UNESCO otsib Mahatma Gandhi rahu ja säästva arengu haridusinstituudi visionääri direktorit

Lepingu kestus: 2 aastat, pikendatav (maksimaalne tähtaeg kuus (6) aastat)
Värbamine on avatud: Sise- ja väliskandidaadid
Taotlemise tähtaeg (Kesköö Pariisi aja järgi): 31. JAN-2023

Lisateabe saamiseks ja kandideerimiseks külastage UNESCO-d

ÜLEVAADE POSTITUSE FUNKTSIOONIDEST

UNESCO kui jätkusuutliku arengu eesmärgi 4 kaasava kvaliteetse hariduse juhtivagentuur otsib praegu Mahatma Gandhi rahu ja säästva arengu haridusinstituudi (MGIEP) proaktiivset visionääri direktorit. Õige kandidaat on juht, kes suudab kaasava lähenemisviisi kaudu suurendada usaldust ja inspireerida teisi.

Mahatma Gandhi Rahu ja Säästva Arengu Hariduse Instituut (MGIEP) on UNESCO spetsialiseerunud haridusinstituut. Instituudi eesmärk on edendada piirkondliku, allpiirkondliku ja riikliku institutsioonilise suutlikkuse arendamist rahu ja säästva arengu hariduse vallas ning rahuldada arengumaade ja üleminekuriikide sellega seotud teadusuuringute ja suutlikkuse suurendamise vajadusi, keskendudes eelkõige Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnale. piirkond.

MGIEPi direktor vastutab instituudi juhatuse juhendamisel ja hariduse peadirektori abi otsese järelevalve all instituudi juhtimise ning selle programmi ja eelarve kavandamise, rakendamise ja aruandluse eest. Ta koostab juhatusele esitamiseks instituudi iga-aastase programmi- ja eelarveprojekti ning selle kinnitamisel koostab üksikasjaliku tegevuskava, suunab nende elluviimist ning annab aru edusammudest ja tulemustest, samuti motiveerib ja inspireerib tõhusalt Instituudi töötajad.

Pikk kirjeldus

Täpsemalt peab turgu valitsev operaator:

  • Anda instituudile intellektuaalne, strateegiline ja operatiivne juhtimine selle peamiste eesmärkide saavutamiseks.
  • Töötada välja strateegiad ja tegevused koostöö tugevdamiseks rahuhariduse, säästvat arengut toetava hariduse (ESD) ja globaalse kodanikuhariduse (GCED) valdkondades ning hõlbustada instituudi panust hariduse tulevikku käsitlevasse diskursusesse.
  • Juhtida ja koostada tegevusmehhanisme ja/või tegevuskavasid, mis on vajalikud instituudi tegevuse, samuti instituudi programmide rakendamise, seire ja hindamise toetamiseks ja tagamiseks.
  • MGIEPi programmide tõhusaks rakendamiseks tehke tihedat koostööd UNESCO New Delhi esinduse, riiklike ametiasutuste, ÜRO agentuuride, arengupankade, kahepoolsete organisatsioonide, valitsusväliste organisatsioonide, akadeemiliste institutsioonide ja teiste partneritega.
  • Tagada tihe koostöö UNESCO haridussektori ja teiste asjaomaste sektorite, välibüroode, UNESCO spetsialiseeritud instituutide ja teenindusüksustega.
  • Mobiliseerida, hallata ja koordineerida ressursse instituudi programmide jaoks.
  • Säilitada ja juhtida motiveeritud ja tõhusat personali.
Lisateabe saamiseks ja kandideerimiseks külastage UNESCO-d
Liituge kampaaniaga ja aidake meid #SpreadPeaceEd!
Palun saatke mulle meilid:

Jäta kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Kohustuslikud väljad on märgitud *

Leidke Top