Civil Peace Service hakee neuvonantajaa rauhankasvatukseen (Ukraina)

Sijainti: Dnipro, Ukraina
Tehtäväaika: 01/10/2022 – 03/31/2024
Työsuhteen tyyppi: täysaikainen
Hakemus: 01 / 02 / 2022

napsauta tätä saadaksesi lisätietoja ja hakeaksesi

Työnkuvaus

GIZ Civil Peace Service (CPS) -maaohjelma Ukrainassa.

"Rauhankasvatustoimenpiteet sosiaalisten polarisaatioiden voittamisen tukemiseksi Itä-Ukrainassa" keskittyy positiivisen lähestymistavan rakentamiseen monimuotoisuuteen ja väkivallattomaan konfliktin muuntamiseen tavoitteena vähentää sosiaalista polarisaatiota Itä-Ukrainassa. CPS tukee kumppaneita rauhankasvatuslähestymistapojen edistämisessä niin systeemisellä tasolla kuin kouluttajien henkilökohtaisen kapasiteetin kehittämisen tasolla sekä vuoropuhelupohjaisissa konfliktinmuutostoimenpiteissä yhteisöissä. CPS Ukraine tekee yhteistyötä sekä kansalaisjärjestöjen että valtion instituutioiden kanssa. CPS Ukrainen Peace Education -komponentti työskentelee parhaillaan kuuden kumppaniorganisaation kanssa eri rauhankasvatusaiheiden parissa kansallisella ja alueellisella tasolla ja tukee kansallista kouluuudistusta "New Ukrainian School", jonka tavoitteena on muuttaa ukrainalaisista kouluista voimaannuttavaa ja rauhanomaista ympäristöä.

Tehtäväsi

 • Analysoidaan ja seurataan CPS:n kohdealueiden kasvattajien (opettajat, sosiaalityöntekijät, koulupsykologit) tarpeita kehittää taitojaan ja hankkia käytäntöä rauhankasvatuslähestymistapojen soveltamisessa.
 • Kouluttajien räätälöityjen koulutusten, ohjausten ja muiden oppimismuotojen kehittäminen ja toteuttaminen yhteistyössä kumppaniorganisaatioiden ja muiden paikallisten kumppaneiden kanssa
 • Kumppanijärjestöjen tukeminen heidän koulutustyössään esimerkiksi suunnittelemalla tapahtumia, järjestämällä koulutusta, opetussuunnitelmia ja koulutusmateriaalia, neuvomalla rauhankasvatusaiheista
 • Verkostoituminen alueellisten tai kansallisten julkisten instituutioiden, paikallisten kansalaisjärjestöjen ja kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa
 • Osallistuminen CPS Ukraine -ohjelman sisäiseen oppimiseen ja strategian rakentamiseen

Your Profile

 • Akateeminen tutkinto pedagogiikasta/opetuksesta, psykologiasta, rauhan- ja konfliktitutkimuksesta tai vastaavilta aloilta
 • Soveltuvaa työkokemusta osaamisperusteisesta aikuiskoulutuksesta; konfliktin muuttamisen ja rauhanrakentamisen taito on etu
 • Vahvaa asiantuntemusta CPS-ohjelman kannalta oleellisista rauhankasvatusaiheista ja lähestymistavoista, esimerkiksi: syrjinnän vastainen, monimuotoisuus, historiakasvatus, väkivallaton viestintä, korjaavat käytännöt, sosiaalis-emotionaalinen oppiminen
 • Asiantuntemus opettajien/aikuiskoulutuksen opetussuunnitelmien kehittämisessä, menetelmien mukauttamisessa sekä koulukirjojen ja oppimateriaalien tarkistamisessa
 • Erinomaiset yleiset ja kulttuurienväliset kommunikaatiotaidot, kokemus viestinnän helpottamisesta ja rakentavasta yhteistyöstä koulujen, vanhempien, opettajien ja oppilaiden välillä katsotaan eduksi
 • Kokemusta ryhmätyöskentelystä, kykyä nopeasti sopeutua ja löytää luovia lähestymistapoja, ratkaisu- ja resurssilähtöistä
 • Sujuva venäjän ja englannin tai saksan kielen taito

 

Ole ensimmäinen kommentti

Liity keskusteluun ...