شغل ها

یونسکو به دنبال مدیر رویایی موسسه آموزش مهاتما گاندی برای صلح و توسعه پایدار است.

یونسکو، به عنوان آژانس پیشرو برای هدف 4 توسعه پایدار در آموزش با کیفیت فراگیر، در حال حاضر به دنبال یک مدیر رویایی فعال برای موسسه آموزش مهاتما گاندی برای صلح و توسعه پایدار (MGIEP) است. کاندیدای مناسب یک رهبر خواهد بود که می تواند اعتماد را از طریق رویکردی فراگیر تقویت کند و دیگران را الهام بخشد.

Graines de Paix به دنبال کارگردان جدید است

Graines de Paix مدیر خود را برای هدایت عملیات رو به رشد خود استخدام می کند. او مسئولیت عملیات و اداره را بر عهده خواهد داشت و رشد سالم سازمان را در پاسخ به چالش های اجتماعی فعلی در زمینه آموزش و انسجام اجتماعی هدایت می کند. مهلت درخواست: 7 فوریه.

رفته به بالا