Julkaisut

Erityinen Earth Day -kutsu osallistua teokseen, joka määrittelee uudelleen maailmanlaajuisen turvallisuuden feminististä näkökulmasta

Tässä osassa tehty turvallisuuden uudelleenmäärittely keskittyy maapallon käsitteellisiin tutkimuksiinsa ja kontekstualisoituu ilmastokriisin eksistentiaaliseen uhkaan. Tutkimusten taustalla on oletus, että meidän on muutettava perusteellisesti ajatteluamme kaikista turvallisuuden näkökohdista. ennen kaikkea planeetastamme ja ihmislajin suhteesta siihen. Ehdotukset on jätettävä 1. [Jatka lukemista…]

Julkaisut

Kutsu osallistumaan tietoturvan uudelleenmäärittelyyn, "Feministien näkökulmat globaaliin turvallisuuteen: Convergent Existencial Crising Convergent Existential Crising"

Tämä kokoelma tutkii feministisiä turvallisuusnäkökulmia ja mahdollisia muutosstrategioita globaalin turvallisuusjärjestelmän muuttamiseksi endeemisestä konfliktista/kriisistä vakaaksi ihmisten turvallisuudeksi, joka perustuu ekologiseen terveyteen ja ihmisten toimimattomuuteen ja vastuuseen. Ehdotukset jätetään 15. [Jatka lukemista…]