Tegevusaruanded

Kogukondade kaasamine rahutagamisse (Uganda)

Oluline on kaasata inimesi rohujuuretasandil oma väljakutsetele lahenduste leidmisse. Seetõttu tuleks muuta rahuõpetus piirkonna koolides kohustuslikuks. See oli üks järeldusi Victoria ülikooli humanitaar- ja sotsiaalteaduste teaduskonna korraldatud avaloengusarjast, mis käsitles rahu tagamist Suurte järvede piirkonnas.

Noored omandavad oskusi ja teadmisi rahu- ja väärtuskasvatuse alal (Rwanda)

Aegis pidas veebruari esimesel nädalal Kigali genotsiidi memoriaalis kolmepäevase noortemeistrite töötoa rahu- ja väärtuskasvatuse teemal, mis tõi kokku 25 noort Kigalist ja selle ümbrusest. Nad omandasid teadmisi teest vägivalla poole, teekonnast rahuni, propageerimisest, austajateks olemisest, juhtimisest, projektiarendusest, soolisest võrdõiguslikkusest, traumadest ja tervenemisest.

Leidke Top