در محدوده زمانی معین

نشست جهانی آموزش برای زندگی

وبینار / رویداد مجازی

نشست جهانی آموزش برای زندگی (۲ تا ۶ نوامبر) پروژه‌ای است که هدف آن بازتاب و ایجاد گفت‌وگو پیرامون آموزش، شیوه‌های زندگی که ما به عنوان انسانیت در پیش گرفته‌ایم و امکان‌های تغییر آن‌ها از طریق آموزش متفاوت است. 

سومین کنفرانس بین المللی - پائولو فریره: میراث جهانی

وبینار / رویداد مجازی

سومین کنفرانس بین‌المللی - پائولو فریره: میراث جهانی (3 نوامبر تا 29 دسامبر)، مربیان، دانشگاهیان، دانش‌آموزان، محققان و پزشکان را گرد هم می‌آورد تا در مورد وضعیت فعلی تفکر آموزشی او و کاربرد آن در طیف گسترده‌ای از موضوعات فکر کنند. رشته های دانشگاهی 

$ 75