دانش برای دنیای پیچیده: بازنگری در نقش تحقیقات صلح و آموزش صلح

وبینار / رویداد مجازی

در این میزگرد آنلاین در 25 نوامبر که توسط بنیاد برگهف سازماندهی شد، کارشناسان آموزش صلح و محققان صلح گفتگو را در مورد اینکه چگونه هر دو رشته می توانند راه های مشترکی برای رویارویی با این چالش های جدید پیدا کنند، آغاز خواهند کرد.

افغانستان: آموزش صلح با یک امپراتوری - تاملاتی در مورد صلح غیر استعماری از افغانستان پس از نقبه

وبینار / رویداد مجازی

گفتگوی مجازی 25 نوامبر به دنبال بررسی گام‌های مختلفی است که منجر به تجزیه دولت افغانستان در 15 اوت شد، وضعیت فعلی شبکه‌های صلح در کشور را شناسایی کرده و به مسیرهایی برای حمایت، تقویت و تقویت صلح استعماری در و خارج از افغانستان