Arvamus

Rahuharidus Indoneesias

Muhammad Syawal Djamil soovitab, et islami põhimõtetest lähtuvat rahukasvatust saaks külvata Indoneesia pere- ja haridusasutuste kaudu, et tõsta teadlikkust rahu tähtsusest ning toetada tsiviliseeritud ja õiglase ühiskonna arengut.

Füüsika ja rahukasvatus

Riyan Setiawan Uki arutleb, kuidas õpetada rahuõpetust füüsika kaudu. Originaalartikkel on indoneesia keeles.

Õnn ei ole strateegia…

Tuumadesarmeerimiskampaania peasekretär Kate Hudson väidab, et me ei saa loota õnnele, et kaitsta meid tuumasõja ohu eest. Hiroshima ja Nagasaki pommitamise 77. aastapäeva tähistamisel peame meeles pidama, mida tuumakasutus tähendab, ning püüdma mõista, milline tuumasõda tänapäeval välja näeb.

Nagasaki aastapäeval on aeg ümber mõelda tuumastrateegia ja Ukraina sõja lõpetamine

Aastapäeval, mil USA viskas Nagasakile aatomipommi (9. august 1945), on hädavajalik uurida tuumaheidutuse kui julgeolekupoliitika ebaõnnestumisi. Oscar Arias ja Jonathan Granoff väidavad, et tuumarelvadel on NATO-s minimaalne heidutus ning esitavad julge ettepaneku teha ettevalmistusi kõigi USA tuumalõhkepeade väljaviimiseks Euroopast ja Türgist, mis on eelsammul läbirääkimiste alustamisel Venemaaga. 

Foxes and Chicken Coups* – mõtisklused teemal “Naiste ebaõnnestumine, rahu ja turvalisus”

ÜRO liikmesriigid ei ole täitnud oma ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1325 sätestatud kohustusi, jättes paljukuulutatud tegevusplaanid riiulile. Siiski on selge, et ebaõnnestumine ei seisne mitte naiste, rahu ja julgeoleku tegevuskavas ega ka selle aluseks olnud Julgeolekunõukogu resolutsioonis, vaid pigem liikmesriikides, kes on riiklikud tegevuskavad pigem kivimüürinud kui ellu viinud. "Kus naised on?" küsis hiljuti julgeolekunõukogu kõneleja. Nagu Betty Reardon märgib, on naised kohapeal ja töötavad otseste tegevustega, et päevakorda täita.

Mida ma tean inimelust kui tuumaenergia allatuulest

Mary Dickson on tuumarelvakatsetustes ellu jäänud. Aastakümnete jooksul alates esimestest katsetustest Nevada polügoonil on tuumakatsetuste ohvrid kannatanud surma, piiratud eluea ning valu ja füüsilise puude tõttu. Dickson taotleb vastutust ja kahjutasu teistele ohvritele – tegurid, mida tuumapoliitika eetika hindamisel arvesse võtta.

Rahuhariduse ja maakriisi üle mõtisklemise päev

Keskkond koos tuumarelvadega ähvardab nüüd eksistentsiaalset ohtu inimkonna ellujäämisele. Loodame, et rahukoolitajad tähistavad ülemaailmset keskkonnapäeva, mõtiskledes selle üle, kuidas see teema on seotud ja mõjutab nende rahukasvatuse õppekavasid ja pedagoogikat.

Leidke Top