Τι πρέπει να γνωρίζετε για την πρόληψη του βίαιου εξτρεμισμού μέσω της εκπαίδευσης (UNESCO)

(Αναρτήθηκε από: UNESCO. 10 Φεβρουαρίου 2023)

Τι είναι ο βίαιος εξτρεμισμός;

Γιατί κανείς δεν γεννιέται βίαιος εξτρεμιστής, αλλά είναι φτιαγμένος και τροφοδοτείται. Η εκπαίδευση είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των μαθητών στον βίαιο εξτρεμισμό. Βοηθά στην ενίσχυση της δέσμευσής τους για τη μη βία και την ειρήνη, ιδίως αντιμετωπίζοντας αφηγήσεις μίσους και βίας.

Βίαιος εξτρεμισμός αποτελεί απειλή για την ειρήνη και την ανεκτικότητα. Αποτελεί διαρκή απειλή για την ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Καμία χώρα ή περιοχή στον κόσμο σήμερα δεν είναι απρόσβλητη από τις καταστροφικές επιπτώσεις της. Δεν αρκεί να την αντιμετωπίσουμε: Πρέπει να την αποτρέψουμε. Γιατί κανείς δεν γεννιέται βίαιος εξτρεμιστής, αλλά είναι φτιαγμένος και τροφοδοτείται. Η εκπαίδευση είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των μαθητών στον βίαιο εξτρεμισμό. Βοηθά στην ενίσχυση της δέσμευσής τους για τη μη βία και την ειρήνη, ιδίως αντιμετωπίζοντας αφηγήσεις μίσους και βίας. Αυτό το κρίσιμο έργο ξεκινά όσο πιο νωρίς γίνεται, στα παγκάκια των σχολείων. Η UNESCO βοηθά τις χώρες να παραδώσουν εκπαιδευτικά προγράμματα που συμβάλλουν στην οικοδόμηση της ανθεκτικότητας των μαθητών στον βίαιο εξτρεμισμό και στον μετριασμό των παραγόντων των φαινομένων.

Ποιος είναι ο ρόλος της UNESCO στην πρόληψη του βίαιου εξτρεμισμού;

Η UNESCO βοηθά τις χώρες να αντιμετωπίσουν τους παράγοντες του βίαιου εξτρεμισμού ως μέρος του προγράμματός της παγκόσμια εκπαίδευση ιθαγένειας. Εργάζεται για να ενισχύσει τις ικανότητες των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων (π.χ. πολιτικές, εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτικό περιεχόμενο) να συμβάλει στις εθνικές προσπάθειες πρόληψης.

  • Παγκόσμια υπεράσπιση: Η UNESCO συνεργάζεται με ειδικούς της εκπαίδευσης από όλο τον κόσμο για να οικοδομήσει μια διεθνή συναίνεση γύρω από την ανάγκη για αυξημένη και βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα δέσμευση του εκπαιδευτικού τομέα στην πρόληψη του βίαιου εξτρεμισμού και να εντοπίσει και να εξετάσει συγκεκριμένες και ολοκληρωμένες απαντήσεις του εκπαιδευτικού τομέα στις απειλές του βίαιου εξτρεμισμού.
  • Ανάπτυξη καθοδήγησης: Η UNESCO βοηθά τους φορείς χάραξης εκπαιδευτικών πολιτικών να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικές και κατάλληλες δράσεις που σχετίζονται με την εκπαίδευση, συμβάλλοντας στις εθνικές προσπάθειες PVE, τόσο σε επίσημο όσο και σε μη τυπικό περιβάλλον, και σε διαφορετικά επίπεδα (δευτεροβάθμια, τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, τριτοβάθμια εκπαίδευση). Αυτή η εργασία περιλαμβάνει επίσης την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στη διαχείριση συζητήσεων στην τάξη σε σχέση με το PVE και τη ριζοσπαστικοποίηση και τη δημιουργία ενός κλίματος στην τάξη που είναι περιεκτικό και ευνοεί τον σεβασμό του διαλόγου, την ανοιχτή συζήτηση και την κριτική σκέψη.
  • Ικανότητα-ενίσχυση: Η UNESCO αναπτύσσει πρωτοβουλίες ανάπτυξης ικανοτήτων για επαγγελματίες της εκπαίδευσης σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του βίαιου εξτρεμισμού μέσω της παγκόσμιας εκπαίδευσης για την ιδιότητα του πολίτη και της πρόληψης της γενοκτονίας, σε συνεργασία με το Διεθνές Ινστιτούτο της UNESCO για την Ανάπτυξη Ικανοτήτων στην Αφρική (IICBA) και το Κέντρο Εκπαίδευσης Ασίας-Ειρηνικού για τη Διεθνή Κατανόηση (APCEIU).

Ποιους πόρους παρέχει η UNESCO;

Η δράση της UNESCO για την πρόληψη του βίαιου εξτρεμισμού μέσω της εκπαίδευσης (PVE-E) επιδιώκει να ενισχύσει τις ικανότητες των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων (π.χ. πολιτικές, εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτικό περιεχόμενο) ώστε να συμβάλλουν κατάλληλα και αποτελεσματικά στις εθνικές προσπάθειες πρόληψης.

  • Για φορείς χάραξης πολιτικής or δωρητές, παρέχει η UNESCO καθοδήγηση για ενίσχυση ικανότητα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να αποτρέψουν τον βίαιο εξτρεμισμό.
  • Για δασκάλους, η UNESCO έχει αναπτύξει α οδηγός για το πώς να μιλάμε για τον βίαιο εξτρεμισμό και σχετικά επίμαχα ζητήματα με τους μαθητές. Το εργαλείο βοηθά τους δασκάλους να κατανοήσουν τον βίαιο εξτρεμισμό και παρέχει πρακτικές συμβουλές για το πότε και πώς να συζητήσουν το θέμα των μαθητών του βίαιου εξτρεμισμού. Βοηθά επίσης τους δασκάλους να δημιουργήσουν ένα κλίμα στην τάξη που είναι περιεκτικό και ευνοεί τον διάλογο με σεβασμό, την ανοιχτή συζήτηση και την κριτική σκέψη.
  • Για νεολαία που ενδιαφέρεται να συμβάλει στις προσπάθειες πρόληψης, το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Μαχάτμα Γκάντι της UNESCO για την Ειρήνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (MGIEP) δημιούργησε συστάσεις με επίκεντρο τη νεολαία και πρωτοβουλίες για ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων και ανάπτυξη ικανοτήτων για τους νέους στην κοινωνική και συναισθηματική μάθηση.
  • Για όλους τους φορείς της εκπαίδευσης επιδιώκοντας να μάθει τις απόψεις των νέων σχετικά με το έργο που γίνεται για την πρόληψη του βίαιου εξτρεμισμού, η UNESCO έχει δημιουργήσει οδηγός με βάση τη συνεισφορά από περισσότερους από 2,000 νέους από όλο τον κόσμο. Παρέχει ένα σύνολο από κατευθυντήριες γραμμές που μπορούν να ενεργήσουν σε δασκάλους, διευθυντές σχολείων, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, οικογένεια, θρησκευτικούς ηγέτες και άλλους άτυπους παράγοντες επιρροής.

Η αντιμετώπιση όλων των μορφών διακρίσεων και ρητορικής μίσους συμβάλλει στην οικοδόμηση της ανθεκτικότητας των μαθητών σε βίαιες εξτρεμιστικές ιδεολογίες και στην ενίσχυση της δέσμευσής τους για μη βία και ειρήνη.

Η αντιμετώπιση όλων των μορφών διακρίσεων και ρητορικής μίσους συμβάλλει στην οικοδόμηση της ανθεκτικότητας των μαθητών σε βίαιες εξτρεμιστικές ιδεολογίες και στην ενίσχυση της δέσμευσής τους για μη βία και ειρήνη. Γι' αυτό η UNESCO έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα χρήσιμων υλικών παγκόσμια εκπαίδευση ιθαγένειαςαντιμετώπιση του αντισημιτισμού , εκπαίδευση για το κράτος δικαίουαντιμετώπιση θεωριών συνωμοσίας και το μίσους.

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών κήρυξε στις 12 Φεβρουαρίου την Διεθνής Ημέρα για την Πρόληψη του Βίαιου Εξτρεμισμού ως και όταν ευνοεί την Τρομοκρατία. Αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις απειλές που συνδέονται με τον βίαιο εξτρεμισμό και στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας. Ο εορτασμός της ημέρας υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των διακυβερνητικών οργανώσεων, της κοινωνίας των πολιτών, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των θρησκευτικών ηγετών και των μέσων ενημέρωσης στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και την πρόληψη του βίαιου εξτρεμισμού.

Εγγραφείτε στην καμπάνια και βοηθήστε μας #SpreadPeaceEd!
Παρακαλώ στείλτε μου email:

Συμμετοχή στη συζήτηση ...

Μεταβείτε στην κορυφή