Rahuhariduse tsitaadid ja meemid: rahuhariduse bibliograafia

"Tsiteeri"

"Konfliktiks õpetamine tähendab konfliktide analüüsimise ja lahendamise õppimist nii mikrotasandil (inimestevahelised konfliktid meie isiklikus keskkonnas: klassiruum, kodu, naabruskond jne) kui ka makrotasandil (muu hulgas sotsiaalsed ja rahvusvahelised konfliktid)."

"Educar para el conflicto supone aprender a analizarlos y resolverlos, tanto a nivel micro (los konfliktide interpersonales en nuestros ámbitos más cercanos: clase, casa, barrio, ...), como a nivel macro (konfliktosotsiaalid, rahvusvahelised, ... ). "

Märkused:

Autor avaldas selle UNESCO, Escola de Cultura de Pau toimetatud dokumendi inglise, hispaania, prantsuse ja Euskera keeles:
http://pacoc.blog.pangea.org/documentos/

Leidke Top