Το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Μαχάτμα Γκάντι της UNESCO για την Ειρήνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη αναζητά Υπεύθυνο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Σταθμός αποστολής: Νέο Δελχί
Οικογένεια εργασίας: Εκπαίδευση
Είδος συμβολαίου: Ραντεβού έργου
Διάρκεια της σύμβασης: 1 χρόνια
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων (Ώρα μεσάνυχτων στο Παρίσι): 31-ΟΚΤ-2021 – ΕΠΕΚΤΑΘΗΚΕ

κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες και για να υποβάλετε αίτηση

Το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Μαχάτμα Γκάντι της UNESCO για την Ειρήνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (MGIEP) είναι το Ερευνητικό Ινστιτούτο κατηγορίας 1 της UNESCO που εστιάζει στον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG) 4.7 προς την εκπαίδευση για την οικοδόμηση ειρηνικών και βιώσιμων κοινωνιών σε όλο τον κόσμο. Το Ινστιτούτο αναζητά Υπεύθυνο Πολιτικής που θα είναι υπεύθυνος για τα ακόλουθα καθήκοντα στον τομέα της Εκπαίδευσης:

Υποστήριξη και έρευνα θεμάτων πολιτικής

 • Συμβολή στον εντοπισμό σχετικών ζητημάτων πολιτικής στο πλαίσιο του eSDG4 και της ευρύτερης εκπαιδευτικής ατζέντας.
 • Βοηθήστε στον καθορισμό και τεκμηρίωση ζητημάτων πολιτικής και στην παροχή πιθανών λύσεων που αντλούνται από την επιστήμη της μάθησης, την παραδοσιακή εκπαίδευση και τα υποστηρικτικά στοιχεία.
 • Χρησιμοποιήστε μια σειρά ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων έρευνας, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία των πληροφοριών και των στοιχείων που προέρχονται.
 • Διατήρηση της επίγνωσης των τοπικών και παγκόσμιων εξελίξεων πολιτικής στον εκπαιδευτικό τομέα.

Συντονισμός της διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη

 • Συντονιστείτε με τις διάφορες ομάδες έργου στο Ινστιτούτο και αναπτύξτε μια συνολική στρατηγική πολιτικής.
 • Συντονισμός με τα σχετικά τμήματα και τα επιτόπια γραφεία της UNESCO για τη διευκόλυνση του διαλόγου με τα κράτη μέλη σχετικά με τις σχετικές πολιτικές που προτείνονται από μελέτες και έργα του Ινστιτούτου.
 • Προτείνετε κατάλληλες μεθόδους εμπλοκής των ενδιαφερομένων.
 • Βεβαιωθείτε ότι οι στόχοι για τη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι σαφώς καθορισμένοι πριν από τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων.
 • Βοηθήστε τον εντοπισμό των ενδιαφερόμενων ή επηρεαζόμενων ομάδων ενδιαφερομένων.
 • Συντονισμός διαβουλεύσεων με ενδιαφερόμενους ή επηρεαζόμενους φορείς σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάπτυξης πολιτικής.
 • Συμβολή και ανάπτυξη υπουργικών ενημερώσεων και υποβολών για θέματα πολιτικής.
 • Διαχειριστείτε τους μηχανισμούς ανάδρασης των ενδιαφερομένων.

Συμβολή στην ανάλυση και ανάπτυξη πολιτικής

 • Σχέδιο πολιτικής και συναφών εγγράφων στο πλαίσιο του SDG 4 και ειδικότερα του SDG4.7.
 • Αξιολογήστε και ερμηνεύστε μια σειρά πληροφοριών και εντοπίστε κενά σε δεδομένα ή πηγές.
 • Αξιολογήστε τις επιλογές πολιτικής χρησιμοποιώντας μια σειρά τεχνικών, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης κόστους-οφέλους και της ανάλυσης κοινωνικών επιπτώσεων.
 • Ενσωματώστε την ανατροφοδότηση από τις διαδικασίες δέσμευσης των ενδιαφερομένων στην ανάπτυξη λύσεων πολιτικής.
 • Υποστήριξη της ανάπτυξης πολιτικής εντός μιας σειράς νομοθετικών και διοικητικών πλαισίων και ειδικότερα των διαδικασιών πολιτικής της UNESCO.
 • Σύνταξη ή συμβολή στην ανάπτυξη μιας σειράς τεκμηρίωσης πολιτικής.

Υποστήριξη εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης πολιτικής

 • Συμβολή στην ανάπτυξη υποστηρικτικών υποδομών και διαδικασιών για την εφαρμογή πολιτικής.
 • Συμβολή στην ανάπτυξη κατάλληλων κριτηρίων αξιολόγησης πολιτικής και προσεγγίσεων παρακολούθησης.
 • Αξιολογήστε και αναθεωρήστε την αποτελεσματικότητα της πολιτικής χρησιμοποιώντας μια σειρά τεχνικών και εργαλείων, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και της ανάλυσης των δεικτών απόδοσης.
 • Προσδιορίστε και προτείνετε πιθανές βελτιώσεις στην πολιτική.

Παρέχετε συμβουλές για θέματα πολιτικής

 • Απαντήστε σε μετρίως πολύπλοκα αιτήματα για συμβουλές πολιτικής.
 • Διατηρήστε την κατανόηση των ευρύτερων τμημάτων, πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών περιβαλλόντων κατά την ανάπτυξη συμβουλών πολιτικής.
 • Αναλάβετε έρευνα και ανάλυση για να υποστηρίξετε συμβουλές πολιτικής.
 • Συνοψίστε πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία μέσω πρακτικών, συνοπτικών πληροφοριών, υποβολών, εκθέσεων, ενημερώσεων ή δηλώσεων.
 • Συντονισμός με τα ενδιαφερόμενα μέρη και διασφάλιση αποτελεσματικής επικοινωνίας.
 • Διατηρήστε ακριβή αρχεία με συμβουλές πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων βασικών συζητήσεων, αποφάσεων, χειρόγραφων και ηλεκτρονικών σημειώσεων.
 • Εφαρμόστε ευρύτερη στρατηγική κατεύθυνση στις συμβουλές πολιτικής.
Εγγραφείτε στην καμπάνια και βοηθήστε μας #SpreadPeaceEd!
Παρακαλώ στείλτε μου email:

Συμμετοχή στη συζήτηση ...

Μεταβείτε στην κορυφή