Poliitika

Rahuõpetus ametlikes koolides: miks see on oluline ja kuidas seda saab teha? (veebiseminari salvestus)

Koos rahuõppe teadlaste ja praktikutega uuriti 27. jaanuari veebiseminaril International Alert'i ja Briti Nõukogu uue aruande „Rahuõpetus ametlikes koolides: miks see on oluline ja kuidas seda saab teha?“ Tulemusi. Aruandes arutatakse, kuidas näeb välja rahuõpetus koolides, selle potentsiaalset mõju ja kuidas seda praktikas realiseerida.

Võrgustik toetab rahuõppe lisamist koolide õppekavasse (Lääne-Aafrika)

Lääne-Aafrika rahutagamisvõrgustik on toetanud rahuhariduse lisamist koolide õppekavasse, et vältida vägivaldset äärmuslust mandril. Võrgustik käivitas hiljuti vägivaldse ekstremismi ennetamise projekti vägivallavabaduse ja rahuõppe institutsionaliseerimiseks Nigeeria põhi-, kesk- ja kolmanda taseme asutustes.

Rahu otsimine Mehhiko riiklikust õppekavast

Sisuanalüüsi abil hinnatakse selles uuringus Mehhiko riiklikku õppekava rahuõppeprogrammides leiduva kolme komponendi osas: vägivalla äratundmine; konfliktide lahendamine vägivallata; ja positiivse rahu tingimuste loomine.

Leidke Top