Julkaisut

Ilmaston, rauhan ja turvallisuuden paikallistaminen: käytännöllinen vaiheittainen opas paikallisille rauhanrakentajille

Ilmastoturvallisuusriskien paikallistaminen tarjoaa keinon puuttua ilmastoon liittyviin turvallisuusriskeihin ja mahdollisesti estää kyseisten riskien syntymisen tai eskaloitumisen. Tämä GPPAC:n tuottama uusi käytännöllinen vaiheittainen opas on resurssi ilmastoturvallisuushaasteiden dokumentointiin, arviointiin ja käsittelemiseen paikallisella tasolla.

Vuoropuhelu rauhasta oikeudenmukaisuuden läsnäolona: eettinen päättely rauhankasvatuksen keskeisenä oppimistavoitteena (osa 3/3)

Tämä on kolmas Betty Reardonin ja Dale Snauwaertin kolmiosaisen sarjan dialogi aiheesta "Dialogue on Peace as the Presence of Justice". Kirjoittajat kutsuvat rauhankasvattajia kaikkialla tarkastelemaan ja arvioimaan vuoropuheluaan ja hahmoteltuja haasteita sekä osallistumaan vastaaviin vuoropuheluihin ja keskusteluihin kollegoiden kanssa, joilla on yhteinen tavoite tehdä koulutuksesta tehokas rauhanväline.

Vuoropuhelu rauhasta oikeudenmukaisuuden läsnäolona: eettinen päättely rauhankasvatuksen keskeisenä oppimistavoitteena (osa 2/3)

Tämä on toinen Betty Reardonin ja Dale Snauwaertin kolmiosaisesta dialogista aiheesta "Dialogue on Peace as the Presence of Justice". Kirjoittajat kutsuvat rauhankasvattajia kaikkialla tarkastelemaan ja arvioimaan vuoropuheluaan ja hahmoteltuja haasteita sekä osallistumaan vastaaviin vuoropuheluihin ja keskusteluihin kollegoiden kanssa, joilla on yhteinen tavoite tehdä koulutuksesta tehokas rauhanväline.

Vuoropuhelu rauhasta oikeudenmukaisuuden läsnäolona: eettinen päättely rauhankasvatuksen keskeisenä oppimistavoitteena (osa 1/3)

Tämä on ensimmäinen Betty Reardonin ja Dale Snauwaertin kolmiosaisen sarjan dialogi aiheesta "Dialogue on Peace as the Presence of Justice". Kirjoittajat kutsuvat rauhankasvattajia kaikkialla tarkastelemaan ja arvioimaan vuoropuheluaan ja hahmoteltuja haasteita sekä osallistumaan vastaaviin vuoropuheluihin ja keskusteluihin kollegoiden kanssa, joilla on yhteinen tavoite tehdä koulutuksesta tehokas rauhanväline.

Paperipyyntö: In Factis Paxin erikoisnumero

Rauhankasvatuksen, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, kulttuuriteorian ja kasvatusteorian tutkijoita pyydetään lähettämään artikkeleita kaksikieliseen erityisnumeroon (espanja/englanti), joka liittyy teemaan "Kulttuurien välisen rauhanoppimisen yhdistäminen".

Erityinen Earth Day -kutsu osallistua teokseen, joka määrittelee uudelleen maailmanlaajuisen turvallisuuden feminististä näkökulmasta

Tässä osassa tehty turvallisuuden uudelleenmäärittely keskittyy maapallon käsitteellisiin tutkimuksiinsa ja kontekstualisoituu ilmastokriisin eksistentiaaliseen uhkaan. Tutkimusten taustalla on oletus, että meidän on muutettava perusteellisesti ajatteluamme kaikista turvallisuuden näkökohdista. ennen kaikkea planeetastamme ja ihmislajin suhteesta siihen. Ehdotukset on jätettävä 1.

Kutsu osallistumaan tietoturvan uudelleenmäärittelyyn, "Feministien näkökulmat globaaliin turvallisuuteen: Convergent Existencial Crising Convergent Existential Crising"

Tämä kokoelma tutkii feministisiä turvallisuusnäkökulmia ja mahdollisia muutosstrategioita globaalin turvallisuusjärjestelmän muuttamiseksi endeemisestä konfliktista/kriisistä vakaaksi ihmisten turvallisuudeksi, joka perustuu ekologiseen terveyteen ja ihmisten toimimattomuuteen ja vastuuseen. Ehdotukset jätetään 15.

Siirry alkuun