Privaatsuspoliitika

Teie privaatsus on meie jaoks oluline. Globaalse rahukoolituse kampaania poliitika on austada teie privaatsust mis tahes teabe osas, mida võime teilt koguda kogu meie veebisaidil www.peace-ed-campaign.org.

Jõustumiskuupäev: Võib 25 2018

Ülemaailmne rahukoolituse kampaania („meie”, „meie” või „meie”) haldab veebisaiti peace-ed-campaign.org (teenus).

Sellel leheküljel saate teavet meie isikuandmete kogumise, kasutamise ja avalikustamise kohta, kui kasutate meie teenust, ja nende andmetega seotud valikuid.

Kasutame teie andmeid teenuse pakkumiseks ja täiustamiseks. Teenust kasutades nõustute teabe kogumise ja kasutamisega vastavalt käesolevale poliitikale. Kui käesolevas privaatsuspoliitikas pole teisiti määratletud, on selles privaatsuspoliitikas kasutatavatel terminitel sama tähendus nagu meie tingimustel, millele pääseb juurde aadressilt pcdnetwork.org

Mõisted

Teenus

Teenus on veebisait peace-ed-campaign.org, mida haldab ülemaailmne rahukoolituse kampaania

Isikuandmete

Isikuandmed on andmed elava üksikisiku kohta, keda saab nendest andmetest (või nendest ja muust meie valduses olevast või tõenäoliselt meie käsutuses olevast teabest) tuvastada.

Kasutusandmeid

Kasutusandmed on andmed, mis on kogutud kas teenuse kasutamise käigus või teenuseinfrastruktuuri kaudu (näiteks lehe külastuse kestus).

Küpsised

Küpsised on teie seadmesse (arvuti või mobiiltelefon) salvestatud andmed.

Andmete töötlejad (või teenusepakkujad)

Andmetöötluse protsessori (või teenusepakkuja) all füüsiline või juriidiline isik, kes töötleb andmeid andmekontrolli nimel.

Võime kasutada erinevate teenuste pakkujate teenuseid, et teie andmeid paremini töödelda.

Andmesubjekt (või kasutaja)

Andmesubjekt on ükski elav isik, kes kasutab meie teenust ja on isikuandmete objekt.

Info kogumine ja kasutamine

Me kogume mitmesuguseid eesmärke, et pakkuda ja parandada meie teenust.

Kogutud andmete liigid

Kasutusandmed saidikülastajatele

Samuti võime koguda teavet selle kohta, kuidas teenust on juurdepääsetav ja mida kasutatakse ("kasutusandmed"). Selle kasutusandmed võivad sisaldada sellist teavet nagu teie arvuti Interneti-protokolli aadress (nt IP-aadress), brauseri tüüp, brauseri versioon, külastatud teenuse leheküljed, külastuse aeg ja kuupäev, nendele lehtedele kulutatud aeg, unikaalne seadme tunnused ja muud diagnostilised andmed.

Kommentaarid

Kui külastajad jätavad saidile kommentaare, kogume rämpsposti tuvastamise hõlbustamiseks kommentaaride vormil näidatud andmed ning külastaja IP-aadressi ja brauseri kasutajaagendi stringi. Kasutajad võivad kommentaare postitada ka oma sotsiaalse meedia kontode kaudu. Nende privaatsuseeskirjade osas pöörduge palun oma sotsiaalmeedia platvormi poole.

Infolehtede tellijatele

Kui olete tellinud mõne meie infolehe või kui olete meie veebisaidi liige (saate sisse logida), on suur tõenäosus, et saate meilt e-kirju.

Saadame teile ainult e-kirju, mille saamiseks olete registreerunud või mis on seotud teile pakutavate teenustega.

Meilide saatmiseks kasutame teie meile antud nime ja e-posti aadressi. Meie sait registreerib süsteemi väärkasutuse vältimiseks ka IP-aadressi, mida kasutasite teenusesse registreerumisel.

Sellel veebisaidil saab saata e-kirju saatmisvõrgu saatmisteenuse kaudu. See teenus võimaldab meil jälgida meie meilide avamisi ja klikke. Kasutame seda teavet oma infolehtede sisu parandamiseks. Palun lugege Send Gridi privaatsuseeskirju: https://sendgrid.com/policies/privacy/

Väljaspool seda veebisaiti ei jälgita muul viisil tuvastatavat teavet, välja arvatud e-posti aadress.

 • E-posti aadress
 • Eesnimi ja perekonnanimi
 • Asukohariik
 • Organisatsioon
 • Küpsised ja kasutusandmed

Võite sellest loobuda of receiving any, or all, of these communications from us by at anytime following the unsubscribe link or instructions provided in any email we send or by contacting us at news@peace-ed-campaign.org

Küpsiste andmete jälgimine

Me kasutame küpsiseid ja sarnaseid jälgimistehnoloogiaid, et jälgida meie Teenuse tegevust ja hoida teatud teavet.

Küpsised on failid väikese koguse andmetega, mis võivad sisaldada anonüümset unikaalset tunnust. Küpsised saadetakse teie brauserile veebisaidilt ja salvestatakse teie seadmesse. Teabe kogumiseks ja jälgimiseks ning meie Teenuse parandamiseks ja analüüsimiseks kasutatakse ka jälgimissüsteeme, mis on märgistused, sildid ja skriptid.

Saate juhendada oma brauserit, et keelduda kõigist küpsistest või näidata küpsise saatmise ajal. Kuid kui te küpsiseid ei aktsepteeri, ei pruugi teil olla võimalik kasutada mõnda meie Teenuse osi.

Küpsiste näited, mida me kasutame

 • Sessiooni küpsised. Teenuse kasutamiseks käitume Session Cookies.
 • Turvalisuse küpsised. Me kasutame turvalisuse küpsiseid turvalisuse huvides.

Andmete kasutamine

Globaalne rahukoolituse kampaania kasutab kogutud andmeid erinevatel eesmärkidel:

 • Teenuse pakkumine ja hooldus
 • Et teavitada teid meie Teenuse muudatustest
 • Lubage teil osaleda meie teenuse interaktiivsetes funktsioonides, kui otsustate seda teha
 • Kasutajatoe pakkumiseks
 • Analüüsi või väärtusliku teabe kogumiseks, et saaksime parandada meie teenust
 • Teenuse kasutamise jälgimiseks
 • Tehniliste probleemide tuvastamine, vältimine ja nende lahendamine
 • To provide you with news, resources and event information (when consenting to sign up for a newsletter) unless you have opted not to receive such information. You may opt out of receiving any, or all, of these communications from us at anytime by following the unsubscribe link or instructions provided in any email we send or by contacting us at news@peace-ed-campaign.org

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR)

Kui olete pärit Euroopa Majanduspiirkonnast (EMP), sõltub PCDNetwork, LLC käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud isikuandmete kogumise ja kasutamise õiguslik alus isikuandmetest, mida me kogume, ja konkreetsest kontekstist, kus neid kogume.

Globaalne rahukoolituse kampaania võib teie isikuandmeid töödelda, kuna:

 • Me peame teiega lepingu sõlmima
 • Te olete andnud meile loa seda teha
 • Töötlemine on meie õigustatud huvides ja teie õigused ei tühista seda
 • Maksetöötlemise eesmärgil
 • Seaduse järgimiseks

Andmete säilitamine

Globaalne rahukoolituse kampaania säilitab teie isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel. Säilitame ja kasutame teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks kui me peame teie andmeid säilitama kehtivate seaduste järgimiseks), vaidluste lahendamiseks ning meie juriidiliste kokkulepete ja eeskirjade jõustamiseks.

Ülemaailmne rahukoolituse kampaania säilitab kasutusandmeid ka siseanalüüsi eesmärgil. Kasutusandmeid säilitatakse tavaliselt lühemat aega, välja arvatud juhul, kui neid andmeid kasutatakse turvalisuse tugevdamiseks või meie teenuse funktsionaalsuse parandamiseks või kui me oleme seadusega kohustatud neid andmeid pikemaks ajaks säilitama.

Andmete edastamine

Teie teavet, sealhulgas isikuandmeid, võidakse üle kanda ja hoida arvutitel, mis asuvad teie riigi, provintsi, riigi või muu riikliku jurisdiktsiooni väljaspool, kus andmekaitseseadused võivad erineda kui teie jurisdiktsioonis asuvad.

Kui asute väljaspool Ameerika Ühendriike ja otsustavad meile teavet anda, arvestage, et me edastame andmeid, sealhulgas isikuandmeid, Ameerika Ühendriikidesse ja töötleme seal.

Teie nõusolek selle privaatsuspoliitikaga, millele järgneb teie sellise teabe esitamine, on teie nõusolek selle üleandmiseks.

Globaalne rahukoolituse kampaania võtab kõik mõistlikult vajalikud meetmed tagamaks, et teie andmeid töödeldakse turvaliselt ja vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale ning teie isikuandmeid ei edastata organisatsioonile ega riigile, välja arvatud juhul, kui on olemas piisavad kontrollid sealhulgas teie andmete ja muu isikliku teabe turvalisus.

Andmete avalikustamine

Avalikustamine õiguskaitse tagamiseks

Teatud tingimustel võidakse ülemaailmsel rahukoolituse kampaanial nõuda teie isikuandmete avaldamist, kui seadus seda nõuab või vastusena ametiasutuste (nt kohtu või valitsusasutuse) kehtivatele taotlustele.

Juriidilised nõuded

Ülemaailmne rahukoolituse kampaania võib avalikustada teie isikuandmed heas usus, et selline tegevus on vajalik:

 • Juriidilise kohustuse täitmiseks
 • Kaitsta ja kaitsta rahukoolituse ülemaailmse kampaania õigusi või vara
 • Teenusega seotud võimalike rikkumiste vältimiseks või uurimiseks
 • Teenuse kasutajate või avalikkuse isikliku turvalisuse kaitsmiseks
 • Juriidilise vastutuse kaitsmiseks

Andmete turvalisus

Teie andmete turvalisus on meile oluline, kuid pidage meeles, et ükski interneti kaudu edastamise meetod või elektrooniline salvestusmeetod ei ole 100% turvaline. Kuigi me püüame teie isikuandmete kaitsmiseks kasutada äriliselt vastuvõetavaid vahendeid, ei saa me tagada selle täielikku turvalisust.

Teie isikuandmete kaitse õigused vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR)

Kui olete Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) elanik, on teil teatud andmekaitseõigused. Globaalse rahukoolituse kampaania eesmärk on võtta mõistlikke samme, et võimaldada teil oma isikuandmeid parandada, muuta, kustutada või piirata nende kasutamist .

If you wish to be informed what Personal Data we hold about you and if you want it to be removed from our systems, please contact us at news@peace-ed-campaign.org

Teatud tingimustel on teil järgmised andmekaitsealased õigused:

Õigus saada, värskendada või kustutada teave, mis meil on teile. Kui see on võimalik, saate oma isikuandmetele juurde pääseda, neid värskendada või nende kustutamist taotleda oma tellitud uudiskirjades toodud linkide kaudu. Kui te ei saa neid toiminguid ise teha, võtke meiega ühendust, et teid aidata

news@peace-ed-campaign.org

Parandamise õigus. Teil on õigus teie teavet parandada, kui see teave on ebatäpne või mittetäielik.

Õigus esitada vastuväiteid. Teil on õigus oma isikuandmete töötlemise suhtes vastuväiteid esitada.

Piiratud õigus. Teil on õigus taotleda, et me piirame teie isikuandmete töötlemist.

Õigus andmete ülekandmisele. Teil on õigus saada teie käsutuses oleva teabe koopia struktureeritud, masinloetaval ja üldkasutataval kujul.

Nõusoleku tagasivõtmise õigus. Samuti on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, kui PCDNetwork, LLC tugines teie nõusolekule teie isikuandmete töötlemiseks.

Pidage meeles, et enne vastavatele päringutele saatmist võime paluda teil oma isikut kinnitada.

Teil on õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele teie isikuandmete kogumise ja kasutamise kohta. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust oma kohaliku andmekaitseasutusega Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP).

Service Providers

Võime palgata kolmandate osapoolte ettevõtteid ja üksikisikuid, et hõlbustada meie teenust ("teenusepakkujad"), et pakkuda meie nimel teenust, teenindada teenuseid või aidata meil analüüsida, kuidas meie teenust kasutatakse.

Neil kolmandatel isikutel on juurdepääs Teie Isikuandmetele ainult nende ülesannete täitmiseks meie nimel ja nad on kohustatud mitte avaldama ega seda muul eesmärgil kasutamast.

Analytics

Me võime kasutada kolmanda osapoole teenusepakkujaid, et jälgida ja analüüsida meie teenuse kasutamist.

Google Analytics

Google Analytics on Google'i pakutav veebianalüütikateenus, mis jälgib ja annab aru veebisaidi liiklusest. Google kasutab kogutud andmeid meie teenuse kasutamise jälgimiseks ja jälgimiseks. Neid andmeid jagatakse teiste Google'i teenustega.

Võite loobuda sellest, et teete teenuse Google Analyticsi teenusele kättesaadavaks, installides Google Analyticsi loobumiste brauseri lisandmooduli. Lisandmoodul takistab Google Analyticsi JavaScripti (ga.js, analytics.js ja dc.js) teabe jagamist Google Analyticsiga seoses külastuste tegevusega.

Google'i privaatsustavade kohta lisateabe saamiseks külastage Google'i privaatsustingimuste veebisaiti: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Maksed

Kogume oma veebisaidilt annetusi turvaliselt, kasutades maksete töötlemiseks kolmanda osapoole teenuseid (nt maksetöötlejad).

Me ei salvesta ega kogu teie maksekaardi andmeid. See teave edastatakse otse meie kolmanda osapoole maksete töötlejatele, kelle isikliku teabe kasutamist reguleerib nende privaatsuseeskiri. Need makseprotsessorid järgivad PCI-DSSi poolt kehtestatud standardeid, mida juhib PCI Security Standards Council, mis on ühiste jõupingutustega sellistele kaubamärkidele nagu Visa, Mastercard, American Express ja Discover. PCI-DSS-nõuded aitavad tagada makseteabe turvalise käsitlemise.

Maksetöötlejad, kellega me töötame, on:

Maksime

Nende privaatsuspoliitikat saab vaadata aadressil https://go.wepay.com/privacy-policy 

Linke teistele lehekülgedele

Meie teenus võib sisaldada linke teistele saitidele, mida me ei kasuta. Kui klõpsate kolmanda osapoole lingil, suunatakse teid selle kolmanda osapoole saidile. Soovitame teil tungivalt läbi vaadata iga külastatud saidi privaatsuseeskirjad.

Me ei kontrolli ega võta endale mingit vastutust kolmandate osapoolte saitide või teenuste sisu, privaatsuseeskirjade ega tavade eest.

Laste privaatsus

Meie teenus ei käsitle 18i ("lapsed") vanemaid isikuid.

Me ei võta teadlikult 18i vanuserühmas isiklikult tuvastatavat teavet. Kui olete vanem või eestkostja ja teate, et teie lapsed on meile isikuandmeid esitanud, võtke meiega ühendust. Kui me saame teada, et oleme kogunud isiklikke andmeid lapsi ilma vanemate nõusolekuta kinnitamata, võtavad me selle teabe eemaldamiseks meie serveritest meetmeid.

Muudatused selles privaatsuspoliitikas

Võime aeg-ajalt oma privaatsuspoliitikat värskendada. Teatame teile kõigist muudatustest, avaldades sellel lehel uut privaatsuspoliitikat.

Me teavitame teid e-posti ja / või silmatorkava teate kaudu meie teenusest enne muudatuse jõustumist ja ajakohastame selle privaatsuspoliitika ülaosas olevat „jõustumiskuupäeva”.

Teile soovitatakse perioodiliselt vaadata seda privaatsuseeskirja mis tahes muudatuste kohta. Selle privaatsuseeskirja muudatused kehtivad sellel lehel postitamisel.

Võta meiega ühendust

Kui teil on selle privaatsuseeskirja kohta küsimusi, võtke meiega ühendust:

 • By email: news@peace-ed-campaign.org
 • Külastades meie veebisaidi seda lehte: https://www.peace-ed-campaign.org/contact/
lähedal
Liituge kampaaniaga ja aidake meid #SpreadPeaceEd!
Palun saatke mulle meilid:
Leidke Top