vastaan

(Lähetetty uudelleen: The Times of India. 21. syyskuuta 2023)

By Sanjay Sharma 

Nyt on hetki pohtia rauhan voimaa riitojen ratkaisemisessa, yhteistyön edistämisessä ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamisessa maailmanlaajuisesti.

Kansainvälinen rauhanpäivä, jota vietetään 21. syyskuuta joka vuosi, on maailmanlaajuinen muistutus ihmiskunnan yhteisestä pyrkimyksestä harmoniaan, suvaitsevaisuuteen ja ymmärrykseen. Tällä Yhdistyneiden Kansakuntien perustamalla päivällä on syvällinen merkitys, koska se kehottaa kansakuntia, yhteisöjä ja yksilöitä jättämään syrjään erimielisyydet ja pyrkimään konflikteista ja väkivallasta vapaaseen maailmaan. Nyt on hetki pohtia rauhan voimaa riitojen ratkaisemisessa, yhteistyön edistämisessä ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamisessa maailmanlaajuisesti.

Kansainvälisen rauhanpäivän muistoksi Yhdistyneiden Kansakuntien virallinen teema tälle vuodelle "Toimet rauhan puolesta: tavoitteemme globaalien tavoitteiden saavuttamiseksi" korostaa kollektiivisen vastuun tarvetta globaalin rauhan edistämisessä. Tämä teema korostaa, että yksilöillä ja yhteisöillä on keskeinen rooli rauhan edistämisessä ja vaalimisessa, ja ne ovat sopusoinnussa laajemman tavoitteen kanssa saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet (SDG) pyrkimällä harmoniaan ja yhtenäisyyteen maailmanlaajuisesti.

Tässä yhteydessä nuorille oppijoille rauhan ja suvaitsevaisuuden opettaminen varhaisesta iästä lähtien on valtavan tärkeää paitsi heidän yksilöllisten luonteensa, myös yhteiskunnan tulevaisuuden muovaamisessa. Kun juurrutamme näitä arvoja heidän varhaisvuosinaan, annamme lapsille työkalut selviytyä erimielisyyksistä, ratkaista konflikteja sovinnollisesti ja rakentaa empaattisia yhteyksiä muihin.

Tässä yhteydessä nuorille oppijoille rauhan ja suvaitsevaisuuden opettaminen varhaisesta iästä lähtien on valtavan tärkeää paitsi heidän yksilöllisten luonteensa, myös yhteiskunnan tulevaisuuden muovaamisessa. Kun juurrutamme näitä arvoja heidän varhaisvuosinaan, annamme lapsille työkalut selviytyä erimielisyyksistä, ratkaista konflikteja sovinnollisesti ja rakentaa empaattisia yhteyksiä muihin.

Koulut voivat rohkaista oppilaitaan sitoutumaan järjestämällä erityiskokouksia tai tapahtumia kansainvälisenä rauhanpäivänä. He voivat myös sisällyttää rauhankasvatusta opetussuunnitelmaan ja tarjota opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua rauhanrakentamistoimintaan.

Tämä varhaiskasvatus edistää myötätunnon ja ennakkoluuloton perustaa, joka voi auttaa torjumaan ennakkoluuloja ja syrjintää, mikä viime kädessä tasoittaa tietä harmonisemmalle ja ymmärtävämmälle maailmalle, jossa yksilöt voivat taustastaan ​​riippumatta elää rauhanomaisesti rinnakkain ja vaikuttaa myönteisesti maailmanlaajuiseen yhteisöön. .

Tässä on viisi lupausta, jotka jokaisen koulun tulisi rohkaista oppilaitaan toteuttamaan:

• Ystävällisyys ja kunnioitus: Koulut voivat opettaa oppilaille erilaisia ​​kulttuureja ja uskontoja sekä sitä, kuinka kunnioittaa kaikkien eroja. He voivat myös luoda koulukulttuurin, jossa ystävällisyyttä ja kunnioitusta arvostetaan. Niiden tulisi rohkaista oppilaita sitoutumaan ystävällisyyteen ja myötätuntoon. Olipa kyseessä opiskelutovereiden auttaminen, empatian osoittaminen tai vapaaehtoistyö, pienillä ystävällisillä eleillä voi olla merkittävä vaikutus rauhan edistämiseen.

Lupaus 1 – Lupaan olla ystävällinen ja kunnioittava kaikkia kohtaan rodusta, uskonnosta, sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta.

• Rauhanomainen konfliktien ratkaiseminen: Koulut voivat opettaa oppilaita ratkaisemaan konfliktit rauhanomaisesti sovittelun, neuvottelujen ja muiden väkivallattomien menetelmien avulla. He voivat myös tarjota opiskelijoille mahdollisuuksia harjoitella näitä taitoja turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä. Opiskelijoiden tulee sitoutua käsittelemään konflikteja ja erimielisyyksiä turvautumatta aggressioon tai väkivaltaan. Avoimen kommunikoinnin, aktiivisen kuuntelun ja kompromissin löytämisen edistäminen auttaa luomaan rauhallisen ympäristön kouluun.

Lupaus 2 – Lupaan ratkaista konfliktit rauhanomaisesti ja välttää väkivaltaa.

• Oikeuden puolustaminen: Koulut voivat opettaa oppilaille sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymyksiä ja sitä, kuinka puolustaa sitä, mikä on oikein, vaikka se olisi vaikeaa. Ne voivat myös tarjota opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua sosiaalisen oikeudenmukaisuuden aktivismiin. Tämä lupaus vahvistaa epäoikeudenmukaisuutta, syrjintää ja epäeettistä käyttäytymistä vastaan ​​puhumisen tärkeyttä. Se antaa opiskelijoille mahdollisuuden tulla vastuullisiksi ja aktiivisiksi kansalaisiksi, jotka noudattavat moraalisia ja eettisiä periaatteita ja edistävät oikeudenmukaisemman ja rauhallisemman yhteiskunnan luomista.

Lupaus 3 – Lupaan puolustaa sitä, mikä on oikein, vaikka se olisi vaikeaa.

• Hyvä kansalaisuus: Nuorten oppilaiden rauhan ja suvaitsevaisuuden opettamisen tärkeyden korostaminen varhaisesta iästä lähtien on ratkaisevan tärkeää vastuullisten ja myötätuntoisten kansalaisten kasvattamisessa. Hyvän kansalaisuuden edistäminen kouluissa edellyttää oppilaiden kouluttamista heidän oikeuksistaan ​​ja velvollisuuksistaan ​​kansalaisina. Siinä korostetaan yhteisöjen rauhanomaisuuden lisäämistä kansalaistoiminnalla, mukaan lukien vapaaehtoistyö ja äänestäminen, velvollisuudentunteen juurruttaminen ja aktiivinen osallistuminen harmonisen yhteiskunnan rakentamiseen.

Lupaus 4 – Lupaan olla hyvä kansalainen ja tehdä työtä tehdäkseni yhteisöstäni rauhallisemman paikan.

• Rauhansanoman levittäminen: Kouluilla on keskeinen rooli rauhankulttuurin vaalimisessa oppilaiden keskuudessa. He voivat innostaa opiskelijoita rauhan lähettiläiksi osallistumalla erilaisiin aktiviteetteihin, kuten kirjoittamalla kirjeitä valituille virkamiehille, järjestämällä rauhanretkiä tai mielenosoituksia ja luomalla taidetta tai musiikkia, joka puolustaa rauhaa. Nämä aloitteet eivät vain vahvista opiskelijoita, vaan myös edistävät rauhallisemman ja harmonisemman maailman rakentamista yhteisö kerrallaan.

Lupaus 5 – Lupaan levittää sanomaa rauhasta ja väkivallattomuudesta minne tahansa menenkin.

Rohkaisemalla oppilaita ottamaan nämä lupaukset ja elämään niiden mukaan koulut voivat auttaa luomaan rauhallisemman maailman kaikille.

Liity kampanjaan ja auta meitä #SpreadPeaceEd!
Lähetä minulle sähköpostia:

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Siirry alkuun