Rahuhariduse tsitaadid ja meemid: rahuhariduse bibliograafia

Autor (id): Tauheedah pagar

File Upload

"Tsiteeri"

"Kui me tahame näha kõigi jaoks sotsiaalselt õiglasemat ühiskonda, peame kõigepealt rassismi tühistama. Me peame alustama klassiruumist ja õpetajad peavad tõesti õpetama maailma muutma. "

Märkused:

See on viimane üleskutse Bakeri arutelule transformatiivse pedagoogika mõjust rassilise õigluse edendamisele. Ta teeb kokkuvõtte: Carter "Woodson mõistis, et vägivald afroameeriklaste vastu sai alguse ideede põhitasandist. Ma arvan, et vägivald kõigi marginaliseeritud rühmade vastu algab just sellelt tasemelt ning vägivald ja võim on kapseldunud meie klassiruumides eksisteerivate teadmiste hulka. Kuid usun ka, et rõhumise mitmekesisuse käsitlemine rassilisest ebaõiglusest tuleneva võimutasakaalu tasakaalustamata jätab alles süsteemse ebavõrdsuse hariduses, sotsiaalteenustes, tervishoius, õigusasutustes ja kõigis teistes süsteemides. "

Leidke Top