CV

موزه ها برای صلح: منابع

موزه های صلح نهادهای آموزشی غیرانتفاعی هستند که فرهنگ صلح را از طریق جمع آوری ، نمایش و تفسیر مطالب مربوط به صلح ترویج می کنند. شبکه بین المللی موزه ها برای صلح منابع متعددی را در ارتباط با موزه های صلح ، از جمله فهرست جهانی ، مجموعه مقالات کنفرانس و مقالاتی که مورد بررسی قرار گرفته اند ، تنظیم می کند. [ادامه خواندن]

CV

Bombs… Away !: پروژه جدیدی که بمباران و خلع سلاح هسته ای را بررسی می کند

بمب ها ... دور! پروژه ای است که به بررسی تأثیر بمباران هوایی علیه غیرنظامیان در طول جنگ جهانی دوم می پردازد و از مجموعه منحصر به فرد The Peace Museum UK برای بررسی نحوه شکل گیری مبارزات صلح در پاسخ استفاده می کند. [ادامه خواندن]