Korduv

Ülemaailmne õpetajate päev

Globaalne

Alates 5. aastast igal aastal 1994. oktoobril korraldatav ülemaailmne õpetajate päev tähistab ILO / UNESCO 1966. aasta õpetajate staatust käsitleva soovituse vastuvõtmise aastapäeva. Selles soovituses määratakse õpetajate õiguste ja kohustuste võrdluskriteeriumid ning nende esmase ettevalmistuse ja täiendõppe, värbamise, töötamise ning õpetamise ja õppimise tingimused.

Korduv

Ülemaailmne õpetajate päev

Globaalne

Alates 5. aastast igal aastal 1994. oktoobril korraldatav ülemaailmne õpetajate päev tähistab ILO / UNESCO 1966. aasta õpetajate staatust käsitleva soovituse vastuvõtmise aastapäeva. Selles soovituses määratakse õpetajate õiguste ja kohustuste võrdluskriteeriumid ning nende esmase ettevalmistuse ja täiendõppe, värbamise, töötamise ning õpetamise ja õppimise tingimused.