Privaatsus

Teie privaatsus on meile oluline. Globaalse rahuhariduse kampaania põhimõte on austada teie privaatsust mis tahes teabe osas, mida võime teilt meie veebisaidil www.peace-ed-campaign.org koguda.

Jõustumiskuupäev: Võib 25 2018

Ülemaailmne rahuhariduse kampaania (“meie”, “meie” või “meie”) haldab veebisaiti peace-ed-campaign.org (edaspidi “teenus”).

Sellel leheküljel saate teavet meie isikuandmete kogumise, kasutamise ja avalikustamise kohta, kui kasutate meie teenust, ja nende andmetega seotud valikuid.

Kasutame teie andmeid teenuse osutamiseks ja täiustamiseks. Teenust kasutades nõustute teabe kogumise ja kasutamisega vastavalt käesolevale poliitikale. Kui käesolevas privaatsuspoliitikas ei ole teisiti määratletud, on selles privaatsuspoliitikas kasutatud terminitel sama tähendus kui meie Tingimustes, millele pääseb juurde saidilt pcdnetwork.org

Mõisted

Teenus

Teenus on Peace-ed-campaign.org veebisait, mida haldab ülemaailmne rahuhariduse kampaania

Isikuandmete

Isikuandmed on andmed elava üksikisiku kohta, keda saab nendest andmetest (või nendest ja muust meie valduses olevast või tõenäoliselt meie käsutuses olevast teabest) tuvastada.

Kasutusandmeid

Kasutusandmed on andmed, mis on kogutud kas teenuse kasutamise käigus või teenuseinfrastruktuuri kaudu (näiteks lehe külastuse kestus).

Küpsised

Küpsised on teie seadmesse (arvuti või mobiiltelefon) salvestatud andmed.

Andmete töötlejad (või teenusepakkujad)

Andmetöötluse protsessori (või teenusepakkuja) all füüsiline või juriidiline isik, kes töötleb andmeid andmekontrolli nimel.

Võime kasutada erinevate teenuste pakkujate teenuseid, et teie andmeid paremini töödelda.

Andmesubjekt (või kasutaja)

Andmesubjekt on ükski elav isik, kes kasutab meie teenust ja on isikuandmete objekt.

Info kogumine ja kasutamine

Me kogume mitmesuguseid eesmärke, et pakkuda ja parandada meie teenust.

Kogutud andmete liigid

Kasutusandmed saidi külastajate jaoks

Samuti võime koguda teavet selle kohta, kuidas teenust on juurdepääsetav ja mida kasutatakse ("kasutusandmed"). Selle kasutusandmed võivad sisaldada sellist teavet nagu teie arvuti Interneti-protokolli aadress (nt IP-aadress), brauseri tüüp, brauseri versioon, külastatud teenuse leheküljed, külastuse aeg ja kuupäev, nendele lehtedele kulutatud aeg, unikaalne seadme tunnused ja muud diagnostilised andmed.

Kommentaarid

Kui külastajad jätavad saidile kommentaare, kogume rämpsposti tuvastamise hõlbustamiseks kommentaaride vormis kuvatavaid andmeid ning ka külastaja IP-aadressi ja brauseri kasutajaagendi stringi. Kasutajad võivad ka oma sotsiaalmeedia kontode kaudu kommentaare postitada. Nende privaatsuspoliitika kohta lugege oma sotsiaalmeediaplatvormi.

Uudiskirja tellijatele

Kui olete tellinud mõne meie uudiskirja või kui olete meie veebisaidi liige (saate sisse logida), on suur tõenäosus, et saate meilt e-kirju.

Saadame teile ainult e-kirju, mille saamiseks olete registreerunud või mis on seotud teile pakutavate teenustega.

Meilide saatmiseks kasutame teie poolt meile antud nime ja e-posti aadressi. Meie sait logib süsteemi kuritarvitamise vältimiseks ka IP-aadressi, mida kasutasite teenuse kasutajaks registreerumisel.

See veebisait saab saata e-kirju saatmisteenuse Send Grid kaudu. See teenus võimaldab meil jälgida e-kirjade avamisi ja klõpsamisi. Kasutame seda teavet oma uudiskirjade sisu täiustamiseks. Tutvu Send Gridi privaatsuspoliitikaga: https://sendgrid.com/policies/privacy/

Väljaspool seda veebisaiti ei jälgita muul viisil tuvastatavat teavet, välja arvatud e-posti aadress.

 • E-posti aadress
 • Eesnimi ja perekonnanimi
 • Asukohariik
 • Organisatsioon
 • Küpsised ja kasutusandmed

Võite loobuda saada meilt mis tahes või kõiki neid teateid, järgides igal ajal meie saadetud meilis sisalduvat tellimuse tühistamise linki või juhiseid või võttes meiega ühendust aadressil news@peace-ed-campaign.org

Küpsiste andmete jälgimine

Me kasutame küpsiseid ja sarnaseid jälgimistehnoloogiaid, et jälgida meie Teenuse tegevust ja hoida teatud teavet.

Küpsised on failid väikese koguse andmetega, mis võivad sisaldada anonüümset unikaalset tunnust. Küpsised saadetakse teie brauserile veebisaidilt ja salvestatakse teie seadmesse. Teabe kogumiseks ja jälgimiseks ning meie Teenuse parandamiseks ja analüüsimiseks kasutatakse ka jälgimissüsteeme, mis on märgistused, sildid ja skriptid.

Saate juhendada oma brauserit, et keelduda kõigist küpsistest või näidata küpsise saatmise ajal. Kuid kui te küpsiseid ei aktsepteeri, ei pruugi teil olla võimalik kasutada mõnda meie Teenuse osi.

Küpsiste näited, mida me kasutame

 • Sessiooni küpsised. Teenuse kasutamiseks käitume Session Cookies.
 • Turvalisuse küpsised. Me kasutame turvalisuse küpsiseid turvalisuse huvides.

Andmete kasutamine

Global Campaign for Peace Education kasutab kogutud andmeid erinevatel eesmärkidel:

 • Teenuse pakkumine ja hooldus
 • Et teavitada teid meie Teenuse muudatustest
 • Lubage teil osaleda meie teenuse interaktiivsetes funktsioonides, kui otsustate seda teha
 • Kasutajatoe pakkumiseks
 • Analüüsi või väärtusliku teabe kogumiseks, et saaksime parandada meie teenust
 • Teenuse kasutamise jälgimiseks
 • Tehniliste probleemide tuvastamine, vältimine ja nende lahendamine
 • Et pakkuda teile uudiseid, ressursse ja teavet sündmuste kohta (kui nõustute uudiskirjaga liituma), välja arvatud juhul, kui olete otsustanud sellist teavet mitte saada. Võite igal ajal loobuda meilt mis tahes või kõigi nende teadete saamisest, järgides tellimusest loobumise linki või juhiseid mis tahes meie saadetud meilis või võttes meiega ühendust aadressil news@peace-ed-campaign.org

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) alusel

Kui olete pärit Euroopa Majanduspiirkonnast (EMP), PCDNetwork, LLC õiguslik alus käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud isikuandmete kogumiseks ja kasutamiseks sõltub meie kogutavatest isikuandmetest ja konkreetsest kontekstist, milles me neid kogume.

Ülemaailmne rahuhariduse kampaania võib teie isikuandmeid töödelda, kuna:

 • Me peame teiega lepingu sõlmima
 • Te olete andnud meile loa seda teha
 • Töötlemine on meie õigustatud huvides ja teie õigused ei tühista seda
 • Maksetöötlemise eesmärgil
 • Seaduse järgimiseks

Andmete säilitamine

Ülemaailmne rahuhariduse kampaania säilitab teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkide saavutamiseks. Säilitame ja kasutame teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks kui meilt nõutakse teie andmete säilitamist kohaldatavate seaduste järgimiseks), vaidluste lahendamiseks ning meie juriidiliste lepingute ja poliitikate jõustamiseks.

Ülemaailmne rahuhariduse kampaania säilitab kasutusandmeid ka sisemise analüüsi jaoks. Kasutusandmeid säilitatakse üldjuhul lühemat aega, välja arvatud juhul, kui neid andmeid kasutatakse meie teenuse turvalisuse või funktsionaalsuse parandamiseks või kui meil on seaduslik kohustus neid andmeid säilitada pikema aja jooksul.

Andmete edastamine

Teie teavet, sealhulgas isikuandmeid, võidakse üle kanda ja hoida arvutitel, mis asuvad teie riigi, provintsi, riigi või muu riikliku jurisdiktsiooni väljaspool, kus andmekaitseseadused võivad erineda kui teie jurisdiktsioonis asuvad.

Kui asute väljaspool Ameerika Ühendriike ja otsustavad meile teavet anda, arvestage, et me edastame andmeid, sealhulgas isikuandmeid, Ameerika Ühendriikidesse ja töötleme seal.

Teie nõusolek selle privaatsuspoliitikaga, millele järgneb teie sellise teabe esitamine, on teie nõusolek selle üleandmiseks.

Ülemaailmne rahuhariduse kampaania võtab kõik mõistlikult vajalikud meetmed tagamaks, et teie andmeid töödeldakse turvaliselt ja kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga ning teie isikuandmeid ei edastata organisatsioonile või riigile, välja arvatud juhul, kui on olemas piisavad kontrollid. sealhulgas teie andmete ja muu isikuandmete turvalisus.

Andmete avalikustamine

Avalikustamine õiguskaitse tagamiseks

Teatud asjaoludel võidakse ülemaailmselt rahuhariduse kampaanialt nõuda teie isikuandmete avaldamist, kui see on seadusega ette nähtud või vastuseks riigiasutuste (nt kohus või valitsusasutus) kehtivatele taotlustele.

Juriidilised nõuded

Ülemaailmne rahuhariduse kampaania võib avaldada teie isikuandmeid heas usus, et selline tegevus on vajalik selleks, et:

 • Juriidilise kohustuse täitmiseks
 • Et kaitsta ja kaitsta ülemaailmse rahuhariduse kampaania õigusi või vara
 • Teenusega seotud võimalike rikkumiste vältimiseks või uurimiseks
 • Teenuse kasutajate või avalikkuse isikliku turvalisuse kaitsmiseks
 • Juriidilise vastutuse kaitsmiseks

Andmete turvalisus

Teie andmete turvalisus on meile oluline, kuid pidage meeles, et ükski interneti kaudu edastamise meetod või elektrooniline salvestusmeetod ei ole 100% turvaline. Kuigi me püüame teie isikuandmete kaitsmiseks kasutada äriliselt vastuvõetavaid vahendeid, ei saa me tagada selle täielikku turvalisust.

Teie isikuandmete kaitse õigused vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR)

Kui olete Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) elanik, on teil teatud andmekaitseõigused. Ülemaailmse rahuhariduse kampaania eesmärk on võtta mõistlikke meetmeid, et võimaldada teil oma isikuandmeid parandada, muuta, kustutada või piirata nende kasutamist. .

Kui soovite saada teavet, milliseid isikuandmeid me teie kohta säilitame ja kui soovite, et need meie süsteemidest eemaldataks, võtke meiega ühendust aadressil news@peace-ed-campaign.org

Teatud tingimustel on teil järgmised andmekaitsealased õigused:

Õigus saada, värskendada või kustutada teave, mis meil on teile. Kui see on võimalik, saate oma isikuandmetele juurde pääseda, neid värskendada või nende kustutamist taotleda tellitud uudiskirjades olevate linkide kaudu. Kui te ei saa neid toiminguid ise teha, võtke meiega ühendust, et teid aidata

news@peace-ed-campaign.org

Parandamise õigus. Teil on õigus teie teavet parandada, kui see teave on ebatäpne või mittetäielik.

Õigus esitada vastuväiteid. Teil on õigus oma isikuandmete töötlemise suhtes vastuväiteid esitada.

Piiratud õigus. Teil on õigus taotleda, et me piirame teie isikuandmete töötlemist.

Õigus andmete ülekandmisele. Teil on õigus saada teie käsutuses oleva teabe koopia struktureeritud, masinloetaval ja üldkasutataval kujul.

Nõusoleku tagasivõtmise õigus. Samuti on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, kui PCDNetwork, LLC tugines teie nõusolekule teie isikuandmete töötlemiseks.

Pidage meeles, et enne vastavatele päringutele saatmist võime paluda teil oma isikut kinnitada.

Teil on õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele teie isikuandmete kogumise ja kasutamise kohta. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust oma kohaliku andmekaitseasutusega Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP).

Service Providers

Võime palgata kolmandate osapoolte ettevõtteid ja üksikisikuid, et hõlbustada meie teenust ("teenusepakkujad"), et pakkuda meie nimel teenust, teenindada teenuseid või aidata meil analüüsida, kuidas meie teenust kasutatakse.

Neil kolmandatel isikutel on juurdepääs Teie Isikuandmetele ainult nende ülesannete täitmiseks meie nimel ja nad on kohustatud mitte avaldama ega seda muul eesmärgil kasutamast.

Analytics

Me võime kasutada kolmanda osapoole teenusepakkujaid, et jälgida ja analüüsida meie teenuse kasutamist.

Google Analytics

Google Analytics on Google'i pakutav veebianalüütika teenus, mis jälgib ja annab aru veebisaidi liiklusest. Google kasutab kogutud andmeid meie teenuse kasutamise jälgimiseks ja jälgimiseks. Neid andmeid jagatakse teiste Google'i teenustega.

Võite loobuda sellest, et teete teenuse Google Analyticsi teenusele kättesaadavaks, installides Google Analyticsi loobumiste brauseri lisandmooduli. Lisandmoodul takistab Google Analyticsi JavaScripti (ga.js, analytics.js ja dc.js) teabe jagamist Google Analyticsiga seoses külastuste tegevusega.

Google'i privaatsustavade kohta lisateabe saamiseks külastage Google'i privaatsustingimuste veebisaiti: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Maksed

Kogume oma veebisaidilt turvaliselt annetusi, kasutades maksete töötlemiseks kolmanda osapoole teenuseid (nt maksetöötlejad).

Me ei salvesta ega kogu teie maksekaardi andmeid. See teave edastatakse otse meie kolmanda osapoole maksete töötlejatele, kelle isikliku teabe kasutamist reguleerib nende privaatsuseeskiri. Need makseprotsessorid järgivad PCI-DSSi poolt kehtestatud standardeid, mida juhib PCI Security Standards Council, mis on ühiste jõupingutustega sellistele kaubamärkidele nagu Visa, Mastercard, American Express ja Discover. PCI-DSS-nõuded aitavad tagada makseteabe turvalise käsitlemise.

Maksetöötlejad, kellega me töötame, on:

Maksime

Nende privaatsuspoliitikat saab vaadata aadressil https://go.wepay.com/privacy-policy 

Linke teistele lehekülgedele

Meie teenus võib sisaldada linke teistele saitidele, mida me ei kasuta. Kui klõpsate kolmanda osapoole lingil, suunatakse teid selle kolmanda osapoole saidile. Soovitame teil tungivalt läbi vaadata iga külastatud saidi privaatsuseeskirjad.

Me ei kontrolli ega võta endale mingit vastutust kolmandate osapoolte saitide või teenuste sisu, privaatsuseeskirjade ega tavade eest.

Laste privaatsus

Meie teenus ei käsitle 18i ("lapsed") vanemaid isikuid.

Me ei võta teadlikult 18i vanuserühmas isiklikult tuvastatavat teavet. Kui olete vanem või eestkostja ja teate, et teie lapsed on meile isikuandmeid esitanud, võtke meiega ühendust. Kui me saame teada, et oleme kogunud isiklikke andmeid lapsi ilma vanemate nõusolekuta kinnitamata, võtavad me selle teabe eemaldamiseks meie serveritest meetmeid.

Muudatused selles privaatsuspoliitikas

Võime aeg-ajalt oma privaatsuspoliitikat värskendada. Teatame teile kõigist muudatustest, avaldades sellel lehel uut privaatsuspoliitikat.

Me teavitame teid e-posti ja / või silmatorkava teate kaudu meie teenusest enne muudatuse jõustumist ja ajakohastame selle privaatsuspoliitika ülaosas olevat „jõustumiskuupäeva”.

Teile soovitatakse perioodiliselt vaadata seda privaatsuseeskirja mis tahes muudatuste kohta. Selle privaatsuseeskirja muudatused kehtivad sellel lehel postitamisel.

Võta meiega ühendust

Kui teil on selle privaatsuseeskirja kohta küsimusi, võtke meiega ühendust:

 • Meili teel: news@peace-ed-campaign.org
 • Külastades seda lehte meie veebisaidil: https://www.peace-ed-campaign.org/contact/
Liituge kampaaniaga ja aidake meid #SpreadPeaceEd!
Palun saatke mulle meilid:
Leidke Top