دوره گواهی در مورد زنان، صلح و امنیت

دوره های آنلاین

دوره آنلاین (3 تا 18 دسامبر) یک دوره شاخص از شبکه منطقه ای زنان است که در آن شرکت کنندگان منتخب این فرصت را دارند تا با زنان تمرین کننده صلح، متخصصان حقوق فمینیست و فعالان برجسته نه تنها از جنوب آسیا بلکه از آنها نیز در تعامل باشند و از آنها راهنمایی شوند. سایر مناطق جهان

جنگ و محیط زیست (دوره آنلاین)

وبینار / رویداد مجازی

این دوره آنلاین توسط World BEYOND War که مبتنی بر تحقیقات در مورد صلح و امنیت زیست محیطی است، بر رابطه بین دو تهدید وجودی متمرکز است: جنگ و فاجعه زیست محیطی. (17 ژانویه - 27 فوریه 2022)

$ 100